Skip to Main Content

APA – Referenshantering

Tags: Svenska

Artiklar

Grundläggande format

Efternamn, A., Efternamn, B., & Efternamn, C. (år). Artikelns titel. Tidskriftens titel, volym(nummer), sidor. https://doi.org/xx.xxxx

Mer information om hur du skriver referenser till tidskriftsartiklar finns på APA Style: Journal Article References

Volym och nummer

Olika tidskrifter använder sig av olika kombinationer av volym och nummer. Vissa tidskrifter har enbart volym, andra enbart nummer medan övriga har både volym och nummer  (volym är oftast lika med årgång, det vill säga, hur många år tidskriften har varit aktiv). Volymbeteckningen hör till tidskriften och ska därför kursiveras precis som tidskriftsnamnet medan numret (issue) ska anges okursiverat inom parenteser.

Tryckt eller digitalt, DOI

Artiklar i tidskrifter kan vara i både tryckt och digital form. Digitala artiklar har ofta en så kallad DOI (digital object identifier) som är en unik och hållbar länk till artikeln som kommer att fungera även om artikeln i fråga flyttas omkring på tidskriftens webbplats.

Om ingen doi-länk finns och du har hittat artikeln i en akademisk databas, behöver du inte ha med någon URL. Har du hittat artikeln på en webbplats, skriver du ut URL. Mer om doi och länkar hittar du på APA Style: When to include DOIs and URLs

Exempel på referens för artikel utan DOI från databas:

Grady, J. S., Her, M., Moreno, G., Perez, C., & Yelinek, J. (2019). Emotions in storybooks: A comparison of storybooks that represent ethnic and racial groups in the United States. Psychology of Popular Media Culture, 8(3), 207–217.

Exempel på referens för artikel utan DOI från webbplats:

Green, B. (2018). A qualitative investigation of bullying of individuals with disabilities on a college campus. Journal of Postsecondary Education and Disability, 31(2), 135-147. https://www.ahead.org/professional-resources/publications/jped/archived-jped/jped-volume-31

Artikel med en författare

​Exempel:

Artikel med volym och nummer

Houle, C. (2019). Social mobility and political instability. Journal of Conflict Resolution, 63(1), 85–111. https://doi.org/10.1177/0022002717723434

Green, B. (2018). A qualitative investigation of bullying of individuals with disabilities on a college campus. Journal of Postsecondary Education and Disability, 31(2), 135-147. https://www.ahead.org/professional-resources/publications/jped/archived-jped/jped-volume-31

Artikel med enbart volym och löpande paginering

Udo, T. (2019). Chronic medical conditions in U.S. adults with incarceration history. Health Psychology, 38, 217–225. https://doi.org/10.1037/hea0000720 

Artikel med enbart nummer och ingen volym (året tar volymens plats)

Choifer, A. (2017). Att förstå sig själv och att förstå den andre: ett filosofiskt perspektiv på utvecklingspsykologi. Filosofisk tidskrift, 2017(3), 33–42. 

Källhänvisning i löpande text:

 • Enligt en undersökning (Udo, 2019) framkommer det att . . .
 • Choifer (2017) menar att . . .
 • Så sent som 2019 visade Houle på detta . . .

Artikel med två författare

Grundläggande format:

Efternamn, A. A., & Efternamn, B. B. (utgivningsår). Titel på artikeln. Tidskriftens titel, volym(nummer), sidor. https://doi.org/xx.xxxx

​Exempel:

Artikel med volym och nummer

Ebrahimzadeh, A., & Giski, Z. E. (2019). Tsallis entropy of partitions in quantum logics. International Journal of Theoretical Physics, 58(3), 672–686. https://doi.org/10.1007/s10773-018-3966-1

 

Littlepage, B., & Clemson, C. (2018). Transitional challenges for students with disabilities during a period of systemic imbalance. Journal of Postsecondary Education and Disability, 31(2), 149-159. https://www.ahead.org/professional-resources/publications/jped/archived-jped/jped-volume-31

