Skip to Main Content

Antiplagiatguiden

Tags: Svenska

Introduktion

Om guiden

Att börja studera vid universitet och högskola innebär att du träder in i den akademiska världen, med en studiemiljö som inte liknar den du är van vid från grundskola och gymnasium. I den här guiden får du en inblick i de normer och regler som gäller för högskolestudier och akademisk hederlighet. 

Akademisk hederlighet innebär bland annat att man inte fuskar genom att ha lappar i fickan på tentan, plagierar någon annans text eller skapar en text med hjälp av ett AI-verktyg och anger sig själv som författare. Ibland kan dock gränsen mellan vad som är fusk eller inte vara hårfin. 

Guiden går igenom följande:

  • Vad är plagiering och hur undviker jag det?
  • Hur upptäcks plagiering och vad händer om jag plagierar?
  • Fler akademiska uppförandekoder som är bra att känna till.

I varje avsnitt får du:

  • en introduktion av ämnet/frågan
  • filmer, länkar och annat informationsmaterial

Om innehållet

Innehållet i antiplagiatguiden är sammansatt av material producerat vid Jönköping University och material från Blekinge Tekniska Högskola, Högskolan Kristianstad, Kungliga Tekniska Högskolan, Linnéuniversitetet och Umeå universitet. Underlag för vissa av texterna i guiden är hämtade från Carroll, J., & Zetterling, C-M. (2009). Hjälp studenterna undvika plagiering. KTH Learning Lab.

Undervisningsteamet på Högskolebiblioteket i Jönköping ansvarar för guiden. 
Kontakt: biblioteket@ju.se 

Kursens innehåll erbjuds med licensen CC BY-SA 4.0. Kursens innehåll lyder under denna licens om inget annat uppges.