Skip to main content

APA – Referenshantering

Tags: Svenska

Artiklar

Artikel med en författare

Artiklar i tidskrifter kan vara i både tryckt och digital form. Det som skiljer en referens till en artikel i tryckt form från en i digital form är enbart att man i det senare fallet anger en länk, ofta en så kallad doi (digital object identifier) som är en unik och hållbar länk till artikeln som kommer att fungera även om artikeln i fråga flyttas omkring på tidskriftens webbplats. 

Olika tidskrifter använder sig av olika kombinationer av volym och nummer. Vissa tidskrifter har enbart volym, andra enbart nummer medan övriga har både volym och nummer  (volym är lika med årgång, det vill säga, hur många år tidskriften har varit aktiv). Volymbeteckningen hör till tidskriften och ska därför kursiveras precis som tidskriftsnamnet medan numret (issue) ska anges okursiverat inom parenteser.

Grundläggande format:

Efternamn, A. A. (utgivningsår). Titel på artikeln. Tidskriftens titel, volym(nummer), sidor. https://doi.org/xx.xxxx

​Referenser:

Artikel med volym och nummer

Houle, C. (2019). Social mobility and political instability. Journal of Conflict Resolution, 63(1), 85–111. https://doi.org/10.1177/0022002717723434

Artikel med enbart volym och löpande paginering (sidorna börjar inte om på s. 1 för varje nytt nummer under året)

Udo, T. (2019). Chronic medical conditions in U.S. adults with incarceration history. Health Psychology, 38, 217–225. https://doi.org/10.1037/hea0000720 

Artikel med enbart nummer och ingen volym (året tar volymens plats)

Choifer, A. (2017). Att förstå sig själv och att förstå den andre: ett filosofiskt perspektiv på utvecklingspsykologi. Filosofisk tidskrift, 2017(3), 33–42. 
(Se vidare kring detta på APA Style Blog: https://blog.apastyle.org/apastyle/2012/01/got-volume.html)

Kommentar om doi-länkar

Sedan mars 2017 har APA uppdaterat sättet man anger doi-länkar då CrossRef som hanterar doi-nummer har infört en säkrare länkning via https (istället för http), exempel: https://doi.org/10.1037/0278-6133.24.2.225​

Tidigare, och i den sjätte och senaste upplagan av APA:s stilguide, angavs doi-länkar enligt nedanstående exempel:

Herbst-Damm, K. L., & Kulik, J. A. (2005). Volunteer support, marital status, and the survival times of terminally ill patients. Health Psychology, 24(2), 225–229. doi:10.1037/0278-6133.24.2.225

Ännu så länge är bägge sätten korrekta men man bör framförallt vara konsekvent och använda antingen det ena eller det andra sättet.

 

Källhänvisning i löpande text:

 • Enligt en undersökning (Udo, 2019) framkommer det att ...
 • Choifer (2017) menar att ...
 • Så sent som 2019 visade Houle på detta ...

Direkta citat:

När man citerar något ordagrant ska man ange den texten inom citattecken (") och i textciteringen ska man också ange sidan från vilken man hämtat citatet.

(Choifer, 2017, s. 39)

 

OBS! I APA skriver man ett komma framför &-tecknet, ett så kallat Oxfordkomma (i referenserna, inte i citeringen i löpande text). Enligt svenska kommateringsregler, som är mindre tvingande, kan man utelämna kommatecknet framför &-tecknet men man bör göra detta konsekvent vid alla dessa tillfällen. Hör med din lärare i de fall du är osäker på hur hen vill ha det. Om du skriver på engelska ska du dock följa APA strikt i detta avseende!

Artikel med två författare

Artiklar i tidskrifter kan vara i både tryckt och digital form. Det som skiljer en referens till en artikel i tryckt form från en i digital form är enbart att man i det senare fallet anger en länk, ofta en så kallad doi (digital object identifier) som är en unik och hållbar länk till artikeln som kommer att fungera även om artikeln i fråga flyttas omkring på tidskriftens webbplats. 

