Skip to Main Content

Biomedicinsk analytiker

Välj databas

Passande databaser

Nedan finns länkar till ämnesinriktade databaser inom medicin och sjukvårdsområdet. Ibland finns artiklarnas fulltexter direkt i databasen och ibIand har biblioteket en prenumeration som gör att du får tillgång till fulltext.  Då klickar du på den lila Access from JU-knappen för att hitta fulltext:

 Access from JU

Artiklar som varken ingår i bibliotekets prenumerationer eller finns fritt tillgängliga via Google Scholar kan beställas som fjärrlån.

Medicin

Omvårdnad

Generell ämnesinriktning

Psykologi