Skip to Main Content

APA – Referenshantering

Böcker

Grundläggande format

Efternamn, A. (år). Bokens titel. Utgivare.

Bok med en författare

Källhänvisning i löpande text:

 • . . . och åsikter och värderingar ska inte märkas i texten (Nodén, 2023).

 • Nodén (2023) betonar att . . .

I referenslistan:

Efternamn, A. (utgivningsår). Titel. Utgivare.

​Exempel:

Forsberg, A. (2016). Omvårdnad på akademisk grund: Att utvecklas och ta ansvar. Natur & Kultur.

Mer information om hur du skriver referenser till böcker finns på APA Style: Book References

Bok med två författare

Källhänvisning i löpande text:

 • . . . och åsikter och värderingar ska inte märkas i texten (Nodén & Welander, 2023).

När författarna skrivs ut i den löpande texten skriver du ordet 'och' istället för &-tecknet:

 • Nodén och Welander (2023) betonar att . . .

I referenslistan:

Efternamn, A. A., & Efternamn, B. B. (utgivningsår). Titel. Utgivare.

Exempel:

Berglund, M., & Ekebergh, M. (2015). Reflektion i lärande och vård: En utmaning för sjuksköterskan. Studentlitteratur.

Mer information om hur du skriver referenser till böcker finns på APA Style: Book References​

Bok med tre eller fler författare

Källhänvisning i löpande text:

Om en publikation har tre eller fler författare skriver du enbart ut det första namnet följt av et al.

 • . . . och åsikter och värderingar ska inte märkas i texten (Nodén et al., 2023).
 • Nodén et al. (2023) betonar att . . .

I referenslistan:

Efternamn, A. A., Efternamn, B. B., & Efternamn, C. C. (utgivningsår). Titel. Utgivare.

Exempel:

Sävenstedt, S., Zingmark, K., & Sävenstedt, G. (2007). E-hälsa i vård och omsorg av äldre: Teknik, etik och praktik. Studentlitteratur.

Mer information om hur du skriver referenser till böcker finns på APA Style: Book References

Bok med organisation eller myndighet som författare

Källhänvisning i löpande text:

 • I en stor undersökning framkommer det att . . . (Byggforskningsrådet, 2000)
 • Byggforskningsrådet (2000) betonar att . . .

Om en organisation har en etablerad akronym (förkortning) skriver du ut hela namnet tillsammans med akronymen första gången källan citeras och använder enbart akronymen de efterföljande gångerna du citerar samma källa. 

Första gången:

 • Detta påvisas i en rapport (World Health Organization [WHO], 2023) . . .

Efterföljande gånger:

 • I rapporten (WHO, 2023) framgår det vidare att . . .

För böcker och rapporter med organisation som författare i digital form, se avsnitten E-bok och Rapport med organisation eller myndighet som författare.

I referenslistan:

Organisation. (utgivningsår). Titel. Utgivare.

OBS! Om organisationen är både författare och utgivare skrivs organisationens namn endast på författarplatsen. Namnet upprepas inte på utgivarplats.

​Exempel:

Byggforskningsrådet. (2000). Samhällsplanering med aktiva medborgare: Exempel från 16 kommuner.

Bok med redaktör

Denna typ av referens används enbart när du vill hänvisa till en bok med redaktör/redaktörer i sin helhet, inte till de individuella bidragen i boken. Se fliken Bokkapitel om du ska hänvisa till ett enskilt kapitel.

Källhänvisning i löpande text:

 • Denna forskning sammanfattas och gör det tydligt att . . .  (Ekström et al., 2006)

I referenslistan:

Efternamn, A. (Red.). (utgivningsår). Titel. Utgivare.

​Exempel:

​Ekström, M., Kroon, Å., & Nylund, M. (Red.). (2006). News from the interview society. Nordicom.​

Mer information om hur du skriver referenser till böcker finns på APA Style: Book References​

Bok i ny upplaga

Källhänvisning i löpande text:

 • Enligt en tidigare undersökning framkommer det att . . .  (Johansson, 2018)

I referenslistan:

Det är viktigt att ange vilken upplaga av en bok du hänvisar till om det inte är första upplagan. Det du hänvisar till kan ha tillkommit i den nya upplagan.

Efternamn, A. (utgivningsår). Titel (X. uppl.). Utgivare.
Kommentar: Använd förkortningen "uppl." för upplaga. Upplagans nummer anges med siffran följt av en punk (t ex 2., 3. etc.).

​Exempel:

Johansson, L.-G. (2018). Introduktion till vetenskapsteorin (4. uppl.). Thales.

