Skip to Main Content

APA – Referenshantering

Konst och fotografier

Tänk på upphovsrätten!

Om du vill använda en bild i ett arbete som ska publiceras i DiVA behöver du i de flesta fall be om tillstånd från upphovsrättsinnehavaren för att få publicera bilden i din text. Undantag är då det anges att bilden är fri för användning (Public Domain) eller har en så kallad Creative Commons-licens. I de flesta fall behöver man ange upphov (attribution).

Lär dig mer om hur du får använda bilder på sidan Vanliga frågor om upphovsrätt för studenter.

Fotografi från Internet

Källhänvisning i löpande text:

Om du enbart hänvisar till fotot i löpande text behandlar du källhänvisningen som vanligt och refererar till den så som den är ordnad i referenslistan

  • Giraffens blick är inte att leka med (Fotografi på giraff, utan titel, u.å.).

Om du vill infoga fotot i din text:

Om du infogar fotot i texten ska du också ange källan under fotot. Följ instruktionerna för Tabeller och figurer.

I referenslistan:

Exempel på referens till foto utan upphov hittad på nätet:

Radiating ripples [Fotografi]. (2006). Hämtad 14 mars 2014, från http://www.bergoiata.org/fe/divers28/10.htm

Exempel på referens till foto utan upphov och år hittad på nätet:

[Fotografi på giraff, utan titel]. (u.å.). Hämtad 14 mars 2014, från http://www.birminghamzoo.com/animals/

Konst

Källhänvisning i löpande text:

Om du enbart hänvisar till bilden i löpande text behandlar du källhänvisningen som vanligt och refererar till den så som den är ordnad i referenslistan:

  • Ångesten illustreras av de eldliknande färgerna (Munch, 1893).

Om du vill infoga bilden i din text:

Om du infogar bilden i texten ska du också ange källan under bilden. Följ instruktionerna för Tabeller och figurer.

I referenslistan:

Exempel på referens till konstverk som studerats på plats:

Munch, E. (1910). Skriet [Målning]. Munchmuseet, Oslo, Norge.

Delacroix, E. (1826–1827). ​Le rencontre de Faust et Marguerite [Litografi]. Louvren, Paris, Frankrike.

Exempel på referens till reproducerad målning på ett museums webbplats: 

Wood, G. (1930). American gothic [Målning]. Art Institute of Chicago, Chicago, IL, United States. https://www.artic.edu/artworks/6565/american-gothic

Exempel på referens till reproducerad målning hittad på nätet: 

Munch, E. (1910). Skriet [Målning]. Hämtad 14 mars 2014, från http://www.edvard-munch.com/Paintings/anxiety/scream_3.jpg