Artikel med enbart volym och löpande paginering 

Conley, C. C., & Andersen, B. L. (2019). Lemons to lemonade: Effects of a biobehavioral intervention for cancer patients on later life changes. Health Psychology, 38, 206–216. https://doi.org/10.1037/hea0000717

Artikel med enbart nummer och ingen volym (året tar volymens plats)

Sjögren, B., & Milos, P. (2019). ABC om aneurysmal subaraknoidalblödning: medicinens ABC. Läkartidningen, 2019(4), 146–150. https://lakartidningen.se/wp-content/uploads/EditorialFiles/ME/%5bFEME%5d/FEME.pdf

Källhänvisning i löpande text:

 • Enligt en undersökning (Ebrahimzadeh & Giski, 2019) framkommer det att . . .
 • Sjögren och Milos (2019) menar att . . .
 • Så sent som 2019 visade Conley och Andersen på detta . . .

Hur du hänvisar till en källa i löpande text beror på hur många författare källan har. Mer anvisningar kring detta hittar du under Referenser i text - Översikt.

Artikel med 3 till 20 författare

Grundläggande format:

Efternamn, A. A., Efternamn, B. B., & Efternamn, C. C. (utgivningsår). Titel på artikeln. Tidskriftens titel, volym(nummer), sidor. https://doi.org/xx.xxxx

​Exempel:

Artikel med volym och nummer

Norling, J. C., Sibthorp, J., Suchy, Y., Hannon, J. C., & Ruddell, E. (2010). The benefit of recreational physical activity to restore attentional fatigue: The effects of running intensity level on attention scores. Journal of Leisure Research, 42(1), 135–152. https://doi.org/10.1080/00222216.2010.11950198

 

DuPaul, G. J., Franklin, M. K., Pollack, B. L., Stack, K. S., Jaffe, A. R., Gormley, M. J., Anastopopoulos, A. D., & Weynandt, L. L. (2018). Predictors and trajectories of educational functioning in college students with and without attention-deficit/hyperactivity disorder. Journal of Postsecondary Education and Disability, 31(2), 161-178. https://www.ahead.org/professional-resources/publications/jped/archived-jped/jped-volume-31

Artikel med enbart volym och löpande paginering

Saikkonen, L., Herzon, I., Ollikainen, M., & Lankoski, J. (2014). Socially optimal drainage system and agricultural biodiversity: A case study for Finnish landscape. Journal of Environmental Management, 146, 84–93. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2014.07.037

Artikel med enbart nummer och ingen volym (året tar volymens plats)

Gard, A., Lindahl, B., & Baron, T. (2015). Skillnader i vård av patienter med typ 1- och typ 2-hjärtinfarkt: riktlinjer för behandling vid typ 2-hjärtinfarkt saknas helt: originalstudie. Läkartidningen, 2015(48), 2163–2166. ​

Källhänvisning i löpande text:

För artiklar med tre eller fler författare anges första författaren följt av et al. (förkortning av et alia vilket betyder "med andra") såvida det inte blir otydligt, dvs när citeringen blir likadan som en annan referens. Lägg i dessa fall till så många namn så att textciteringen blir unik (se rubriken "För att undvika tvetydighet" nedan).

 • Enligt en tidigare nämnd undersökning (Saikkonen et al., 2014) framkommer det också att ... 
 • Norling et al. (2010) menar vidare att ...
 • I det tidigare nämnda arbetet från 2019 menar Colella et al. också att ...

För att undvika tvetydighet

 • Detta har både Kapoor, Bloom, Montez, et al. (2017) och Kapoor, Bloom, Zucker, et al. (2017) rapporterat om.

Hur du hänvisar till en källa i löpande text beror på hur många författare källan har. Mer anvisningar kring detta hittar du under Referenser i text - Översikt.

