Skip to main content

APA – Referenshantering

Tags: Svenska

Bokkapitel

Bokkapitel

Efternamn, A. (år). Titel på kapitel. I B. Efternamn (Red.), Bokens titel (sidor). Utgivare.

​Exempel:

Trost, J. (2003). Sambo som social institution. I M. Bäck-Wiklund & T. Johansson (Red.), Nätverksfamiljen (s. 63-82). Natur och Kultur.

Law, M., Polatajko, H., Baptiste, S., & Townsend, E. (2002). Core concepts of occupational therapy. In E. Townsend (Ed.), Enabling occupation: An occupational therapy perspective (2nd ed., pp. 29–56). Canadian Association of Occupational Therapists.​

Källhänvisning i löpande text:

Om en publikation har tre eller fler författare skriver du enbart ut det första namnet följt av et al. i textciteringen.

  • Enligt en tidigare undersökning (Law et al., 2002) framkommer det att . . .
  • Trost (2003) menar att . . .

Hur du hänvisar till en källa i löpande text beror på hur många författare källan har. Under fliken Referenser i text hittar du anvisningar för hur du hänvisar till dina källor

Läs mer:

Att referera till ett bokkapitel skiljer sig från hur du refererar till hela böcker i och med att du refererar till en del (kapitlet) av en helhet (hela boken). På så sätt liknar bokkapitelreferensen snarare tidskriftsartikeln, som ju också är en del (artikeln) av en helhet (tidskriftsnumret). Det är också helheten som kursiveras, inte delen. I förekommande fall anges också upplageuppgift. När det gäller hur du anger många författare i referensen samt hur du citerar dessa referenser i löpande text kan du titta på de exempel som gäller för böcker.

Mer information om hur du skriver referenser till bokkapitel finns på APA Style Blog: Edited Book Chapter References