Skip to main content

APA – Referenshantering

Tags: Svenska

Böcker & bokkapitel

Bok med en författare

Grundläggande format:

Efternamn, A. A. (utgivningsår). Titel. Utgivningsort, land [eller stat]: Utgivare.

​Referenser:

Forsberg, A. (2016). Omvårdnad på akademisk grund: att utvecklas och ta ansvar. Stockholm, Sverige: Natur & Kultur.

Kotler, P. (2016). Democracy in decline: rebuilding its future. Los Angeles, CA: Sage Publications.

Shotton, M. A. (1989). Computer addiction? A study of computer dependency. London, England: Taylor & Francis.

Följer man APA (6. uppl) strikt ska utgivningsorten alltså följas av land eller, när det gäller städer i USA, den tvåställiga (dvs består av två bokstäver) förkortningen på staten. 

 

Källhänvisning i löpande text:

 • Enligt en tidigare undersökning (Forsberg, 2016) framkommer . . .
 • Kotler (2016) anger att . . .
 • 1989 utkom Shottons studie av . . .

Direkta citat:

När man citerar något ordagrant ska man ange den texten inom citattecken (") och i textciteringen ska man också ange sidan från vilken man hämtat citatet.

(Forsberg, 2016, s. 110)

 

OBS! I APA skriver man ett komma framför &-tecknet, ett så kallat Oxfordkomma (i referenserna, inte i citeringen i löpande text). Enligt svenska kommateringsregler, som är mindre tvingande, kan man utelämna kommatecknet framför &-tecknet men man bör göra detta konsekvent vid alla dessa tillfällen. Hör med din lärare i de fall du är osäker på hur hen vill ha det. Om du skriver på engelska ska du dock följa APA strikt i detta avseende!

Bok med två författare

Grundläggande format:

Efternam, A. A., & Efternamn, B. B. (utgivningsår). Titel. Utgivningsort, land [eller stat]: Utgivare.

​Referenser:

Berglund, M., & Ekebergh, M. (2015). Reflektion i lärande och vård: en utmaning för sjuksköterskan. Lund, Sverige: Studentlitteratur.

Blackstock, J., & Low, S. (2019). Geoengineering our climate? Ethics, politics and governance. Abingdon, England: Routledge.

 

Följer man APA (6. uppl) strikt ska utgivningsorten alltså följas av land eller, när det gäller städer i USA, den tvåställiga (dvs består av två bokstäver) förkortningen på staten. 

 

Källhänvisning i löpande text:

 • Enligt en tidigare undersökning (Berglund & Ekebergh, 2015) framkommer . . .

När författarna skrivs ut i den löpande texten skriver man 'och' istället för &-tecknet:

 • Blackstock och Low (2019) anger att . . .

Direkta citat:

När man citerar något ordagrant ska man ange den texten inom citattecken (") och i textciteringen ska man också ange sidan från vilken man hämtat citatet.

(Berglund & Ekebergh, 2015, s. 58)

 

OBS! I APA skriver man ett komma framför &-tecknet, ett så kallat Oxfordkomma (i referenserna, inte i citeringen i löpande text). Enligt svenska kommateringsregler, som är mindre tvingande, kan man utelämna kommatecknet framför &-tecknet men man bör göra detta konsekvent vid alla dessa tillfällen. Hör med din lärare i de fall du är osäker på hur hen vill ha det. Om du skriver på engelska ska du dock följa APA strikt i detta avseende!

Bok med tre till sju författare

Grundläggande format:

Efternamn, A. A., Efternamn, B. B., & Efternamn, C. C. (utgivningsår). Titel. Utgivningsort, land [eller stat]: Utgivare.

​Referenser:

Sävenstedt, S., Zingmark, K., & Sävenstedt, G. (2007). E-hälsa i vård och omsorg av äldre: Teknik, etik och praktik. Lund, Sverige: Studentlitteratur.

Fast, K., Jansson, A., Lindell, J., Bengtsson, L. R., & Tesfahuney, M. (2018). Geomedia studies: spaces and mobilities in mediatized worlds. New York, NY: Routledge.

Bexby, C., Nigel, E., Smith, K., Rodgers, G. A., Williams, H., & Robinson, J. (2005). Referencing and plagiarism: A complete guide. London: Sage.

 

Följer man APA (6. uppl) strikt ska utgivningsorten alltså följas av land eller, när det gäller städer i USA, den tvåställiga (dvs består av två bokstäver) förkortningen på staten. 


