Skip to Main Content

APA – Referenshantering

Bilder och upphovsrätt

Bilder, figurer, tabeller, konstverk, illustrationer, foton och annat material som är publicerat i tryckt eller digital form är skyddat under upphovsrättslagen. Du får citera och använda de data som finns i till exempel tabeller och diagram, men om du vill använda tabellen eller diagrammet i sin helhet behöver du tänka på att det kan vara upphovsrättsskyddat.

Om du vill använda dig av publicerat material behöver du alltså först ta reda på om och i så fall hur du får använda och publicera materialet. Copyright kan anges i samband med bilden, någonstans på en webbplats eller på en boks eller tidnings första sidor. Ofta finns det licenser och avtal som gör att du får använda dig av materialet och det är annars vanligt att man kontaktar upphovspersonen eller förlaget och ber om lov att få använda deras material.  

Använd upphovsrättsskyddat material i arbeten som inte ska publiceras

JU har ett avtal med Bonus Copyright Access som tillåter att studenter använder upphovsrättsskyddat material, till exempel tabeller och figurer från böcker och artiklar, inom JU utan att fråga om tillstånd. Referens ska alltid anges.

Det går alltså bra att använda till exempel en figur från en bok eller artikel i ett arbete som ska redovisas muntligt eller laddas upp i Canvas. 

Använd upphovsrättsskyddat material i arbeten som ska publiceras i DiVA

Om du vill använda till exempel en figur ifrån en bok eller artikel i en uppsats som ska publiceras i DiVA och bli tillgänglig för personer utanför JU är det viktigt att du frågar ansvarig utgivare eller upphovsrättsinnehavare om lov först. Du ska sedan ange i din referens att du har fått lov att använda materialet, till exempel genom att skriva "Används med tillåtelse från förlaget".

Creative Commons

I en del fall finns så kallad Creative Common-licens som talar om hur materialet får användas. Det finns sex olika varianter av dessa licenser beroende på hur upphovspersonen tillåter att materialet får användas, om du till exempel får göra egna bearbetningar i materialet eller om det får användas i kommersiella sammanhang. För alla licenser gäller dock att upphovspersonerna ska anges i samband med att du använder materialet.

Du kan läsa mer om de olika CC-licenserna på Creative Commons Sveriges webbplats.
Internetstiftelsen har även en kort film som tydligt förklarar hur Creative Commons fungerar. 

Ange källan enligt APA

Du uppger referensen till det material som du använder i din referenslista. Dessutom anger du källan i en kommentar under materialet och uppger då:

  • "Från" om materialet är obearbetat eller "Bearbetad från" om du själv har gjort ändringar i materialet.
  • Namn på verket, upphovsman, år och var materialet är publicerat.
  • Ange upphovsrätt/Copyright, t.ex. vilken CC-licens som gäller för materialet.
  • Ange även det tillstånd som upphovsrättsinnehavaren har gett om du personligen har bett om lov att använda materialet.

Exempel:

  • Kommentar. Från Motion i vardagen (s. 18), av A. Andersson, 2021, Hälsans Förlag. Copyright 2021 av upphovsrättsinnehavaren. Använd med tillåtelse. 

För mer information om hur du skriver dina referenser hittar du under Referensexempel och respektive materialtyp i vår guide här. Se även exempel från APA Style:

APA Style: Image with no attribution required
APA Style: Image that requires an attribution

Tillstånd från upphovsrättsinnehavaren

Om licens eller avtal inte anges får du själv kontakta upphovspersonerna/förlaget för att be om tillstånd att använda materialet.

Ange i vilket sammanhang du vill använda materialet och var det kommer att publiceras. Spara det tillstånd du får eftersom det kan få rättsliga påföljder att använda upphovsrättsskyddat material utan tillstånd.

Om du inte lyckas få tag på upphovspersonerna eller är osäker på vad som gäller är det bättre att inte använda dig av materialet.

Bilder du kan använda utan tillstånd