Skip to main content

APA – Referenshantering

Tags: Svenska

Varför refererar man?

Varför refererar man?


Man refererar framförallt av följande orsaker:
 

  • För att det ska framgå vilka grunder du har för dina argument och påståenden.
  • För att läsaren enkelt ska kunna hitta dina källor för att läsa vidare eller för att kontrollera hur du har tolkat dem.
  • Akademisk hederlighet: Att ge erkännande till andras arbeten.
  • För att undvika plagiering.


Akademiska texter ska redovisa författarens egna forskningsresultat och ställningstaganden, men också förhålla sig till den forskning som har gjorts tidigare inom området.

Genom att referera till tidigare forskning kan författaren stärka sin egen argumentation och trovärdighet. Det är dock viktigt att allt som inte är författarens egna tankar, slutsatser eller omdömen har en hänvisning till det material som informationen är hämtad ifrån. Att inte hänvisa till de källor man använder eller att felaktigt använda andras formuleringar, bilder, tabeller och diagram innebär att man gör sig skyldig till plagiering.

För att en läsare ska kunna kontrollera uppgifter och snabbt sätta sig in i ämnet är det viktigt att vara noggrann och konsekvent när man anger referenser. Det finns flera olika stilar för referensskrivning, vilken stil man ska använda i en uppsats eller ett examensarbete bestäms av respektive fackhögskola, avdelning eller handledare.