Skip to main content

APA – Referenshantering

Tags: Svenska

Blockcitat

Blockcitat

Citat som är längre än 40 ord hanteras som så-kallade blockcitat. Detta innebär att citatet presenteras som ett eget stycke, utan citattecken, samt med blockcitatet indraget 1,3 cm (5 mellanslags indrag) från vänstermarginalen. Citatet avslutas med punkt och därefter sätts citeringen ut, inklusive sidangivelse.

Exempel:

Denna prestige har lett till problematiska inslag i sätten att referera till tidigare forskning:

En annan typ av tvivelaktigt beteende bland redaktörer, som tyvärr tycks öka i omfattning, är försök att manipulera tidskriftens impaktfaktor för att komma högre upp på JCR-listan. En simpel men inte ovanlig metod är att pressa författare att citera ett antal artiklar i den egna tidskriften som villkor för publicering, så kallad tvångscitering. (Berggren, 2016, s. 125)

Detta innebär att . . .

Mer information om hur du skriver blockcitat finns på APA Style Blog: QuotationsLäs mer om blockcitat på APA Style Blog: Quotations