Skip to Main Content

APA – Referenshantering

Tags: Svenska

Bokkapitel

Bokkapitel

Efternamn, A. (år). Titel på kapitel. I B. Efternamn (Red.), Bokens titel (sidor). Utgivare.

Grundläggande format: 

Efternamn, A. (år). Titel på kapitel. I B. Efternamn (Red.), Bokens titel (sidor). Utgivare. 

​Exempel:

Law, M., Polatajko, H., Baptiste, S., & Townsend, E. (2002). Core concepts of occupational therapy. I E. Townsend (Red.), Enabling occupation: An occupational therapy perspective (2 uppl., s. 29–56). Canadian Association of Occupational Therapists.​

Trost, J. (2003). Sambo som social institution. I M. Bäck-Wiklund & T. Johansson (Red.), Nätverksfamiljen (s. 63-82). Natur och Kultur.

Källhänvisning i löpande text:

Om en publikation har tre eller fler författare skriver du enbart ut det första namnet följt av et al. i textciteringen.

  • Enligt en tidigare undersökning (Law et al., 2002) framkommer det att . . .
  • Trost (2003) menar att . . .

Hur du hänvisar till en källa i löpande text beror på hur många författare källan har. Mer anvisningar kring detta hittar du under Referenser i text - Översikt.

Läs mer:

Att referera till ett bokkapitel skiljer sig från hur du refererar till hela böcker i och med att du refererar till en del (kapitlet) av en helhet (hela boken). På så sätt liknar bokkapitelreferensen snarare tidskriftsartikeln, som ju också är en del (artikeln) av en helhet (tidskriftsnumret). Det är också helheten som kursiveras, inte delen. I förekommande fall anges också upplageuppgift. När det gäller hur du anger många författare i referensen samt hur du citerar dessa referenser i löpande text kan du titta på de exempel som gäller för böcker.

Mer information om hur du skriver referenser till bokkapitel finns på APA Style: Edited Book Chapter References