Olika tidskrifter använder sig av olika kombinationer av volym och nummer. Vissa tidskrifter har enbart volym, andra enbart nummer medan övriga har både volym och nummer  (volym är lika med årgång, det vill säga, hur många år tidskriften har varit aktiv). Volymbeteckningen hör till tidskriften och ska därför kursiveras precis som tidskriftsnamnet medan numret (issue) ska anges okursiverat inom parenteser.

Grundläggande format:

Efternamn, A. A., & Efternamn, B. B. (utgivningsår). Titel på artikeln. Tidskriftens titel, volym(nummer), sidor. https://doi.org/xx.xxxx

​Referenser:

Artikel med volym och nummer

Ebrahimzadeh, A., & Giski, Z. E. (2019). Tsallis entropy of partitions in quantum logics. International Journal of Theoretical Physics, 58(3), 672–686. https://doi.org/10.1007/s10773-018-3966-1

Artikel med enbart volym och löpande paginering (sidorna börjar inte om på s. 1 för varje nytt nummer under året)

Conley, C. C., & Andersen, B. L. (2019). Lemons to lemonade: Effects of a biobehavioral intervention for cancer patients on later life changes. Health Psychology, 38, 206–216. https://doi.org/10.1037/hea0000717

Artikel med enbart nummer och ingen volym (året tar volymens plats)

Sjögren, B., & Milos, P. (2019). ABC om aneurysmal subaraknoidalblödning: medicinens ABC. Läkartidningen, 2019(4), 146–150. 
(Se vidare kring detta på APA Style Blog: Got Volume?)

Kommentar om doi-länkar

Sedan mars 2017 har APA uppdaterat sättet man anger doi-länkar då CrossRef som hanterar doi-nummer har infört en säkrare länkning via https (istället för http), exempel: https://doi.org/10.1037/0278-6133.24.2.225​

Tidigare, och i den sjätte och senaste upplagan av APA:s stilguide, angavs doi-länkar enligt nedanstående exempel:

Herbst-Damm, K. L., & Kulik, J. A. (2005). Volunteer support, marital status, and the survival times of terminally ill patients. Health Psychology, 24(2), 225–229. doi:10.1037/0278-6133.24.2.225

Ännu så länge är bägge sätten korrekta men man bör framförallt vara konsekvent och använda antingen det ena eller det andra sättet.

 

Källhänvisning i löpande text:

 • Enligt en undersökning (Ebrahimzadeh & Giski, 2019) framkommer det att . . .
 • Sjögren och Milos (2019) menar att . . .
 • Så sent som 2019 visade Conley och Andersen på detta . . .

Direkta citat:

När man citerar något ordagrant ska man ange den texten inom citattecken (") och i textciteringen ska man också ange sidan från vilken man hämtat citatet.

(Conley & Andersen, 2019, s. 211)

 

OBS! I APA skriver man ett komma framför &-tecknet, ett så kallat Oxfordkomma (i referenserna, inte i citeringen i löpande text). Enligt svenska kommateringsregler, som är mindre tvingande, kan man utelämna kommatecknet framför &-tecknet men man bör göra detta konsekvent vid alla dessa tillfällen. Hör med din lärare i de fall du är osäker på hur hen vill ha det. Om du skriver på engelska ska du dock följa APA strikt i detta avseende!

Artikel med tre till sju författare

Artiklar i tidskrifter kan vara i både tryckt och digital form. Det som skiljer en referens till en artikel i tryckt form från en i digital form är enbart att man i det senare fallet anger en länk, ofta en så kallad doi (digital object identifier) som är en unik och hållbar länk till artikeln som kommer att fungera även om artikeln i fråga flyttas omkring på tidskriftens webbplats. 

Olika tidskrifter använder sig av olika kombinationer av volym och nummer. Vissa tidskrifter har enbart volym, andra enbart nummer medan övriga har både volym och nummer  (volym är lika med årgång, det vill säga, hur många år tidskriften har varit aktiv). Volymbeteckningen hör till tidskriften och ska därför kursiveras precis som tidskriftsnamnet medan numret (issue) ska anges okursiverat inom parenteser.

