Skip to Main Content

Antiplagiatguiden

Tags: Svenska

Introduktion

Om guiden

Att börja studera vid universitet och högskola innebär att du träder in i den akademiska världen. En värld med en studiemiljö som inte liknar den du är van vid från grundskola och gymnasium. Vi vill ge dig en inblick i de normer och regler som gäller för högskolestudier och akademisk hederlighet. 

Akademisk hederlighet innebär bland annat att man inte fuskar genom att ha lappar i fickan på tentan eller genom att man plagierar någon annans text. Ibland kan dock gränsen mellan vad som är fusk eller inte vara hårfin. I denna guide kommer vi att belysa hur du undviker plagiering genom att gå igenom:

  • Vad är plagiering och hur undviker jag det?
  • Hur upptäcks plagiering och vad händer om jag plagierar?
  • Akademiska uppförandekoder som är bra att känna till.

I varje avsnitt får du:

  • En introduktion av ämnet/frågan
  • Filmer, länkar och annat informationsmaterial

Plagiering ur ett svenskt och internationellt perspektiv

  • Se filmen Plagiering ur ett svenskt och internationellt perspektiv (5,5 min) Creative Commons License

Intervju med Jude Carroll, brittisk universitetslärare och mångårigt internationellt engagerad i plagieringsfrågor.

Om innehållet

Innehållet i antiplagiatguiden är sammansatt av material producerat vid Jönköping University och material från Blekinge Tekniska Högskola, Högskolan Kristianstad, Kungliga Tekniska Högskolan, Linnéuniversitetet och Umeå universitet. Underlag för vissa av texterna i guiden är hämtade från Carroll, J., & Zetterling, C-M. (2009). Hjälp studenterna undvika plagiering. KTH Learning Lab.

Undervisningsteamet på Högskolebiblioteket i Jönköping ansvarar för guiden. 
Kontakt: biblioteket@ju.se 

Kursens innehåll erbjuds med licensen CC BY-SA 4.0. Kursens innehåll lyder under denna licens om inget annat uppges.