Skip to main content

APA – Referenshantering

Tags: Svenska

Om APA

Referensens delar

Enligt American Psychological Association (APA) skrivs hänvisningar i den löpande texten inom parentes med information om författare och publiceringsår. Stilen används mycket inom naturvetenskap, samhälls- och beteendevetenskap samt medicin.

Referensens byggstenar

Den grundläggande tanken med en referens är att den ska innehålla så pass mycket information att läsaren kan återfinna källan. Det är då en fördel att man skapar sina referenser på ett konsekvent sätt. 

Efternamn, A. (år). Titel. Källa.