Skip to Main Content

Biomedicinsk analytiker

Vad är ämnesord?

Ämnesord kan beskrivas som etiketter eller taggar som appliceras på artiklar i databaser för att spegla innehållet i artiklarna. Ämnesorden plockas från en bestämd lista och alla artiklar som handlar om till exempel bröstcancer får då ämnesordet breast neoplasms även om forskarna i artiklarna kan ha använt alla möjliga begrepp (breast cancer, breast tumour etc.) En sökning med ämnesord hjälper dig alltså att komma åt relevant material.

De flesta databaser har ämnesord, men de har olika namn i databaserna. Pubmeds och Medlines ämnesord kallas MeSH, Cinahl har Cinahl headings och PsycInfo har Thesaurus.