Skip to Main Content

APA – Referenshantering

Bokkapitel

Efternamn, A. (år). Titel på kapitel. I B. Efternamn (Red.), Bokens titel (sidor). Utgivare.

Grundläggande format: 

Efternamn, A. (år). Titel på kapitel. I B. Efternamn (Red.), Bokens titel (sidor). Utgivare. 

​Exempel:

Law, M., Polatajko, H., Baptiste, S., & Townsend, E. (2002). Core concepts of occupational therapy. I E. Townsend (Red.), Enabling occupation: An occupational therapy perspective (2. uppl., s. 29–56). Canadian Association of Occupational Therapists.​

 

Trost, J. (2003). Sambo som social institution. I M. Bäck-Wiklund & T. Johansson (Red.), Nätverksfamiljen (s. 63-82). Natur och Kultur.

Källhänvisning i löpande text:

Om en publikation har tre eller fler författare skriver du enbart ut det första namnet följt av et al. i textciteringen.

  • Enligt en tidigare undersökning (Law et al., 2002) framkommer det att . . .
  • Trost (2003) menar att . . .

Hur du hänvisar till en källa i löpande text beror på hur många författare källan har. Mer anvisningar kring detta hittar du under Referenser i text - Översikt.

Läs mer:

Mer information om hur du skriver referenser till bokkapitel finns på APA Style: Edited Book Chapter References