Skip to Main Content

APA – Referenshantering

APA

Den grundläggande tanken med en referens är att den ska innehålla så pass mycket information att läsaren kan återfinna källan. Det är då en fördel att man skapar sina referenser på ett konsekvent sätt. 

Om APA

APA är en variant av Harvardsystemet. Enligt Publication Manual of the American Psychological Association (APA) skrivs hänvisningar i den löpande texten inom parentes med information om författare och publiceringsår. Stilen används mycket inom naturvetenskap, samhälls- och beteendevetenskap samt medicin.

Denna guide bygger på den senaste upplagan av APA (7:e upplagan). 

Förändringar i 7:e upplagan

Det finns ett antal förändringar i den 7:e upplagan av APA-​manualen. Nedan listas de viktigaste:

1. Förlagsort anges ej. 

Förut: Covey, S. R. (2013). The 7 habits of highly effective people: Powerful lessons in personal change. New York, NY: Simon & Schuster.
Nu: Covey, S. R. (2013). The 7 habits of highly effective people: Powerful lessons in personal change. Simon & Schuster.

2. I löpande text nämns endast den första författarens namn följt av et al. redan den första gången referensen nämns om referensen har tre eller fler författare.

Förut: (Taylor, Kotler, Johnson, & Parker, 2018)
Nu: (Taylor et al., 2018) 

3. Upp till 20 författare skrivs nu ut i referenslistan. Om en publikation har fler än 20 författare, använd (...) som tidigare. 

Förut: Miller, T. C., Brown, M. J., Wilson, G. L., Evans, B. B., Kelly, R. S., Turner, S. T., … Lee, L. H. (2018).
Nu: Miller, T. C., Brown, M. J., Wilson, G. L., Evans, B. B., Kelly, R. S., Turner, S. T., Lewis, F., Lee, L. H., Cox, G., Harris, H. L., Martin, P., Gonzalez, W. L., Hughes, W., Carter, D., Campbell, C., Baker, A. B., Flores, T., Gray, W. E., Green, G., … Nelson, T. P. (2018).

4. DOI:er skrivs på samma sätt som URL:er. Etiketten "DOI:" behövs inte längre. 

Förut: doi: 10.1080 / 02626667.2018.1560449
Nu: https://doi.org/10.1080/02626667.2018.1560449

5.  URL:er föregås inte längre av "Hämtad från", såvida inte datumet är viktigt. Webbplatsens namn ingår (såvida det inte är samma som författaren) och webbsidans titlar är kursiverade. 

Förut: Walker, A. (2019, November 14). Germany avoids recession but growth remains weak. Retrieved from https://www.bbc.com/news/business-50419127
Nu: Walker, A. (2019, November 14). Germany avoids recession but growth remains weak. BBC News. https://www.bbc.com/news/business-50419127

6. Format eller plattform skrivs inte längre ut för e-böcker. Förlag inkluderas i stället.

Förut: Brück, M. (2009). Women in early British and Irish astronomy: Stars and satellites [Kindle version]. https:/doi.org/10.1007/978-90-481-2473-2
Nu: Brück, M. (2009). Women in early British and Irish astronomy: Stars and satellites. Springer Nature. https:/doi.org/10.1007/978-90-481-2473-2 

7. Det finns tydliga riktlinjer för att inkludera andra bidragsgivare än författare och redaktörer. När du till exempel citerar ett podcast-avsnitt inkluderar du programledaren för avsnittet.

8. Fler exempel på onlinekällor läggs till, till exempel inlägg på sociala medier och YouTube-videor. Användningen av hashtags och emojis förklaras också.

Läs mer:

Läs mer om ändringarna i 7:e upplagan i What’s New in the Publication Manual of the American Psychological Association, Seventh Edition (PDF, 1.3MB)