När man citerar en källa i löpande text gör man lite olika beroende på hur många författare källan har och man gör också på olika sätt den första gången man anger källan och de efterföljande gångerna man använder samma källa. För en översikt av detta, se tabellen Grundläggande citeringsstilar.

Källhänvisning i löpande text:

Enligt en tidigare undersökning (Sävenstedt, Zingmark & Sävenstedt, 2007) framkommer . . .

När författarna skrivs ut i den löpande texten skriver man 'och' istället för &-tecknet:

Fast, Jansson, Lindell, Bengtsson och Tesfahuney (2018) kommer fram till att . . .

Första gången man anger källor med 1-5 författare skriver man ut alla namnen:

(Fast, Jansson, Lindell, Ryan Bengtsson & Teshfahuney, 2018)

Första gången man anger källor med 6 eller fler författare anger man det först nämnda namnen följt av et al.:

(Bexby et al., 2005)

Efterföljande gångerna man anger källor med 3 eller fler författare anger man det först nämnda namnen följt av et al.:

(Sävenstedt et al., 2007)

Direkta citat:

När man citerar något ordagrant ska man ange den texten inom citattecken (") och i textciteringen ska man också ange sidan från vilken man hämtat citatet.

(Forsberg, 2016, s. 110)

 

OBS! I APA skriver man ett komma framför &-tecknet, ett så kallat Oxfordkomma (i referenserna, inte i citeringen i löpande text). Enligt svenska kommateringsregler, som är mindre tvingande, kan man utelämna kommatecknet framför &-tecknet men man bör göra detta konsekvent vid alla dessa tillfällen. Hör med din lärare i de fall du är osäker på hur hen vill ha det. Om du skriver på engelska ska du dock följa APA strikt i detta avseende!

Bok med åtta eller fler författare

Grundläggande format:

Då en bok har 8 eller fler författare anges de 6 första författaren följt av uteslutningstecken (tre punkter) och därefter den sist nämnda författaren.

Efternamn, A., Efternamn, B., Efternamn, C.,Efternamn, D., Efternamn, E., Efternamn, F., . . . Efternamn, Y. (utgivningsår). Titel. Utgivningsort, land [eller stat]: Utgivare.

​Referenser:

Berman, A., Snyder, S. J., Levett-Jones, T., Dwyer, T., Hales, M., Harvey, N., . . . Stanley, D. (2012). Kozier and Erb's fundamentals of nursing. Frenchs Forest, Australia: Pearson.
 

Följer man APA (6. uppl) strikt ska utgivningsorten alltså följas av land eller, när det gäller städer i USA, den tvåställiga (dvs består av två bokstäver) förkortningen på staten. 

 

Källhänvisning i löpande text:

Enligt en tidigare undersökning (Berman et al., 2012) framkommer . . .

​Direkta citat:

När man citerar något ordagrant ska man ange den texten inom citattecken (") och i textciteringen ska man också ange sidan från vilken man hämtat citatet.

(Berman et al., 2012, s. 59)
 

OBS! I APA skriver man ett komma framför &-tecknet, ett så kallat Oxfordkomma (i referenserna, inte i citeringen i löpande text). Enligt svenska kommateringsregler, som är mindre tvingande, kan man utelämna kommatecknet framför &-tecknet men man bör göra detta konsekvent vid alla dessa tillfällen. Hör med din lärare i de fall du är osäker på hur hen vill ha det. Om du skriver på engelska ska du dock följa APA strikt i detta avseende!

Bok med organisation som författare

För böcker och rapporter med organisation som författare i digital form, se avsnitten E-bok och Rapport med organisation eller myndighet som författare.

Grundläggande format

Organisation. (utgivningsår). Titel. Utgivningsort, land [eller stat]: Utgivare.

​Referenser

Byggforskningsrådet. (2000). Samhällsplanering med aktiva medborgare: exempel från 16 kommuner. Stockholm, Sverige: Författaren.​

World Health Organization. (2015). Mental health atlas 2014. Genève, Schweiz: Author.

När författaren och utgivaren är densamma skriver man 'Författaren' (svenska källor) eller 'Author' (engelska källor) istället för att upprepa organisationsnamnet.

 

Följer man APA (6. uppl) strikt ska utgivningsorten alltså följas av land eller, när det gäller städer i USA, den tvåställiga (dvs består av två bokstäver) förkortningen på staten. 

 

Källhänvisning i löpande text:

 • I en stor undersökning (World Health Organization, 2015) framkommer det att . . .
 • Enligt Byggforskningsrådet (2000) behöver man . . .
 • 2000 utkom Byggforskningsrådets studie av . . .

