Skip to Main Content

APA – Referenshantering

Artiklar

Grundläggande format

Efternamn, A., Efternamn, B. & Efternamn, C. (år). Artikelns titel. Tidskriftens titel, volym(nummer), sidor. https://doi.org/xx.xxxx

Mer information om hur du skriver referenser till tidskriftsartiklar finns på APA Style: Journal Article References

Volym och nummer

Olika tidskrifter använder sig av olika kombinationer av volym och nummer. Vissa tidskrifter har enbart volym, andra enbart nummer medan övriga har både volym och nummer  (volym är oftast lika med årgång, det vill säga, hur många år tidskriften har varit aktiv). Volymbeteckningen hör till tidskriften och ska därför kursiveras precis som tidskriftsnamnet medan numret (issue) ska anges okursiverat inom parenteser.

Om volym eller nummer saknas

Sök upp referensen i Primo eller någon databas för att se om informationen finns där. Om volym eller nummer inte finns, hoppar du bara över att skriva det i referensen. 

Exempel på referenser som saknar viss information hittar du på APA:s webbsida Journal article with missing information.

Tryckt eller digitalt, DOI

Artiklar i tidskrifter kan vara i både tryckt och digital form. Digitala artiklar har ofta en så kallad DOI (digital object identifier) som är en unik och hållbar länk till artikeln som kommer att fungera även om artikeln i fråga flyttas omkring på tidskriftens webbplats.

Om ingen doi-länk finns och du har hittat artikeln i en akademisk databas, behöver du inte ha med någon URL. Har du hittat artikeln på en webbplats, skriver du ut URL. Mer om doi och länkar hittar du på APA Style: When to include DOIs and URLs

Exempel på referens för artikel utan DOI från databas:

Grady, J. S., Her, M., Moreno, G., Perez, C., & Yelinek, J. (2019). Emotions in storybooks: A comparison of storybooks that represent ethnic and racial groups in the United States. Psychology of Popular Media Culture, 8(3), 207–217.

Exempel på referens för artikel utan DOI från webbplats:

Green, B. (2018). A qualitative investigation of bullying of individuals with disabilities on a college campus. Journal of Postsecondary Education and Disability, 31(2), 135-147. https://www.ahead.org/professional-resources/publications/jped/archived-jped/jped-volume-31

Artikel med en författare

Grundläggande format:

Efternamn, A. A. (utgivningsår). Titel på artikeln. Tidskriftens titel, volym(nummer), sidor. https://doi.org/xx.xxxx

​Exempel:

Green, B. (2018). A qualitative investigation of bullying of individuals with disabilities on a college campus. Journal of Postsecondary Education and Disability, 31(2), 135-147. https://www.ahead.org/professional-resources/publications/jped/archived-jped/jped-volume-31

 

Houle, C. (2019). Social mobility and political instability. Journal of Conflict Resolution, 63(1), 85–111. https://doi.org/10.1177/0022002717723434

Källhänvisning i löpande text:

 • Enligt en undersökning (Udo, 2019) framkommer det att . . .
 • Choifer (2017) menar att . . .
 • Så sent som 2019 visade Houle på detta . . .

Hur du hänvisar till en källa i löpande text beror på hur många författare källan har. Mer anvisningar kring detta hittar du under Referenser i text - Översikt.

Artikel med två författare

Grundläggande format:

Efternamn, A. A., & Efternamn, B. B. (utgivningsår). Titel på artikeln. Tidskriftens titel, volym(nummer), sidor. https://doi.org/xx.xxxx

​Exempel:

Ebrahimzadeh, A., & Giski, Z. E. (2019). Tsallis entropy of partitions in quantum logics. International Journal of Theoretical Physics, 58(3), 672–686. https://doi.org/10.1007/s10773-018-3966-1

 

Littlepage, B., & Clemson, C. (2018). Transitional challenges for students with disabilities during a period of systemic imbalance. Journal of Postsecondary Education and Disability, 31(2), 149-159. https://www.ahead.org/professional-resources/publications/jped/archived-jped/jped-volume-31

Källhänvisning i löpande text:

 • Enligt en undersökning (Ebrahimzadeh & Giski, 2019) framkommer det att . . .
 • Sjögren och Milos (2019) menar att . . .
 • Så sent som 2019 visade Conley och Andersen på detta . . .

