Skip to Main Content

APA – Referenshantering

Broschyrer, faktablad och dylikt

  • För att läsaren lättare ska kunna förstå vilken typ av material som avses och själv hitta materialet anges inom hakparentes en beskrivande text.
  • Om materialet finns tillgängligt på webben inkluderas även URL.

Källhänvisning i löpande text: 

  • Socialstyrelsen (2020)...
  • (Socialstyrelsen, 2020)

I referenslistan:

Efternamn, A. (år). Titel [Beskrivning]. Förlag. https://xxxx 

Organisation. (år). Titel [Beskrivning]. Förlag. https://xxxx

Exempel: 

Socialstyrelsen. (2020). Tips för att förhindra fallolyckor [Broschyr]. https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2019-5-1.pdf

Kommentar: I det här fallet är författare och utgivare densamma, därmed återges inte detta igen.