Om en organisation har en etablerad akronym (förkortning) skriver man ut hela namnet den första gången man citerar källan tillsammans med akronymen och använder enbart akronymen de efterföljande gångerna man citerar samma källa.

Första gången:

 • Detta påvisas i en rapport (World Health Organization [WHO], 2015) . . .
 • World Health Organization (WHO, 2015) har i en rapport påvisat effekterna av . . .

Efterföljande gånger:

 • I rapporten (WHO, 2015) framgår det vidare att . . .
 • WHO (2015) fortsätter att redogöra för . . .

Direkta citat:

När man citerar något ordagrant ska man ange den texten inom citattecken (") och i textciteringen ska man också ange sidan från vilken man hämtat citatet.

(Byggforskningsrådet, 2000, s. 23)

(World Health Organization, 2015, s. 47)

 

OBS! I APA skriver man ett komma framför &-tecknet, ett så kallat Oxfordkomma (i referenserna, inte i citeringen i löpande text). Enligt svenska kommateringsregler, som är mindre tvingande, kan man utelämna kommatecknet framför &-tecknet men man bör göra detta konsekvent vid alla dessa tillfällen. Hör med din lärare i de fall du är osäker på hur hen vill ha det. Om du skriver på engelska ska du dock följa APA strikt i detta avseende!

Bok med redaktör

Grundläggande format:
Denna typ av referens används enbart när man vill hänvisa till en bok med redaktör/redaktörer i sin helhet, inte till de individuella bidragen i boken. För det sistnämnda, se fliken Bokkapitel istället.

Efternamn, A. (Red.). (utgivningsår). Titel. Utgivningsort, land [eller stat]: Utgivare.

Vid fler redaktörer se motsvarande exempel för böcker med fler författare.

​Referenser:

​Ekström, M., Kroon, Å., & Nylund, M. (Red.). (2006). News from the interview society. Göteborg, Sverige: Nordicom.

Följer man APA (6. uppl) strikt ska utgivningsorten alltså följas av land eller, när det gäller städer i USA, den tvåställiga (dvs består av två bokstäver) förkortningen på staten. 

 

Källhänvisning i löpande text:

 • Denna forskning sammanfattas i (Ekström, Kroon & Nylund, 2006) och gör det tydligt att . . .

 

OBS! I APA skriver man ett komma framför &-tecknet, ett så kallat Oxfordkomma (i referenserna, inte i citeringen i löpande text). Enligt svenska kommateringsregler, som är mindre tvingande, kan man utelämna kommatecknet framför &-tecknet men man bör göra detta konsekvent vid alla dessa tillfällen. Hör med din lärare i de fall du är osäker på hur hen vill ha det. Om du skriver på engelska ska du dock följa APA strikt i detta avseende!

Bok i ny upplaga

Grundläggande format:
Det är viktigt att ange vilken upplaga av en bok man refererar till om det är något annat än första upplagan. Det man refererar till kan ha tillkommit i den nya upplagan och det är den man vill hänvisa läsaren till.

Bok på svenska:

Efternamn, A. (utgivningsår). Titel (X. uppl.). Utgivningsort, land [eller stat]: Utgivare.
Kommentar: Använd förkortningen "uppl." för upplaga. Upplagans nummer anges med siffran följt av en punk (t ex 1., 2., 3. etc.).

Bok på engelska:

Efternamn, A. (utgivningsår). Titel (Xth. ed.). Utgivningsort, land [eller stat]: Utgivare.
Kommentar: Andvänd förkortningen "ed." för edition. Upplagans nummer anges med siffran följt av bokstavsförkortningen för ordningstal i engelskan (exempel: 1st, 2nd., 3rd, 4th, 5th etc.)

​Referens:

Johansson, L.-G. (2018). Introduktion till vetenskapsteorin (4. uppl.). Stockholm, Sverige: Thales.

Carr, I., & Kidner, R. (2003). Statutes and conventions on international trade law (4th ed.). London, England: Cavendish.

Följer man APA (6. uppl) strikt ska utgivningsorten alltså följas av land eller, när det gäller städer i USA, den tvåställiga (dvs består av två bokstäver) förkortningen på staten. 

 

Källhänvisning i löpande text:

 • Enligt en tidigare undersökning (Carr & Kidner, 2003) framkommer det att . . .

 

OBS! I APA skriver man ett komma framför &-tecknet, ett så kallat Oxfordkomma (i referenserna, inte i citeringen i löpande text). Enligt svenska kommateringsregler, som är mindre tvingande, kan man utelämna kommatecknet framför &-tecknet men man bör göra detta konsekvent vid alla dessa tillfällen. Hör med din lärare i de fall du är osäker på hur hen vill ha det. Om du skriver på engelska ska du dock följa APA strikt i detta avseende!