Grundläggande format:

Efternamn, A. A., Efternamn, B. B., & Efternamn, C. C. (utgivningsår). Titel på artikeln. Tidskriftens titel, volym(nummer), sidor. https://doi.org/xx.xxxx

​Referenser:

Artikel med volym och nummer

Norling, J. C., Sibthorp, J., Suchy, Y., Hannon, J. C., & Ruddell, E. (2010). The benefit of recreational physical activity to restore attentional fatigue: The effects of running intensity level on attention scores. Journal of Leisure Research, 42(1), 135–152. https://doi.org/10.1080/00222216.2010.11950198

Colella, M., Bisanzo, M., Farquhar, C., Nambaziira, R., Carter, E., Gimbel, S., & O'Malley, G. (2019). Implementation and evaluation of an innovative leadership and teacher training program for non-physician emergency medicine practitioners in Uganda. African Journal of Emergency Medicine, 9(1), 25–29. https://doi.org/10.1016/j.afjem.2018.12.002

Artikel med enbart volym och löpande paginering (sidorna börjar inte om på s. 1 för varje nytt nummer under året)

Saikkonen, L., Herzon, I., Ollikainen, M., & Lankoski, J. (2014). Socially optimal drainage system and agricultural biodiversity: A case study for Finnish landscape. Journal of Environmental Management, 146, 84–93. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2014.07.037

Artikel med enbart nummer och ingen volym (året tar volymens plats)

Gard, A., Lindahl, B., & Baron, T. (2015). Skillnader i vård av patienter med typ 1- och typ 2-hjärtinfarkt: riktlinjer för behandling vid typ 2-hjärtinfarkt saknas helt: originalstudie. Läkartidningen, 2015(48), 2163–2166. 
(Se vidare kring detta på APA Style Blog: Got Volume?)

Kommentar om doi-länkar

Sedan mars 2017 har APA uppdaterat sättet man anger doi-länkar då CrossRef som hanterar doi-nummer har infört en säkrare länkning via https (istället för http), exempel: https://doi.org/10.1037/0278-6133.24.2.225​

Tidigare, och i den sjätte och senaste upplagan av APA:s stilguide, angavs doi-länkar enligt nedanstående exempel:

Herbst-Damm, K. L., & Kulik, J. A. (2005). Volunteer support, marital status, and the survival times of terminally ill patients. Health Psychology, 24(2), 225–229. doi:10.1037/0278-6133.24.2.225

Ännu så länge är bägge sätten korrekta men man bör framförallt vara konsekvent och använda antingen det ena eller det andra sättet.

 

När man citerar en källa i löpande text gör man lite olika beroende på hur många författare källan har och man gör också på olika sätt den första gången man anger källan och de efterföljande gångerna man använder samma källa. För en översikt av detta, se tabellen Grundläggande citeringsstilar

Källhänvisning i löpande text:

Första gången man anger källan i löpande text

 • Enligt en undersökning (Saikkonen, Herzon, Ollikainen & Lankoski, 2014) framkommer det att ...
 • Norling, Sibthorp, Suchy, Hannon och Ruddell (2010) menar att ...
 • Så sent som 2019 visade Colella et al. på detta ...

Efterföljande gångerna man anger källan i löpande text

 • Enligt en tidigare nämnd undersökning (Saikkonen et al., 2014) framkommer det också att ... 
 • Norling et al. (2010) menar vidare att ...
 • I det tidigare nämnda arbetet från 2019 menar Colella et al. också att ...

Direkta citat:

När man citerar något ordagrant ska man ange den texten inom citattecken (") och i textciteringen ska man också ange sidan från vilken man hämtat citatet.

(Colella et al., 2019, s. 27)

 

OBS! I APA skriver man ett komma framför &-tecknet, ett så kallat Oxfordkomma (i referenserna, inte i citeringen i löpande text). Enligt svenska kommateringsregler, som är mindre tvingande, kan man utelämna kommatecknet framför &-tecknet men man bör göra detta konsekvent vid alla dessa tillfällen. Hör med din lärare i de fall du är osäker på hur hen vill ha det. Om du skriver på engelska ska du dock följa APA strikt i detta avseende!

