Skip to Main Content

APA – Referenshantering

Citat på annat språk

Det man först får fundera över när man överväger att ha ett citat på ett främmande språk i sin text är om det är viktigt att det är just de orden i just den ordföljden. Att citera på främmande språk är vanligast inom ämnen som litteraturvetenskap, filosofi och liknande där det kan vara avgörande hur något utrrycktes på originalspråket.

Väljer man att använda citatet ska man helst låta det vara som det är och inte översätta det. Översätter man så är det ju inte längre ett citat. Om man ändå vill gå vidare med en översättning av citatet måste man göra tydligt att det är ens egen översättning. Det gör man i parentesen: (Författare, 2007, s.126, min översättning).

Oftast är det bättre att istället parafrasera, alltså skriva citatets andemening med sina egna ord. Man har vanligtvis inte med någon sidhänvisning när man parafraserar.