Skip to main content

APA – Referenshantering

Tags: Svenska

Citera i andra hand

Citera i andra hand

Man bör så långt det är möjligt undvika att hänvisa till en källa som man själv inte läst men som finns omnämnd i den källa man använder. Enligt APA anges i texten namnet på ursprungskällan och citeringen till andrahandskällan (det verk som man tagit del av). I referenslistan anges andrahandskällan.
 

  • Åsikten har framförts att detta stämmer (Wideberg refererad i Hagström, 2005).
  • Widerberg (refererad i Hagström, 2005) framför åsikten att . . .

 

Läs mer om detta på APA Style Blog: Secondary Sources (aka How to Cite a Source You Found in Another Source)