Artikel med åtta eller fler författare

Artiklar i tidskrifter kan vara i både tryckt och digital form. Det som skiljer en referens till en artikel i tryckt form från en i digital form är enbart att man i det senare fallet anger en länk, ofta en så kallad doi (digital object identifier) som är en unik och hållbar länk till artikeln som kommer att fungera även om artikeln i fråga flyttas omkring på tidskriftens webbplats. 

Olika tidskrifter använder sig av olika kombinationer av volym och nummer. Vissa tidskrifter har enbart volym, andra enbart nummer medan övriga har både volym och nummer  (volym är lika med årgång, det vill säga, hur många år tidskriften har varit aktiv). Volymbeteckningen hör till tidskriften och ska därför kursiveras precis som tidskriftsnamnet medan numret (issue) ska anges okursiverat inom parenteser.

Grundläggande format:

Då en artikel har 8 eller fler författare anges de 6 första författaren följt av uteslutningstecken, vilka bestå av tre punkter med mellanslag mellan varje punkt (. . .) och därefter den sist nämnda författaren.

Efternamn, A., Efternamn, B., Efternamn, C.,Efternamn, D., Efternamn, E., Efternamn, F., . . . Efternamn, Z. (utgivningsår). Titel på artikeln. Tidskriftens titel, volym(nummer), sidor. https://doi.org/xx.xxxx

​Referenser:

Artikel med volym och nummer

Aiken, L. H., Sloane, D. M., Bruyneel, L., Van Den Heede, K., Griffiths, P., Busse, R., . . . Sermeus, W. (2014). Nurse staffing and education and hospital mortality in nine European countries: A retrospective observational study. The Lancet, 383(9931), 1824–1830. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(13)62631-8

Artikel med enbart volym och löpande paginering (sidorna börjar inte om på s. 1 för varje nytt nummer under året)

Aghajani Mir, M., Taherei Ghazvinei, P., Sulaiman, N.M.N.,  Basri, N.E.A., Saheri, S.,  Mahmood, N.Z., . . . Aghamohammadi, N. (2016). Application of TOPSIS and VIKOR improved versions in a multi criteria decision analysis to develop an optimized municipal solid waste management model. Journal of Environmental Management, 166, 109–115. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2015.09.028​

Kommentar om doi-länkar

Sedan mars 2017 har APA uppdaterat sättet man anger doi-länkar då CrossRef som hanterar doi-nummer har infört en säkrare länkning via https (istället för http), exempel: https://doi.org/10.1037/0278-6133.24.2.225​

Tidigare, och i den sjätte och senaste upplagan av APA:s stilguide, angavs doi-länkar enligt nedanstående exempel:

Herbst-Damm, K. L., & Kulik, J. A. (2005). Volunteer support, marital status, and the survival times of terminally ill patients. Health Psychology, 24(2), 225–229. doi:10.1037/0278-6133.24.2.225

Ännu så länge är bägge sätten korrekta men man bör framförallt vara konsekvent och använda antingen det ena eller det andra sättet.

 

När man citerar en källa i löpande text gör man lite olika beroende på hur många författare källan har och man gör också på olika sätt den första gången man anger källan och de efterföljande gångerna man använder samma källa. Dock, när källan har 8 eller fler författare anges alltid enbart den första författarens efternamn efterföljt av et al. För en översikt av detta, se tabellen i avsnittet Grundläggande citeringsstilar
 

Källhänvisning i löpande text:

Enligt en tidigare undersökning (Aiken et al., 2014) framkommer ...

​Direkta citat:

När man citerar något ordagrant ska man ange den texten inom citattecken (") och i textciteringen ska man också ange sidan från vilken man hämtat citatet.

(Aghajani et al., 2016, s. 112)

 

OBS! I APA skriver man ett komma framför &-tecknet, ett så kallat Oxfordkomma (i referenserna, inte i citeringen i löpande text). Enligt svenska kommateringsregler, som är mindre tvingande, kan man utelämna kommatecknet framför &-tecknet men man bör göra detta konsekvent vid alla dessa tillfällen. Hör med din lärare i de fall du är osäker på hur hen vill ha det. Om du skriver på engelska ska du dock följa APA strikt i detta avseende!

