Skip to Main Content

APA – Referenshantering

Bokkapitel

I referenslistan

Efternamn, A. (år). Titel på kapitel. I B. Efternamn (Red.), Bokens titel (sidor). Utgivare.

När du använder information från böcker vars kapitel är skrivna av olika författare, sammanställda av en redaktör, ska du hänvisa till det kapitel du hämtat informationen från. 

Källhänvisning i löpande text:

Hänvisa till kapitelförfattaren/kapitelförfattarna.

  • . . . och åsikter och värderingar ska inte märkas i texten (Nodén, 2023).

  • Nodén och Welander (2023) betonar att . . .

  • Law et al. (2002) betonar att . . .

I referenslistan: 

Efternamn, A. (år). Titel på kapitel. I B. Efternamn (Red.), Bokens titel (sidor). Utgivare. 

​Exempel:

Law, M., Polatajko, H., Baptiste, S., & Townsend, E. (2002). Core concepts of occupational therapy. I E. Townsend (Red.), Enabling occupation: An occupational therapy perspective (2. uppl., s. 29–56). Canadian Association of Occupational Therapists.​

King, K. A. (2022). Global talent management: The central role of line managers throughout the organisation in shaping and implementing effective GTM. I K. Townsend, A. Bos-Nehles & K. Jiang (Red.), Research Handbook on Line Managers (s. 237-257). Edward Elgar Publishing.

Läs mer:

Mer information om hur du skriver referenser till bokkapitel finns på APA Style: Edited Book Chapter References