Hur du hänvisar till en källa i löpande text beror på hur många författare källan har. Mer anvisningar kring detta hittar du under Referenser i text - Översikt.

Artikel med 3 till 20 författare

 • Ange efternamn och initialer för alla författarna upp till och med 20 författare.
 • När det finns två till 20 författare, använd ett och-tecken (&) före den slutliga författarens namn.

Grundläggande format:

Efternamn, A. A., Efternamn, B. B., & Efternamn, C. C. (utgivningsår). Titel på artikeln. Tidskriftens titel, volym(nummer), sidor. https://doi.org/xx.xxxx

​Exempel:

Norling, J. C., Sibthorp, J., Suchy, Y., Hannon, J. C., & Ruddell, E. (2010). The benefit of recreational physical activity to restore attentional fatigue: The effects of running intensity level on attention scores. Journal of Leisure Research, 42(1), 135–152. https://doi.org/10.1080/00222216.2010.11950198

 

DuPaul, G. J., Franklin, M. K., Pollack, B. L., Stack, K. S., Jaffe, A. R., Gormley, M. J., Anastopopoulos, A. D., & Weynandt, L. L. (2018). Predictors and trajectories of educational functioning in college students with and without attention-deficit/hyperactivity disorder. Journal of Postsecondary Education and Disability, 31(2), 161-178. https://www.ahead.org/professional-resources/publications/jped/archived-jped/jped-volume-31​

Källhänvisning i löpande text:

För artiklar med tre eller fler författare anges första författaren följt av et al. Om två textciteringar blir likadana, lägger du till så många efternamn att den blir unik. 

 • Enligt en tidigare nämnd undersökning (Saikkonen et al., 2014) framkommer det också att ... 
 • Norling et al. (2010) menar vidare att ...
 • I det tidigare nämnda arbetet från 2019 menar Colella et al. också att ...

För att undvika tvetydighet

 • Detta har både Kapoor, Bloom, Montez, et al. (2017) och Kapoor, Bloom, Zucker, et al. (2017) rapporterat om.

Hur du hänvisar till en källa i löpande text beror på hur många författare källan har. Mer anvisningar kring detta hittar du under Referenser i text - Översikt.

Artikel med 21 eller fler författare

Grundläggande format:

 • Ange de 19 första författarna följt av uteslutningstecken, vilka består av tre punkter med mellanslag mellan varje punkt (. . .) och därefter den sist nämnda författaren.

Efternamn, A., Efternamn, B., Efternamn, C., Efternamn, D., Efternamn, E., Efternamn, F., Efternamn, G., Efternamn, H., Efternamn, I., Efternamn, J., Efternamn, K., Efternamn, L., Efternamn, M., Efternamn, N., Efternamn, O., Efternamn, P., Efternamn, Q., Efternamn, R., Efternamn, S., . . . Efternamn, Z. (utgivningsår). Titel på artikeln. Tidskriftens titel, volym(nummer), sidor. https://doi.org/xx.xxxx

​Exempel:

Kalnay, E., Kanamitsu, M., Kistler, R., Collins, W., Deaven, D., Gandin, L., Iredell, M., Saha, S., White, G., Woollen, J., Zhu, Y., Chelliah, M., Ebisuzaki, W., Higgins, W., Janowiak, J., Mo, K. C., Ropelewski, C., Wang, J., Leetmaa, A., . . . Joseph, D. (1996). The NCEP/NCAR 40-Year Reanalysis Project. Bulletin of the American Meteorological Society, 77(3), 437–472. https://doi.org/10.1175/1520-0477(1996)077<0437:TNYRP>2.0.CO;2

 

