Skip to Main Content

APA – Referenshantering

Tags: Svenska

Citat från källor utan sidnummer

Citat från skriftliga källor

Vissa källor innehåller inte sidnumrering, till exempel webbplatser och vissa e-böcker. Du behöver då använda andra sätt för att visa läsaren var du har hittat den citerade texten. Använd det sätt som gör det lättast för läsaren att förstå!

Använd en rubrik eller underrubrik

Exempel: 

  • "Om du får en tidig diagnos och bra behandling så har du utmärkta chanser att leva ett helt normalt liv trots att du har en kronisk sjukdom" (Reumatikerförbundet, u.å., Att få en diagnos).

Om rubriken eller underrubriken är väldigt lång kan du förkorta den.

Ange numret på stycket (räkna stycken om det inte står nummer)

Exempel: 

  • "Om du får en tidig diagnos och bra behandling så har du utmärkta chanser att leva ett helt normalt liv trots att du har en kronisk sjukdom" (Reumatikerförbundet, u.å., st. 11).

Ange rubrik/underrubrik och numret på stycket

Exempel: 

  • "Om du får en tidig diagnos och bra behandling så har du utmärkta chanser att leva ett helt normalt liv trots att du har en kronisk sjukdom" (Reumatikerförbundet, u.å., Att få en diagnos, st. 11).

Citat från audiovisuella medier (t.ex. podd, e-bok, YouTube)

Istället för sidhänvisning anger du en tidsmarkering som visar när citatet börjar. 

Exempel: 

  • "Kommande generationer kommer att påverkas mer av socioekonomiska faktorer" (Hellström, 2022, 15:20).

 

Läs mer om direkta citat utan sidnummer på APA Style: Direct Quotation of Material Without Page Numbers