Artikel utan volym, nummer och sidnummer

En del artiklar som man finner online kan ibland sakna uppgifter om volym, nummer och sidnummer. De har inte blivit infogade i något av tidskriftens nummer ännu men ligger ändå ute på tidskriftens webbplats och har erhållit en doi. Detta kallas hos APA för "Advance online publication" men olika förlag använder olika bergrepp för samma sak, som Latest Articles, EarlyCite, Early View, OnlineFirst, In Press etc. Man skapar en referens till en sådan artikel på i stort sett samma sätt som vanligt publicerade artiklar förutom att man utelämnar information om volym, nummer och sidnummer samt använder frasen "Advance online publication" (det finns ingen etablerad svensk term för detta) innan doi-länken. Året man anger är det år då artikeln har lagts ut på tidskriftens webbplats.

OBS! Tänk på att du bör kontrollera om artikeln har erhållit information om volym, nummer och sidnummer så nära inpå ditt eget slutförande av din text som möjligt. 

Grundläggande format:

Efternamn, A. A., & Efternamn, B. B. (år). Titel på artikeln. Tidskriftens titel. Advance online publication. https://doi.org/xx.xxxx

​Referenser:

Dardas, L. A., Woodward, A., Scott, J., Xu, H., & Sawair, F. A. (2018). Measuring the social impact of nursing research: An insight into altmetrics. Journal of Advanced Nursing. Advance online publication. https://doi.org/10.1111/jan.13921

Kommentar om doi-länkar

Sedan mars 2017 har APA uppdaterat sättet man anger doi-länkar då CrossRef som hanterar doi-nummer har infört en säkrare länkning via https (istället för http), exempel: https://doi.org/10.1037/0278-6133.24.2.225​

Tidigare, och i den sjätte och senaste upplagan av APA:s stilguide, angavs doi-länkar enligt nedanstående exempel:

Herbst-Damm, K. L., & Kulik, J. A. (2005). Volunteer support, marital status, and the survival times of terminally ill patients. Health Psychology, 24(2), 225–229. doi:10.1037/0278-6133.24.2.225

Ännu så länge är bägge sätten korrekta men man bör framförallt vara konsekvent och använda antingen det ena eller det andra sättet.

 

Källhänvisning i löpande text:

 • Enligt en undersökning (Dardas, Woodward, Scott, Xu & Sawair, 2018) framkommer det att ...
 • Dardas, Woodward, Scott, Xu och Sawair (2018) menar att ...
 • Så sent som 2018 visade Dardas, Woodward, Scott, Xu och Sawair på detta ...

Direkta citat:

När man citerar något ordagrant ska man ange den texten inom citattecken (") och i textciteringen ska man också ange sidan från vilken man hämtat citatet. I fallet med Advance online publication är artiklarna alltid sidnumrerade med början från s. 1 och framåt. Tänk på att om artikeln hinner att få sin volym, sitt nummer och sin sidnumrering innan man avslutar sin text bör man uppdatera både referensen och siduppgiften i citeringen vid det direkta citatet!

(Dardas, Woodward, Scott, Xu & Sawair, 2019, s. 4)

Läs mer om detta på APA Style Blog: Almost Published

 

OBS! I APA skriver man ett komma framför &-tecknet, ett så kallat Oxfordkomma (i referenserna, inte i citeringen i löpande text). Enligt svenska kommateringsregler, som är mindre tvingande, kan man utelämna kommatecknet framför &-tecknet men man bör göra detta konsekvent vid alla dessa tillfällen. Hör med din lärare i de fall du är osäker på hur hen vill ha det. Om du skriver på engelska ska du dock följa APA strikt i detta avseende!

Nyhetsartikel i tryckt form

Grundläggande format:

Efternamn, A. A. (utgivningsår, dag månad). Titel på artikeln. Tidningens titel, s. (ev. sektion)sidor.

​Referenser:

Artikel med författare angiven

Torén Björling, S. (2019, 11 mars). Greta Thunberg lyckas inspirera och provocera i hela Europa. Dagens Nyheter, s. 6–8.