Artikel med 21 eller fler författare

Grundläggande format:

Ange de 19 första författarna följt av uteslutningstecken, vilka består av tre punkter med mellanslag mellan varje punkt (. . .) och därefter den sist nämnda författaren.

Efternamn, A., Efternamn, B., Efternamn, C., Efternamn, D., Efternamn, E., Efternamn, F., Efternamn, G., Efternamn, H., Efternamn, I., Efternamn, J., Efternamn, K., Efternamn, L., Efternamn, M., Efternamn, N., Efternamn, O., Efternamn, P., Efternamn, Q., Efternamn, R., Efternamn, S., . . . Efternamn, Z. (utgivningsår). Titel på artikeln. Tidskriftens titel, volym(nummer), sidor. https://doi.org/xx.xxxx

​Exempel:

Artikel med volym och nummer

Kalnay, E., Kanamitsu, M., Kistler, R., Collins, W., Deaven, D., Gandin, L., Iredell, M., Saha, S., White, G., Woollen, J., Zhu, Y., Chelliah, M., Ebisuzaki, W., Higgins, W., Janowiak, J., Mo, K. C., Ropelewski, C., Wang, J., Leetmaa, A., . . . Joseph, D. (1996). The NCEP/NCAR 40-Year Reanalysis Project. Bulletin of the American Meteorological Society, 77(3), 437–472. https://doi.org/10.1175/1520-0477(1996)077<0437:TNYRP>2.0.CO;2

Artikel med enbart volym och löpande paginering 

Kalnay, E., Kanamitsu, M., Kistler, R., Collins, W., Deaven, D., Gandin, L., Iredell, M., Saha, S., White, G., Woollen, J., Zhu, Y., Chelliah, M., Ebisuzaki, W., Higgins, W., Janowiak, J., Mo, K. C., Ropelewski, C., Wang, J., Leetmaa, A., . . . Joseph, D. (1996). The NCEP/NCAR 40-Year Reanalysis Project. Bulletin of the American Meteorological Society, 77, 437–472. https://doi.org/10.1175/1520-0477(1996)077<0437:TNYRP>2.0.CO;2

Källhänvisning i löpande text:

För artiklar med tre eller fler författare anges första författaren följt av et al. (förkortning av et alia vilket betyder "med andra") såvida det inte blir otydligt, dvs när citeringen blir likadan som en annan referens. Lägg i dessa fall till så många namn så att textciteringen blir unik (se rubriken "För att undvika tvetydighet" nedan).

 • Enligt en tidigare undersökning (Kalnay et al., 1996) framkommer . . .

För att undvika tvetydighet

 • Detta har både Kapoor, Bloom, Montez, et al. (2017) och Kapoor, Bloom, Zucker, et al. (2017) rapporterat om.

Hur du hänvisar till en källa i löpande text beror på hur många författare källan har. Mer anvisningar kring detta hittar du under Referenser i text - Översikt.

Artikel med artikelnummer

Vissa tidskrifter på nätet använder sig av artikelnummer istället för sidnumrering. Detta artikelnummer står utsatt i artikeln eller på tidskriftens webbplats. Artikelnumret anges på den plats i referensen där sidorna brukar vara.

Grundläggande format:

Efternamn, A. A., & Efternamn, C. C. (utgivningsår). Titel på artikeln. Tidskriftens titel, volym(nummer), Article XXXXX. https://doi.org/xx.xxxx

Exempel:

​Jerrentrup, A., Mueller, T., Glowalla, U., Herder, M., Henrichs, N., Neubauer, A., & Schaefer, J. R. (2018). Teaching medicine with the help of “Dr. House”. PLoS ONE, 13(3), Article e0193972. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0193972

Källhänvisning i löpande text:

För artiklar med tre eller fler författare anges första författaren följt av et al. (förkortning av et alia vilket betyder "med andra") såvida det inte blir otydligt, dvs när citeringen blir likadan som en annan referens. Lägg i dessa fall till så många namn så att textciteringen blir unik (se rubriken "För att undvika tvetydighet" nedan).

