Skip to Main Content

Biomedicinsk analytiker

Vetenskapliga artiklar

Vad är en vetenskaplig artikel? För att utveckling ska kunna ske inom ett ämnesområde måste forskningsresultat prövas och spridas. Vetenskapliga artiklar är en vanlig publikationsform. Du hittar dem med hjälp av databaser. En vetenskaplig artikel måste genomgå en granskning av experter för att bli accepterad för publicering. Denna process kallas för peer review. 

Tips! Läs mer om vetenskapliga artiklar.