Artikel utan någon författare angiven

Gör en insats för klimatet - ät ett vildsvin. (2019, 12 mars). Jönköpings-Posten, s. 2.
Sätt alltså artikelns titel på författarens plats i referensen.

 

Källhänvisning i löpande text:

 • Vissa (Torén Björling, 2019) har hävdat att ...
 • Torén Björling (2019) menar att ...
 • Så sent som 2019 kunde Torén Björling konstatera att ...
 • I en ledarartikel ("Gör en insats", 2019) bedöms detta vara en ...
  Vid artiklar utan angiven författare fungerar artikelns titel som uppslag istället för författare. I textciteringen anger man titeln inom citattecken och det räcker med att ange början av titeln.

Direkta citat:

När man citerar något ordagrant ska man ange den texten inom citattecken (") och i textciteringen ska man också ange sidan från vilken man hämtat citatet.

(Torén Björling, 2019, s. 7)

 

OBS! I APA skriver man ett komma framför &-tecknet, ett så kallat Oxfordkomma (i referenserna, inte i citeringen i löpande text). Enligt svenska kommateringsregler, som är mindre tvingande, kan man utelämna kommatecknet framför &-tecknet men man bör göra detta konsekvent vid alla dessa tillfällen. Hör med din lärare i de fall du är osäker på hur hen vill ha det. Om du skriver på engelska ska du dock följa APA strikt i detta avseende!

Nyhetsartikel på nätet

Grundläggande format:

Efternamn, A. A. (utgivningsår, dag månad). Titel på artikeln. Tidningens titel, s. (ev. sektion)sidor. Hämtad från https://xxxx

​Referenser:

Artikel med författare angiven

I digital form

Löfgren, P. (2008, 5 maj). Diktaturen som kom in från kylan. Dagens Nyheter. Hämtad från https://www.dn.se

APA föreslår att man istället för att ange den direkta länken till artikeln istället ger den till tidningens webbplats om man där kan söka fram artikeln för att undvika att direktlänken slutar fungera. Artiklar kan flytta runt på tidningens webbplats från en framskjuten plats på webbplatsen till ett arkiv. 

Artikel utan någon författare angiven

A whistleblower on Xinjiang has been detained: Is China behind the arrest? (2019, 11 mars). Washington Post. Hämtad från ​https://www.washingtonpost.com
Sätt alltså artikelns titel på författarens plats i referensen.
Märk också att om en titel avslutas med ett frågetecken (eller ett utropstecken eller dylikt) ska man inte sätta ut en punkt efter titeln.

 

Källhänvisning i löpande text:

 • Några (Löfgren, 2008) har hävdat att ...
 • Torén Björling (2019) menar att ...
 • Så sent som 2019 kunde Torén Björling konstatera att ...
 • I en ledarartikel ("A whistleblower on Xinjiang", 2019) bedöms detta vara en ...
  Vid artiklar utan angiven författare fungerar artikelns titel som uppslag istället för författare. I textciteringen anger man titeln inom citattecken och det räcker med att ange början av titeln.

Direkta citat:

När man citerar något ordagrant ska man ange den texten inom citattecken (") och i textciteringen brukar man vanligtvis också ange sidan från vilken man hämtat citatet men i de fall de inte har någon sidnumrering och här ganska korta utelämnar man detta. På webbsidor kan man dessutom söka efter citatet på sidan för att enkelt lokalisera det.

(Löfgren, 2017)

Se mer om detta på APA Style Blog: When and How to Include Page Numbers in APA Style Citations
 

OBS! I APA skriver man ett komma framför &-tecknet, ett så kallat Oxfordkomma (i referenserna, inte i citeringen i löpande text). Enligt svenska kommateringsregler, som är mindre tvingande, kan man utelämna kommatecknet framför &-tecknet men man bör göra detta konsekvent vid alla dessa tillfällen. Hör med din lärare i de fall du är osäker på hur hen vill ha det. Om du skriver på engelska ska du dock följa APA strikt i detta avseende!