Skip to main content

APA – Referenshantering

Tags: Svenska

Audiovisuella medier

Audiovisuella medier

Audiovisuell media inbegriper filmer, ljud- och TV-sändningar, poddsändningar, statiska objekt som kartor, konstverk och fotografier.

Film

Använd beskrivning för huvuduppslag som producent och/eller regissör.

Grundläggande format:

Film på svenska:

Producent, A. A. (Producent), & Regissör, B. B. (Regissör) (år). Titel på filmen [Film]. Utgivningsland: Namn på filmstudio.

Film på engelska:

Producent, A. A. (Producer), & Regissör, B. B. (Director) (år). Titel på filmen [Motion picture]. Utgivningsland: Namn på filmstudio.

 

​Referenser:

​Grazer, B. (Producer), & Howard, R. (Director). (2001). A beautiful mind [Motion picture]. United States: Universal Studios.​

 

Källhänvisning i löpande text:

 • (Grazer & Howard, 2001)

 

Se mer om hur man refererar till filmer och tv-serier på APA Style Blog: A Stylish Guide to Holiday Viewing

 

OBS! I APA skriver man ett komma framför &-tecknet, ett så kallat Oxfordkomma (i referenserna, inte i citeringen i löpande text). Enligt svenska kommateringsregler, som är mindre tvingande, kan man utelämna kommatecknet framför &-tecknet men man bör göra detta konsekvent vid alla dessa tillfällen. Hör med din lärare i de fall du är osäker på hur hen vill ha det. Om du skriver på engelska ska du dock följa APA strikt i detta avseende!

YouTube

Formatet för YouTube-klipp och annan liknande strömmande media följer den vanliga ordningen. Huvuduppslaget kan vara ett eller flera personnamn, en organisation/företag eller påhittade namn. Förutom år anger man också dag och månad.

 • På författarplats anger man den "riktiga" personens namn på den som har laddat upp videoklippet och inom hakparenteser anger man personens användarnamn (screen name).
 • Om man enbart vet användarnamnet skriver man detta på författarplatsen utan hakparenteser.
 • Webbadressen till ett YouTube-klipp hittar man i webbläsarens adressfält.

Grundläggande format:

YouTube-klipp på svenska:

Efternamn, A. A. [Användarnamn]. (år, datum). Titel på klippet [Videofil]. Hämtad från https://xxxx

YouTube-klipp på engelska:

Efternamn, A. A. [Användarnamn]. (år, datum). Titel på klippet [Video file]. Hämtad från https://xxxx

Kommentar till ett YouTube-klipp

Användarnamn. (år). Re: Titel på klippet [Videofil]. Hämtad från https://xxxx

Då kommentarer inte har nån dag och månad angivet skrivs enbart året ut.

​Referenser:

YouTube-klipp

Skolverket. (2016, 2 december). Att undervisa på modersmål och svenska [Videofil]. Hämtad från https://www.youtube.com/watch?v=OStuxXpJ7iY  ​

KTHLearningLab. (2010, 21 september). Att studera med eller utan studieteknik [Videofil]. Hämtad från https://www.youtube.com/watch?v=XgMiaSjJfTk

Boström, J. (2017, 12 december). Kvalitativ metod i klinisk forskning [Videofil. Hämtad från https://www.youtube.com/watch?v=xMthi42xIUQ

Big Think. (2013, 12 februari). Are you dating a psychopath? [Video file]. Hämtad från https://www.youtube.com/watch?v=cP5HIjA9hh4&lc

Kommentar till ett YouTube-klipp

49metal. (2016). Re: Are you dating a psychopath? [Video file]. Hämtad från https://www.youtube.com/watch?v=cP5HIjA9hh4&lc=z13bu5ghznaawh0ez23ajz0gnquidx1z004

YouTube-klippet är från 2013 och vid kommentaren står det "3 years ago" och då kan man räkna ut vilket år man kan ange för kommentaren. Man kan också, även om man bör vara sparsam med detta, skriva förkortningen ca. (för "cirka") innan året inom hakparenteser så här: [ca. 2016]. Men om du är osäker, ange u.å. (utan år) istället  för året.

Se mer om detta på APA Style Blog: How to Cite a YouTube Comment

YouTube-kanal (startsidan för en användares hela kanal)  

EndNoteTraining. (u.å.). Home [YouTube Channel]. Hämtad från https://www.youtube.com/channel/UCdTDZ4RUT9Jl81oRhpEIIxA

Använd u.å. (utan år) då YouTube-kanaler inte har någon datumangivelse. För svenska YouTube-kanaler används beskrivningen [YouTube-kanal].
Läs mer om detta på APA Style Blog: How to Cite a YouTube Channel
 

Källhänvisning i löpande text:

 • (Skolverket, 2001)
 • (KTHLearningLab, 2010)
 • (Boström, 2017)
 • (49metal, 2016)
 • Detta kan man hitta på deras YouTube-kanal (EndNoteTraining, u.å.).
 • Boström (2017) beskriver i ett YouTube-klipp detta tillvägagångsätt som...