Kalnay, E., Kanamitsu, M., Kistler, R., Collins, W., Deaven, D., Gandin, L., Iredell, M., Saha, S., White, G., Woollen, J., Zhu, Y., Chelliah, M., Ebisuzaki, W., Higgins, W., Janowiak, J., Mo, K. C., Ropelewski, C., Wang, J., Leetmaa, A., . . . Joseph, D. (1996). The NCEP/NCAR 40-Year Reanalysis Project. Bulletin of the American Meteorological Society, 77, 437–472. https://doi.org/10.1175/1520-0477(1996)077<0437:TNYRP>2.0.CO;2

Källhänvisning i löpande text:

För artiklar med tre eller fler författare anges första författaren följt av et al.Om två textciteringar blir likadana, lägger du till så många efternamn att den blir unik.

 • Enligt en tidigare undersökning (Kalnay et al., 1996) framkommer . . .

För att undvika tvetydighet

 • Detta har både Kapoor, Bloom, Montez, et al. (2017) och Kapoor, Bloom, Zucker, et al. (2017) rapporterat om.

Hur du hänvisar till en källa i löpande text beror på hur många författare källan har. Mer anvisningar kring detta hittar du under Referenser i text - Översikt.

Artikel med artikelnummer

Vissa tidskrifter på nätet använder sig av artikelnummer istället för sidnumrering. Detta artikelnummer står utsatt i artikeln eller på tidskriftens webbplats. Artikelnumret anges på den plats i referensen där sidorna brukar vara.

Grundläggande format:

Efternamn, A. A., & Efternamn, C. C. (utgivningsår). Titel på artikeln. Tidskriftens titel, volym(nummer), Article XXXXX. https://doi.org/xx.xxxx

Exempel:

​Jerrentrup, A., Mueller, T., Glowalla, U., Herder, M., Henrichs, N., Neubauer, A., & Schaefer, J. R. (2018). Teaching medicine with the help of “Dr. House”. PLoS ONE, 13(3), Article e0193972. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0193972

Källhänvisning i löpande text:

För artiklar med tre eller fler författare anges första författaren följt av et al.Om två textciteringar blir likadana, lägger du till så många efternamn att den blir unik.

 • Enligt en tidigare nämnd undersökning (Jerrentrup et al., 2018) framkommer det också att . . . 
 • Jerrentrup et al. (2018) menar vidare att . . .
 • I det tidigare nämnda arbetet från 2018 menar Jerrentrup et al. också att . . .

För att undvika tvetydighet

 • Detta har både Kapoor, Bloom, Montez, et al. (2017) och Kapoor, Bloom, Zucker, et al. (2017) rapporterat om.

Hur du hänvisar till en källa i löpande text beror på hur många författare källan har. Mer anvisningar kring detta hittar du under Referenser i text - Översikt.

Förhandspublicerad artikel

Grundläggande format:

Efternamn, A. A., & Efternamn, B. B. (år). Titel på artikeln. Tidskriftens titel. Förhandspublicering online. https://doi.org/xx.xxxx

Se exempel på de olika stadierna av manuskriptet nedan.

​Exempel:

Förhandspublicering online (på engelska: Advance online publication)

Dardas, L. A., Woodward, A., Scott, J., Xu, H., & Sawair, F. A. (2018). Measuring the social impact of nursing research: An insight into altmetrics. Journal of Advanced Nursing. Förhandspublicering online. https://doi.org/10.1111/jan.13921​

 

Manuskript under arbete (på engelska: Manuscript in preparation)

O'Shea, M. (2018). Understanding proactive behavior in the workplace as a function of gender [Manuskript under arbete]. Department of Management, University of Kansas.
Ange författarens/författarnas tillhörighet på ett tydligt sätt.

 

Opublicerat manuskript (på engelska: Unpublished manuscript)

Yoo, J., Miyamoto, Y., Rigotti, A., & Ryff, C. (2016). Linking positive affect to blood lipids: A cultural perspective [Opublicerat manuskript]. Department of Psychology, University of Wisconsin-Madison. 

Ange författarens/författarnas tillhörighet på ett tydligt sätt.