Bok i översättning

I allmänhet behöver man inte ange översättaren av en publikation men när det gäller vissa verk där översättaren kan anses vara en viktig uttolkare av verket kan man ange detta, det kan till exempel gälla filosofiska verk och skönlitteratur m.m. Man kan också ange originalutgåvans utgivningsår, speciellt om det skiljer många år mellan original och översättning.

Grundläggande format:

Efternamn, A. A. (utgivningsår). Titel (översättares förnamnsinitialer och efternam samt frasen 'övers.' eller 'Trans.' om den är på svenska eller engelska). Utgivningsort, land [eller stat]: Utgivare. (Originalarbete publicerat XXXX)

​Referens:

Laplace, P. S. (1951). A philosophical essay on probabilities (F. W. Truscott & F. L. Emory, Trans.). New York, NY: Dover. (Original work published 1814)

Descartes, R. (1926). Om metoden: att rätt bruka sitt förstånd och utforska sanningen i vetenskaperna (E. Torell, övers.). Stockholm, Sverige: Björck & Börjesson. (Originalarbete publicerat 1637) 

 

Följer man APA (6. uppl) strikt ska utgivningsorten alltså följas av land eller, när det gäller städer i USA, den tvåställiga (dvs består av två bokstäver) förkortningen på staten. 

 

Källhänvisning i löpande text:

Om man har med ett ursprungsutgivningsår skriver man ut bägge åren på följande sätt: 

 • (Laplace, 1814/1951)
 • Laplace (1814/1951) menade att . . .

Direkta citat:

När man citerar något ordagrant ska man ange den texten inom citattecken (") och i textciteringen ska man också ange sidan från vilken man hämtat citatet.

 • (Laplace, 1814/1951, s. 148)

 

OBS! I APA skriver man ett komma framför &-tecknet, ett så kallat Oxfordkomma (i referenserna, inte i citeringen i löpande text). Enligt svenska kommateringsregler, som är mindre tvingande, kan man utelämna kommatecknet framför &-tecknet men man bör göra detta konsekvent vid alla dessa tillfällen. Hör med din lärare i de fall du är osäker på hur hen vill ha det. Om du skriver på engelska ska du dock följa APA strikt i detta avseende!

E-bok

Referenser till e-böcker skrivs på samma sätt som vanliga böcker men man anger också webblänken eller doi (digital object identifier) i de fall en sådan finns. 

Länken (URL:en) till e-boken ifråga ska föregås av frasen "Hämtad från". Om man har en doi utelämnas frasen "hämtad från". Om årtal inte är tillgängligt anges istället u.å. (= utan årtal). Om e-boken är åtkomlig via en e-boksläsare som Kindle el. dyl. anger man detta inom hakparenteser efter titeln.

Grundläggande format:

Bok

Efternamn, A. A. (utgivningsår). Titel [e-boksläsare i förekommande fall]. Hämtad från http://xxxx

Efternamn, A. A. (utgivningsår). Titel. https://doi.org/xx.xxxx

Bokkapitel

Efternamn, A. A. (utgivningsår). Titel på kapitel. I A. A. Efternamn (Red.), Titel på bok [e-boksläsare i förekommande fall] (s. xxx-xxx) .https://doi.org/xx.xxxx

​Referenser:

Bok

Lövheim, D. (2016). Naturvetarna, ingenjörerna och valfrihetens samhälle: Rekrytering till teknik och naturvetenskap under svensk efterkrigstid. https://doi.org/10.21525/kriterium.7

O'Keefe, E. (u.å.). Egoism & the crisis in Western values. Hämtad från http://onlineoriginals.com/showitem.asp?itemID=135

​Bokkapitel

Zenou, M., & Grainger, L. (2018). Additive manufacturing of ceramic components. I J. Zhang & Y.-G. Jung (Red.), Additive manufacturing: Materials, processes, quantifications and applications (s. 53-103). https://doi.org/10.1016/C2016-0-01595-4

 

Kommentar om doi-länkar

Sedan mars 2017 har APA uppdaterat sättet man anger doi-länkar då CrossRef som hanterar doi-nummer har infört en säkrare länkning via https (istället för http), exempel: https://doi.org/10.1037/0278-6133.24.2.225​

Tidigare, och i den sjätte och senaste upplagan av APA:s stilguide, angavs doi-länkar enligt nedanstående exempel:

Herbst-Damm, K. L., & Kulik, J. A. (2005). Volunteer support, marital status, and the survival times of terminally ill patients. Health Psychology, 24(2), 225–229. doi:10.1037/0278-6133.24.2.225

Ännu så länge är bägge sätten korrekta men man bör framförallt vara konsekvent och använda antingen det ena eller det andra sättet.