Direkta citat:

Om man vill ange tidsangivelse (timestamp) för videoklipp anger man tiden i minuter och sekunder separerade med ett kolon. Om citet i klippet man hänvisar till börjar innan en minut har fortgått anger man en nolla framför kolonet. Håll markören över klippet så syns tidsangivelsen längst ned i klippet.

 • Sfi-läraren beskriver tillvägagångsättet med att "eleverna får först träffa modersmålsläraren som skapar förförståelse för texten" (Skolverket, 2016, 0:19).
 • "Ju bättre man blir på statistik och kvantitativa metoder så ser man också dess begränsningar" (Boström, 2017, 2:29).

Se mer om detta på APA Style Blog: Timestamps for Audiovisual Materials in APA Style

 

OBS! I APA skriver man ett komma framför &-tecknet, ett så kallat Oxfordkomma (i referenserna, inte i citeringen i löpande text). Enligt svenska kommateringsregler, som är mindre tvingande, kan man utelämna kommatecknet framför &-tecknet men man bör göra detta konsekvent vid alla dessa tillfällen. Hör med din lärare i de fall du är osäker på hur hen vill ha det. Om du skriver på engelska ska du dock följa APA strikt i detta avseende!

Nyhetssändning

Huvuduppslaget i fallet med nyhetssändningar upplagda på nätet är titeln på själva inslaget, kursiverat, följt av mediebeskrivning [Video] och därefter, i likhet med dagstidningsartiklar, år och datum för publicering. 

Grundläggande format:

Nyhetssändning på svenska:

Titel på nyhetssändningen [Videofil]. (år, dag och månad). Hämtad från https://xxxx
​Då det saknas namn på den som har laddat upp videon anges titeln på klippet på författarplatsen.

Nyhetssändning på engelska:

Titel på nyhetssändningen [Video file]. (år, månad och dag). Hämtad från https://xxxx
​Då det saknas namn på den som har laddat upp videon anges titeln på klippet på författarplatsen.

​Referenser:

De tror att jorden är platt – absurda konspirationsteorin växer med hjälp av Youtube  [Videofil]. (2019, 16 mars). Hämtad från https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/de-tror-att-jorden-ar-platt-rorelsen-sprids-over-varlden

 

Källhänvisning i löpande text:

 • ("De tror att jorden är platt", 2019)
  Sätt titeln inom citattecken och förkorta den om den är lång.

Se mer om hur man refererar till nyhetssändningar på APA Style Blog: How to Cite a News Report

 

OBS! I APA skriver man ett komma framför &-tecknet, ett så kallat Oxfordkomma (i referenserna, inte i citeringen i löpande text). Enligt svenska kommateringsregler, som är mindre tvingande, kan man utelämna kommatecknet framför &-tecknet men man bör göra detta konsekvent vid alla dessa tillfällen. Hör med din lärare i de fall du är osäker på hur hen vill ha det. Om du skriver på engelska ska du dock följa APA strikt i detta avseende!

TV-serie

Huvuduppslag konstrueras i likhet med referenser till filmer. Använd beskrivningar som manusförfattare och regissör. Referensen som helhet konstrueras som ett kapitel i bok. Använd passande beskrivning inom hakparenteser.

Grundläggande format:

Svensk TV-serie:

Efternamn, A. A. (Manusförfattare), & Regissör, B. B. (Regissör). (År). Titel på avsnitt [TV-serieavsnitt]. I A. Producent (Exekutiv producent), Namn på TV-serie. Ort, land [eller stat]: TV- eller mediebolagsnamn.

Engelsk TV-serie: 

Efternamn, A. A. (Writer), & Regissör, B. B. (Director). (År). Titel på avsnitt [Television series episode]. In A. Producent (Executive producer), Namn på TV-serie. Ort, land [eller stat]: TV- eller mediebolagsnamn.

​Referenser:

Sager, T. (Writer), & Scardino, D. (director). (2007). Ludachristmas [Television series episode]. In T. Fey (Executive producer), 30 Rock. New York, NY: National Broadcasting Company.

 

Källhänvisning i löpande text:

 • (Sager & Scardino, 2007)

 

Se mer om hur man refererar till filmer och tv-serier på APA Style Blog: A Stylish Guide to Holiday Viewing

 

OBS! I APA skriver man ett komma framför &-tecknet, ett så kallat Oxfordkomma (i referenserna, inte i citeringen i löpande text). Enligt svenska kommateringsregler, som är mindre tvingande, kan man utelämna kommatecknet framför &-tecknet men man bör göra detta konsekvent vid alla dessa tillfällen. Hör med din lärare i de fall du är osäker på hur hen vill ha det. Om du skriver på engelska ska du dock följa APA strikt i detta avseende!

