Skip to Main Content

APA – Referenshantering

Avhandlingar & uppsatser

Avhandlingar (doktorsavhandlingar och licentiatuppsatser) och studentuppsatser skrivs på ungefär samma sätt som böcker men med tillägg av information om publikationstyp. Länkinformation kan läggas till i vanlig ordning.

Avhandling

Inkluderar doktorsavhandlingar och licentiatuppsatser.

Källhänvisning i löpande text:

  • . . .  (Nodén, 2023).

  • Nodén (2023) betonar att . . .

I referenslistan:

I tryckt form:

Efternamn, A. A. (utgivningsår). Titel på avhandlingen [Doktorsavhandling/Licentiatuppsats]. Utgivare.

I digital form:

Ange namnet på den databas du länkar till.

Efternamn, A. A. (utgivningsår). Titel på avhandlingen [Doktorsavhandling/Licentiatuppsats, Lärosäte]. Databas. https://xxxx

​Exempel:

I tryckt form:

Andersson, C. (2016). Ångest i organisationen: möten mellan konsult och organisation [Doktorsavhandling]. Göteborgs universitet.

I digital form:

​Aminoff, C. (2017). Samtals- och skriftspråksorienterade lärarledda aktiviteter i förskoleklass [Licentiatuppsats, Linköpings universitet]. DiVA. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-136237

Läs mer:

APA ger inga förslag på hur man refererar till avhandlingar i tryckt form. När det gäller avhandlingar i elektronisk form ger APA förslag på hur man anger dessa beroende på var de har hämtats. Termerna "doktorsavhandling" och "licentiatuppsats" är de officiella benämningarna som används av Universitetskanslersämbetet (UKÄ).

Studentuppsats

Källhänvisning i löpande text:

  • . . . och åsikter och värderingar ska inte märkas i texten (Nodén, 2023).

  • Nodén (2023) betonar att . . .

I referenslistan:

I tryckt form:

Efternamn, A. A., & Efternamn, B. B. (utgivningsår). Titel på uppsatsen [Kandidat- eller magisteruppsats]. Utgivare.

I digital form:

Ange namnet på den databas du länkar till.            

Efternamn, A. A., & Efternamn, B. B. (utgivningsår). Titel på uppsatsen [Kandidat- eller magisteruppsats, Lärosäte]. Databas. https://xxxx 

För uppsatser på engelska kan man ange publikationstyper som "Master's thesis" och "Bachelor's thesis".

​Exempel:

I tryckt form:

Allanius, J., & Wiklund, S. (2016). Hälsorelaterad livskvalitet efter genomgången hjärtinfarkt [Kandidatuppsats]. Uppsala universitet.

I digital form:

Aronsson, F., & Johansson, S. (2018). Organisatoriskt lärande för att öka vårdkvalitet: Lärdomar av att utveckla processledning vid en operations- och intensivvårdsklinik [Magisteruppsats, Jönköping University, Hälsohögskolan]. Digitala Vetenskapliga Arkivet. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hj:diva-42918