Mer information om hur du skriver referenser till böcker finns på APA Style: Book References​

Bok i översättning

I allmänhet behöver du inte ange översättaren av en publikation. När det gäller vissa verk där översättaren kan anses vara en viktig uttolkare av verket kan detta anges, till exempel filosofiska verk och skönlitteratur. Du kan också ange originalutgåvans utgivningsår, speciellt om det skiljer många år mellan original och översättning.

Källhänvisning i löpande text:

Om man har med ett ursprungsutgivningsår skriver man ut båda åren på följande sätt: 

 • . . . (Descartes, 1637/1926)
 • Descartes (1637/1926) menade att . . .

I referenslistan:

Efternamn, A. A. (utgivningsår). Titel (översättares förnamnsinitialer och efternamn samt frasen 'övers.' eller 'Trans.' om den är på svenska eller engelska). Utgivare. (Originalverket publicerat XXXX)

Exempel:

Descartes, R. (1926). Om metoden: att rätt bruka sitt förstånd och utforska sanningen i vetenskaperna (E. Torell, övers.). Björck & Börjesson. (Originalverket publicerat 1637) 

Mer information om hur du skriver referenser till böcker finns på APA Style: Book References​

Bok med förord eller introduktion av en annan författare

Källhänvisning i löpande text: 

I löpande text anges både författaren till verket och personen som har skrivit förordet.

 • Nihlfors menar att Håkansson & Sundbers (2016) forskningsöversikt skapar nya behov av svensk forskning på området. 
 • . . . (Håkansson & Sundberg, 2016, förord av Nihlfors).

I referenslistan: 

I referenslistan anges författaren till boken följt av namnet på personen som har skrivit förordet inom parentes.

Efternamn, A. (med Efternamn, A.). (Utgivningsår). Titel. Utgivare. 

Exempel: 

I exemplet har Nihlfors skrivit förordet till verket av Håkansson & Sundberg. 

Håkansson, J., & Sundberg, D. (med Nihlfors, E.). (2016). Utmärkt skolutveckling: Forskning om skolförbättring och måluppfyllelse (1. utg.). Natur & Kultur.

E-bok

Källhänvisning i löpande text:

 • Enligt en tidigare undersökning (Lövheim, 2016) framkommer det att . . .
 • Zenou och Grainger (2018) menar att . . .
 • Enligt den sociala modellen är funktionshinder ett "socialt skapat problem" (Socialstyrelsen, 2023, s. 23).

Referenser till e-böcker skrivs på samma sätt som vanliga böcker men du anger också webblänken eller doi (digital object identifier) i de fall en sådan finns. Om årtal inte är tillgängligt anges istället u.å. (= utan årtal). Om e-boken är utgiven senare än den tryckta versionen anges året som gäller för e-boken. 

I referenslistan:

E-bok

Efternamn, A. A. (utgivningsår). Titel. Förlag. http://xxxx

Organisation. (utgivningsår). Titel. Förlag. http://xxxx

OBS! Om organisationen är både författare och förlag skrivs organisationens namn endast på författarplatsen. Namnet upprepas inte på utgivarplats.

Bokkapitel i e-bok

Efternamn, A. A. (utgivningsår). Titel på kapitel. I A. A. Efternamn (Red.), Titel på bok (s. xxx-xxx). http://xxxx

​Exempel:

Bok

Lövheim, D. (2016). Naturvetarna, ingenjörerna och valfrihetens samhälle: Rekrytering till teknik och naturvetenskap under svensk efterkrigstid. Nordic Academic Press. https://doi.org/10.21525/kriterium.7

​Bokkapitel i e-bok

Zenou, M., & Grainger, L. (2018). Additive manufacturing of ceramic components. I J. Zhang & Y.-G. Jung (Red.), Additive manufacturing: Materials, processes, quantifications and applications (s. 53-103). https://doi.org/10.1016/C2016-0-01595-4

Mer information om hur du skriver referenser till böcker finns på APA Style: Book References

Ljudbok

I referenslistan

Efternamn, A. A. (utgivningsår). Titel (uppläsare) [Ljudbok]. Förlag. http://xxxx (Originalverket publicerat XXXX).

Exempel:

Gustavsson, M. (2019). Klubben [Ljudbok]. Bonnier Audio. https://www.bonnieraudio.se/bocker/224572/klubben/

Rowling, J. K. (2017). Harry Potter och de vises sten (B. Kjellman, uppläsare) [Ljudbok]. Pottermore Publishing. (Originalverket publicerat 1999).

Källhänvisning i löpande text:

Om ljudboken och originalverket har olika utgivningsår skriver man ut båda åren: 

 • När Harry Potter anlände till Hogwarts ... (Rowling, 1999/2017).