Skip to Main Content

Antiplagiatguiden

Tags: Svenska

Introduktion

Om guiden

Att börja studera vid universitet och högskola innebär att du träder in i den akademiska världen. En värld med en studiemiljö som inte liknar den du är van vid från grundskola och gymnasium. Vi vill ge dig en inblick i de normer och regler som gäller för högskolestudier och akademisk hederlighet. 

Akademisk hederlighet innebär bland annat att man varken har lappar i fickan på tentan eller kopierar någon annans text i sitt eget arbete. Ibland kan dock gränsen mellan vad som är fusk eller inte vara hårfin. I denna guide kommer vi att belysa hur du undviker plagiering genom att gå igenom:

  • Vad är plagiering och hur undviker jag det?
  • Hur upptäcks plagiering och vad händer om jag plagierar?
  • Akademiska uppförandekoder som är bra att känna till.

I varje avsnitt får du:

  • En introduktion av ämnet/frågan
  • Filmer, länkar och annat informationsmaterial

Plagiering ur ett svenskt och internationellt perspektiv

Se filmen Plagiering ur ett svenskt och internationellt perspektiv (5,5 min)
Intervju med Jude Carroll, brittisk universitetslärare och mångårigt internationellt engagerad i plagieringsfrågor.

Om innehållet

Innehållet i antiplagiatguiden är sammansatt av material producerat vid Jönköping University och material från Blekinge Tekniska Högskola, Högskolan Kristianstad, Kungliga Tekniska Högskolan, Linnéuniversitetet och Umeå universitet. Underlag för vissa av texterna i guiden är hämtade från Carroll, J., & Zetterling, C-M. (2009). Hjälp studenterna undvika plagiering. KTH Learning Lab.

Undervisningsteamet på Högskolebiblioteket i Jönköping ansvarar för guiden. 
Kontakt: biblioteket@ju.se