Skip to Main Content

APA – Referenshantering

Mobilapplikationer (appar)

  • Ange upphovet, alltså den person eller det företagsnamn som är skaparen av appen, följt av år, namn på appen, versionsnummer, beskrivning av formen samt webbadressen till den tjänst varifrån du har laddat ned appen.

Källhänvisning i löpande text:

  • . . . (Skyscape, 2013).

Generellt format:

Upphov, A. A. (år). Namn på appen (Versionsnummer) [Beskrivning av form]. Hämtad från https://xxx

Formbeteckningar: Svenska [Mobilapplikation], engelska [Mobile application software]

Exempel:

Skyscape. (2013). Skyscape Medical Resources (Version 1.17.42) [Mobile application software]. Hämtad från https://itunes.apple.com

Anmärkning: Android-appar bör ha en liknande adress: https://play.google.com/store/apps