 • Enligt en tidigare nämnd undersökning (Jerrentrup et al., 2018) framkommer det också att . . . 
 • Jerrentrup et al. (2018) menar vidare att . . .
 • I det tidigare nämnda arbetet från 2018 menar Jerrentrup et al. också att . . .

För att undvika tvetydighet

 • Detta har både Kapoor, Bloom, Montez, et al. (2017) och Kapoor, Bloom, Zucker, et al. (2017) rapporterat om.

Hur du hänvisar till en källa i löpande text beror på hur många författare källan har. Mer anvisningar kring detta hittar du under Referenser i text - Översikt.

Förhandspublicerad artikel

Grundläggande format:

Efternamn, A. A., & Efternamn, B. B. (år). Titel på artikeln. Tidskriftens titel. Förhandspublicering online. https://doi.org/xx.xxxx

Se exempel på de olika stadierna av manuskriptet nedan.

​Exempel:

Förhandspublicering online (på engelska: Advance online publication)

Dardas, L. A., Woodward, A., Scott, J., Xu, H., & Sawair, F. A. (2018). Measuring the social impact of nursing research: An insight into altmetrics. Journal of Advanced Nursing. Förhandspublicering online. https://doi.org/10.1111/jan.13921​

 

Manuskript under arbete (på engelska: Manuscript in preparation)

O'Shea, M. (2018). Understanding proactive behavior in the workplace as a function of gender [Manuskript under arbete]. Department of Management, University of Kansas.
Ange författarens/författarnas tillhörighet på ett tydligt sätt.

 

Opublicerat manuskript (på engelska: Unpublished manuscript)

Yoo, J., Miyamoto, Y., Rigotti, A., & Ryff, C. (2016). Linking positive affect to blood lipids: A cultural perspective [Opublicerat manuskript]. Department of Psychology, University of Wisconsin-Madison. 

Ange författarens/författarnas tillhörighet på ett tydligt sätt.

 

Manuskript inskickat för publicering (på engelska: Manuscript submitted for publication)

Lippincott, T., & Poindexter, E. K. (2019). Emotion recognition as a function of facial cues: Implications for practice [Manuskript inskickat för publicering]. Department of Psychology, University of Washington. 

Ange författarens/författarnas tillhörighet på ett tydligt sätt.

 

I tryck (på engelska: in press)

Pachur, T., & Scheibehenne, B. (i tryck). Unpacking buyer-seller differences in valuation from experience: A cognitive modeling approach. Psychonomic Bulletin & Review.

 

Läs mer:

En del artiklar som man finner online kan ibland sakna uppgifter om volym, nummer och sidnummer. De har inte blivit infogade i något av tidskriftens nummer ännu men ligger ändå ute på tidskriftens webbplats och har erhållit en doi. Detta kallas hos APA för "Advance online publication" men olika förlag använder olika bergrepp för samma sak, som Latest Articles, EarlyCite, Early View, OnlineFirst, In Press etc. Du skapar en referens till en sådan artikel på i stort sett samma sätt som vanligt publicerade artiklar förutom att du utelämnar information om volym, nummer och sidnummer samt använder frasen "Förhandspublicering online" innan doi-länken. Året du anger är det år då artikeln har lagts ut på tidskriftens webbplats. 

Andra artiklar kan exempelvis vara manuskript som är inskickade till en tidskrift och dessa kan vara i olika stadier innan de har blivit publicerade eller läggs ut på nätet som "Advance online publication". OBS! Om du vill använda svenska beskrivande fraser ges här också förslag på sådana men de är alltså inte hämtade från APA-manualen. Om manuskriptet är under arbete används frasen "Manuscript in preparation" ("Manuskript under arbete" på svenska). Om manuskriptet är färdigställt men inte publicerat eller inskickat till tidskrift används frasen "Unpublished manuscript" ("Opublicerat manuskript" på svenska). Om manuskriptet har blivit inskickat till en tidskrift men ännu inte blivit accepterat används frasen "Manuscript submitted for publication" ("Manuskript inskickat för publicering" på svenska). Om manuskriptet har blivit accepterat men ännu inte lagts ut på nätet som "Advance online publication" används frasen "in press" ("i tryck" på svenska") istället för år.