 

Manuskript inskickat för publicering (på engelska: Manuscript submitted for publication)

Lippincott, T., & Poindexter, E. K. (2019). Emotion recognition as a function of facial cues: Implications for practice [Manuskript inskickat för publicering]. Department of Psychology, University of Washington. 

Ange författarens/författarnas tillhörighet på ett tydligt sätt.

 

I tryck (på engelska: in press)

Pachur, T., & Scheibehenne, B. (i tryck). Unpacking buyer-seller differences in valuation from experience: A cognitive modeling approach. Psychonomic Bulletin & Review.

Nyhetsartikel i tryckt form

Grundläggande format:

Efternamn, A. A. (utgivningsår, dag månad). Artikelns titel. Tidningens titel, sidnummer.

​Exempel:

Artikel med författare angiven

Bergkvist, F. & Olsson, H. (2022, 12 maj). Boris Johnson: Vi sitter nu i samma båt. Dagens Nyheter, 6.

Artikel ur särskild del av tidningen

Eklund, J. (2019, 6 november). Ingen hade tippat att Berlinmuren skulle falla i november 1989 [DN.Kultur]. Dagens Nyheter, 2.

Tidningsdelens titel anges inom hakparentes.

Artikel utan någon författare angiven

Gör en insats för klimatet - ät ett vildsvin. (2019, 12 mars). Jönköpings-Posten, 2.
Artikelns titel sätts på författarens plats i referensen.

Källhänvisning i löpande text:

 • Vissa (Eklund, 2019) har hävdat att . . .
 • Eklund (2019) menar att . . .
 • Så sent som 2019 kunde Torén Björling konstatera att . . .
 • I en ledarartikel ("Gör en insats", 2019) bedöms detta vara en . . .

Det räcker med att ange år i citeringen i löpande text och utesluta datum. För artiklar utan angiven författare fungerar artikelns titel som uppslag istället för författare. I citeringen anger man titeln inom citattecken och det räcker med att ange början av titeln.

Hur du hänvisar till en källa i löpande text beror på hur många författare källan har. Mer anvisningar kring detta hittar du under Referenser i text - Översikt.

Mer information om hur du skriver referenser till nyhetsartiklar på APA Style: Newspaper Article References

Nyhetsartikel på nätet

Grundläggande format:

Efternamn, A. A. (utgivningsår, dag månad). Titel på artikeln. Tidningens titel, s. (ev. sektion)sidor. https://xxxx

Exempel:

Artikel med författare angiven

Löfgren, P. (2008, 5 maj). Diktaturen som kom in från kylan. Dagens Nyheter. https://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/diktaturen-som-kom-in-fran-kylan/ 

Artikel utan någon författare angiven

A whistleblower on Xinjiang has been detained: Is China behind the arrest? (2019, 11 mars). Washington Post. https://www.washingtonpost.com/opinions/global-opinions/a-whistleblower-on-xinjiang-has-been-detained-is-china-behind-the-arrest/2019/03/11/50664752-442b-11e9-90f0-0ccfeec87a61_story.html

Sätt alltså artikelns titel på författarens plats i referensen.
Märk också att om en titel avslutas med ett frågetecken (eller ett utropstecken eller dylikt) ska du inte sätta ut en punkt efter titeln.

Källhänvisning i löpande text:

 • Några (Löfgren, 2008) har hävdat att . . .
 • Torén Björling (2019) menar att . . .
 • Så sent som 2019 kunde Torén Björling konstatera att . . .
 • I en ledarartikel ("A whistleblower on Xinjiang", 2019) bedöms detta vara en . . .
  Vid artiklar utan angiven författare fungerar artikelns titel som uppslag istället för författare. I textciteringen anger man titeln inom citattecken och det räcker med att ange början av titeln.

Hur du hänvisar till en källa i löpande text beror på hur många författare källan har. Mer anvisningar kring detta hittar du under Referenser i text - Översikt.

Mer information om hur du skriver referenser till nyhetsartiklar på APA Style: Newspaper Article References​