Skip to main content

APA – Referenshantering

Tags: Svenska

Referenslistan

Om referenslistan

 • Referenslistan ska förteckna allt (publicerat) material som använts i arbetet. Bakgrundsmaterial eller material för fortsatt läsning som inte har hänvisning i den löpande texten skall således inte tas med.
 • Man delar heller inte upp referenslistan i olika kategorirubriker.
 • Referenserna presenteras i alfabetisk ordlening och varje referens innehåller normalt: författare, publikationsår, titel och utgivningsinformation eller länk.
 • För mer information om referenslistan se APA Style: References
OBS! Varje referens i referenslistan ska också ha hängande indrag på 1,25 cm förutom den första raden i referensen!
Mer information om hur du gör sådana inställningar i Word för Windows eller Mac: Skapa ett hängande indrag i Word
 • Om du använder en programvara för referenshantering som EndNote eller Zotero behöver du inte göra dessa inställningar utan de sköts per automatik av dessa program.

Ordningen i referenslistan

Referenslistan sorteras i alfabetisk ordning efter uppslaget (författare eller organisation). Fingerade exempel: 

 • Andersson, D., Wallander, B. & Johansson, G. (2010). 
 • Franzén, H., & Andersson, T. (2015).
 • World Health Organization. (2012).

Om samma författare har flera verk i referenslistan sorteras de efter år med det tidigaste året först:

 • