Skip to main content

APA – Referenshantering

Tags: Svenska

Grundläggande citeringsstilar (7. uppl.)

Grundläggande citeringsstilar (7. uppl.)

​När du citerar en källa i löpande text gör du lite olika beroende på hur många författare källan har. Referenshanteringen är också olika beroende på om det är första gången källan anges eller de efterföljande gångerna. Du hanterar också organisationers namn och dess akronymer (kortformer) på ett speciellt sätt.
 

Tabellen "Basic In-Text Citation Styles" från APA-manualen:

En bild föreställande Basic In-text Citation Styles enligt APA.

 

OBS! I APA skriver man ett komma framför &-tecknet, ett så kallat Oxfordkomma (i referenserna, inte i citeringen i löpande text). Enligt svenska kommateringsregler, som är mindre tvingande, kan man utelämna kommatecknet framför &-tecknet men man bör göra detta konsekvent vid alla dessa tillfällen. Hör med din lärare i de fall du är osäker på hur hen vill ha det. Om du skriver på engelska ska du dock följa APA strikt i detta avseende!