Läs vidare på APA Style Blog: DOI Display Guidelines Update (March 2017) 

 

Källhänvisning i löpande text:

 • Enligt en tidigare undersökning (Lövheim, 2016) framkommer det att . . .
 • Zenou och Grainger (2018) menar att . . .

Direkta citat:

När man citerar något ordagrant ska man ange den texten inom citattecken (") och i textciteringen ska man också ange sidan från vilken man hämtat citatet.

(Zenou & Grainger, 2018, s. 77)

 

OBS! I APA skriver man ett komma framför &-tecknet, ett så kallat Oxfordkomma (i referenserna, inte i citeringen i löpande text). Enligt svenska kommateringsregler, som är mindre tvingande, kan man utelämna kommatecknet framför &-tecknet men man bör göra detta konsekvent vid alla dessa tillfällen. Hör med din lärare i de fall du är osäker på hur hen vill ha det. Om du skriver på engelska ska du dock följa APA strikt i detta avseende!

Bokkapitel

Att referera till ett bokkapitel skiljer sig från hur man refererar till hela böcker i och med att man refererar till en del (kapitlet) av en helhet (hela boken). På så sätt liknar bokkapitelreferensen snarare tidskriftsartikeln som ju också är en del (artikeln) av en helhet (tidskriftsnumret). Det är också helheten som kursiveras, inte delen. I förekommande fall anges också upplageuppgift (se exempel nedan). När det gäller hur man anger många författare i referensen samt hur man citerar dessa referenser i löpande text kan man titta på de exempel som gäller för böcker.

Grundläggande format:

Bok på svenska:

Efternamn, A. A., & Efternamn, B. B. (utgivningsår). Titel på kapitel. I C. C. Efternamn (Red.), Titel på boken (s. xx–xx). Utgivningsort, land [eller stat]: Utgivare.
Kommentar: Skriv "I" följt av redaktörens eller redaktörernas namn samt förkortningen för redaktör/redaktörer (Red.) inom parantes. Ange förkortningen "s." för sidor samt sidorna där kapitlet återfinns i boken inom parantes.

Bok på engelska:

Efternamn, A. A., & Efternamn, B. B. (utgivningsår). Titel på kapitel. In C. C. Efternamn (Ed./Eds.), Titel på boken (pp. xx–xx). Utgivningsort, land [eller stat]: Utgivare.
Kommentar: Skriv "In" följt av redaktörens eller redaktörernas namn samt förkortningen för redaktör/redaktörer (Ed./Eds.) inom parantes. Ange förkortningen "pp." för pages samt sidorna där kapitlet återfinns i boken inom parantes.

 

​Referenser:

Trost, J. (2003). Sambo som social institution. I M. Bäck-Wiklund & T. Johansson (Red.), Nätverksfamiljen (s. 63-82). Stockholm, Sverige: Natur och Kultur.

Law, M., Polatajko, H., Baptiste, S., & Townsend, E. (2002). Core concepts of occupational therapy. In E. Townsend (Ed.), Enabling occupation: An occupational therapy perspective (2nd ed., pp. 29–56). Ottowa, Canada: Canadian Association of Occupational Therapists.

Följer man APA (6. uppl) strikt ska utgivningsorten alltså följas av land eller, när det gäller städer i USA, den tvåställiga (dvs består av två bokstäver) förkortningen på staten. 

 

Källhänvisning i löpande text:

 • Enligt en tidigare undersökning (Law, Polatajko, Baptiste & Townsend, 2002) framkommer det att . . .
 • Trost (2003) menar att . . .

Direkta citat:

När man citerar något ordagrant ska man ange den texten inom citattecken (") och i textciteringen ska man också ange sidan från vilken man hämtat citatet.

(Trost, 2003, s. 69)

 

OBS! I APA skriver man ett komma framför &-tecknet, ett så kallat Oxfordkomma (i referenserna, inte i citeringen i löpande text). Enligt svenska kommateringsregler, som är mindre tvingande, kan man utelämna kommatecknet framför &-tecknet men man bör göra detta konsekvent vid alla dessa tillfällen. Hör med din lärare i de fall du är osäker på hur hen vill ha det. Om du skriver på engelska ska du dock följa APA strikt i detta avseende!