Skip to main content

APA – Referenshantering

Tags: Svenska

Bilder

Bilder

APA-manualen innehåller inga specifika regler för hur man citerar och skriver referenser till bilder, som kan bestå av teckningar, målningar, skulpturer, konstnärliga fotografier, installationer, bilder på installationer och dylikt. Men man kan konstruera referenser till dessa genom att bygga på de grundläggande reglerna för APA-referenser. Tänk dock på att vara tydlig och konsekvent. Läsaren måste kunna identifiera källan. Följande exempel är en tolkning av APA-manualens generella regler.

Målningar och fotografier bör innehålla konstnärens/fotografens namn, året då verket skapades, mediuminformation och källan man hämtat bilden ifrån. Detta kan vara en tryckt eller elektronisk källa. Exemplena nedan är alltså inte standardiserade exempel, andra APA-guider på nätet kan ge andra typer av exempel:

Referenser:

Exempel på referens till konstverk som man har studerat på plats:

Munch, E. (1910). Skriet [Målning]. Oslo, Norge: Munchmuseet.

Exempel på referens till reproducerad målning i tryckt källa (påhittad källa):

Nilsson, O., & Fransson, B. (2012). Norsk konst genom tiderna. Stockholm, Sverige: Norstedt

Exempel på referens till reproducerad målning hittad på nätet: 

Munch, E. (1910). Skriet [Målning]. Hämtad 14 mars 2014, från http://www.edvard-munch.com/Paintings/anxiety/scream_3.jpg

Exempel på referens till bild utan upphov hittad på nätet:

Radiating ripples [fotografi]. (2006). Hämtad 14 mars 2014, från http://www.bergoiata.org/fe/divers28/10.htm

Exempel på referens till bild utan upphov och år hittad på nätet:

[Fotografi på giraff, utan titel]. (u.å.). Hämtad 14 mars 2014, från http://www.birminghamzoo.com/animals/

 

Källhänvisning i löpande text:

Om man enbart hänvisar till bilden i löpande text behandlar man källhänvisningen som vanligt och refererar till den så som den är ordnad i referenslistan (exempel):

  • Ångesten illustreras av de eldliknande färgerna (Munch, 1893).
  • Giraffens blick är inte att leka med (Fotografi på giraff, utan titel, u.å.).

Om bilden är tagen från tryckt källa bör man hänvisa till boken från vilken bilden är tagen:

  • Ångesten illustreras av de eldliknande färgerna (Nilsson & Fransson, 2012, s. 63). 

Om man infogar bilden i texten ska man också ange källan under bilden. Notera också att man under bilden anger fullständiga uppgifter. Viktigt är också att du måste be om lov att få använda bilden (kontakta förlag eller upphovspersoner). Det finns dock bilder av olika slag som t ex har en Creative Commons- eller Wikimedia Commons-licens.

Exempel på bild hämtad från tryckt källa (påhittat exempel):

I referenslistan anges referensen till källan från vilken du har tagit bilden:

Nilsson, O., & Fransson, B. (2012). Norsk konst genom tiderna. Stockholm, Sverige: Norstedt.

Samma bild hämtad från nätet (Wikimedia Commons):

 

För en översikt av hur man hanterar bilder samt refererar till dess källor, se APA Style Blog: Navigating Copyright for Reproduced Images