OBS! Tänk på att du bör kontrollera om artikeln har erhållit information om volym, nummer och sidnummer så nära inpå ditt eget slutförande av din text som möjligt. 

Nyhetsartikel i tryckt form

Grundläggande format:

Efternamn, A. A. (utgivningsår, dag månad). Titel på artikeln. Tidningens titel, s. (eller sektion).

​Exempel:

Artikel med författare angiven

Eklund, J. (2019, 6 november). EIngen hade tippat att Berlinmuren skulle falla i november 1989. Dagens Nyheter, Kultur2.

Artikeln i exemplet hittas på sidan 2 i Kultur-delen i Dagens Nyheter.

Artikel utan någon författare angiven

Gör en insats för klimatet - ät ett vildsvin. (2019, 12 mars). Jönköpings-Posten, s. 2.
Sätt alltså artikelns titel på författarens plats i referensen.

Källhänvisning i löpande text:

 • Vissa (Eklund, 2019) har hävdat att . . .
 • Eklund (2019) menar att . . .
 • Så sent som 2019 kunde Torén Björling konstatera att . . .

Det räcker med att ange år i citeringen i löpande text och utesluta datum.

 • I en ledarartikel ("Gör en insats", 2019) bedöms detta vara en . . .
  Vid artiklar utan angiven författare fungerar artikelns titel som uppslag istället för författare. I textciteringen anger man titeln inom citattecken och det räcker med att ange början av titeln.

Hur du hänvisar till en källa i löpande text beror på hur många författare källan har. Mer anvisningar kring detta hittar du under Referenser i text - Översikt.

Mer information om hur du skriver referenser till nyhetsartiklar på APA Style: Newspaper Article References

Nyhetsartikel på nätet

Grundläggande format:

Efternamn, A. A. (utgivningsår, dag månad). Titel på artikeln. Tidningens titel, s. (ev. sektion)sidor. Hämtad från https://xxxx

Exempel:

Artikel med författare angiven

Löfgren, P. (2008, 5 maj). Diktaturen som kom in från kylan. Dagens Nyheter. https://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/diktaturen-som-kom-in-fran-kylan/ 

Artikel utan någon författare angiven

A whistleblower on Xinjiang has been detained: Is China behind the arrest? (2019, 11 mars). Washington Post. https://www.washingtonpost.com/opinions/global-opinions/a-whistleblower-on-xinjiang-has-been-detained-is-china-behind-the-arrest/2019/03/11/50664752-442b-11e9-90f0-0ccfeec87a61_story.html

Sätt alltså artikelns titel på författarens plats i referensen.
Märk också att om en titel avslutas med ett frågetecken (eller ett utropstecken eller dylikt) ska du inte sätta ut en punkt efter titeln.

Källhänvisning i löpande text:

 • Några (Löfgren, 2008) har hävdat att . . .
 • Torén Björling (2019) menar att . . .
 • Så sent som 2019 kunde Torén Björling konstatera att . . .
 • I en ledarartikel ("A whistleblower on Xinjiang", 2019) bedöms detta vara en . . .
  Vid artiklar utan angiven författare fungerar artikelns titel som uppslag istället för författare. I textciteringen anger man titeln inom citattecken och det räcker med att ange början av titeln.

Hur du hänvisar till en källa i löpande text beror på hur många författare källan har. Mer anvisningar kring detta hittar du under Referenser i text - Översikt.

Mer information om hur du skriver referenser till nyhetsartiklar på APA Style: Newspaper Article References​