Poddsändning

Som huvuduppslag anges producent. Ange år, dag och månad). Använd lämplig beskrivning inom hakparenteser, exempelvis poddsändning eller podcast. Ange länk till webbsida.

Grundläggande format:

Poddsändning på svenska:

Efternamn, A. A. (Producent). (År, dag och månad). Titel på poddsändning [Poddsändning]. Hämtad från http://xxxx 

Poddsändning på engelska:

Efternamn, A. A. (Producer). (År, månad och dag). Titel på poddsändning [Audio podcast]. Hämtad från http://xxxx 

​Referenser:

​von der Lehr, N., & Beste, L. (Producent). (2018, 13 augusti). Alltid ett steg före [Poddsändning]. Hämtad från http://www.radioscience.se/forskning/66-alltid-ett-steg-fore/

En poddsändning kan i många fall ligga på flera olika plattformar, i exemplet ovan leder länken till webbplatsen RadioScience som länkar vidare till sändningen på två olika plattformar (Libsyn och iTunes).

 

Källhänvisning i löpande text:

 • (von der Lehr & Beste, 2018)

 

Se mer om hur man refererar till filmer och tv-serier på APA Style Blog: How to Cite a Podcast

 

OBS! I APA skriver man ett komma framför &-tecknet, ett så kallat Oxfordkomma (i referenserna, inte i citeringen i löpande text). Enligt svenska kommateringsregler, som är mindre tvingande, kan man utelämna kommatecknet framför &-tecknet men man bör göra detta konsekvent vid alla dessa tillfällen. Hör med din lärare i de fall du är osäker på hur hen vill ha det. Om du skriver på engelska ska du dock följa APA strikt i detta avseende!

Musikinspelning

Musikinspelning - enstaka låt

Ange upphov till den/de som har skrivit musikstycket och inte den som framför det. Om en annan artist har spelat in stycket anges detta inom hakparenteser. Om inspelningsdatumet är annat än copyrightåret skrivs detta inom parentes sist. Referensen konstrueras i likhet med kapitel i bok.

Grundläggande format:

Upphov, A. (Copyrightår). Sångtitel [Inspelad av A. A. Artist om annan än upphovet]. Från Skivtitel [Medium, exempelvis CD, LP, kassett, MP3 etc.]. Ort, land [eller stat]: Skivmärke. (Inspelningsår om annat än copyrightåret).

​Referenser:

lang, k. d. (2008). Shadow and the frame. Från Watershed [CD]. New York, NY: Nonesuch Records.

Jagger, M., & Richards, K. (1969). Gimme shelter [Inspelad av P. Smith]. Från Twelve [CD]. New York, NY: Columbia. (2007)

Ovanstående exempel refererar en låt som var skriven 1969 av Mick Jagger och Keith Richards och inspelad av Patti Smith och utgiven på hennes skiva Twelve från 2007.

 

Källhänvisning i löpande text:

I textciteringen anges spårnummer om det handlar om en CD, och sida och spårnummer om det handlar om en LP:

 • (lang, 2008, spår 10)

Om copyright-året och inspelningsåret är olika anges bägge i textciteringen:

 • (Jagger & Richards, 1969/2007, spår 4)

 

Musikinspelning - hel skiva

I den senaste utgåvan av APA:s stilmanual finns inte denna typ av referens med. Men efter vad APA själva har meddelat kan en sådan referens konstrueras på nedanstående sätt.

Grundläggande format:

Artist. (Copyrightår). Skivtitel [Medium, exempelvis CD, LP, kassett, MP3 etc.]. Ort, land [eller stat]: Skivmärke. (Inspelningsår om annat än copyrightåret)

Referenser:

Pink Floyd. (1987). The wall [CD]. New York, NY: Sony/Columbia. (1979)

​I ovanstående fall handlar det om ett gruppnamn som skall behandlas i sin fullt utskrivna form. Då det i detta fall handlar om en CD-utgåva av en tidigare inspelning anges detta också (ursprungligt inspelningsår är sålunda 1979).

 

Källhänvisning i löpande text:

 • (Pink Floyd, 1987)

 

Se mer om hur man referar till inspelad musik på APA Style Blog: How to Cite Recorded Music in APA Style

 

Följer man APA (6. uppl) strikt ska utgivningsorten alltså följas av land eller, när det gäller städer i USA, den tvåställiga (dvs består av två bokstäver) förkortningen på staten.