Skip to Main Content

APA – Referenshantering

Dataset

  • Dataset är dokument som innehåller insamlad rådata eller behandlad data som utgör det empiriska materialet för en studie. Denna data kan återanvändas för nya studier.
  • Ett dataset kan bestå av till exempel statistiska uppgifter eller material från intervjuer. 
  • I många fall är uppslaget en organisation, till exempel en myndighet eller statistikleverantör. I andra fall kan det röra sig om ett dataset som skapats av en eller flera författare som empriskt underlag till en artikel eller rapport.
  • Om ett dataset har en så kallad doi (Digital Object Identifier), som är en unik och beständig länk, bör den användas i referensen.
  • Du anger "Dataset" inom hakparenteser efter titeln och kan eventuellt också ange ytterligare beskrivning som exempelvis "kodbok" om en sådan finns i anknytning till ett dataset. En kodbok är ett dokument som består av anvisningar över hur innehållet ska tolkas.

Källhänvisning i löpande text:

  • Utifrån statistik om hur latinamerikaner konsumerar media framträder bilden . . . (Pew Hispanic Center, 2004).
  • Bordi och LeDoux (1993) undersökte hur . . .

I referenslistan:

Organisation eller författare. (år). Titel på datasetet [Dataset]. https://xxx

​Exempel:

​Dataset på webbplats (se mer utförligt kapitlet om webbplatser):

Statistiska centralbyrån. (u.å.). Genomsnittlig månadslön inom primärkommunal sektor (KLK). Månad 1999M01 - 2019M01 [Dataset]. Hämtad 20 mars, 2020, från http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__AM__AM0108/KLKtabell4/

Då författaren/organisationen också är förlag utelämnas förlagsuppgiften: 

Pew Research Center. (2018). Changing channels and crisscrossing cultures: A survey of Latinos on the news media [Dataset]. https://www.pewhispanic.org/2004/04/19/changing-channels-and-crisscrossing-cultures-a-survey-of-latinos-on-the-news-media/

Opublicerat dataset som man har erhållit från författare eller organisation:

Bordi, F. & LeDoux, J. E. (1993). [Auditory response latencies in rat auditory cortex]. Opublicerad rådata.

Om datasetet inte har någon titel, som i exemplet ovan, anges en beskrivning eller ett namn från annat ställe (projektstudie eller dylikt) inom hakparenteser, utan kursiv text. Om datasetet är på en websida som kan komma att förändras, skriv Hämtad från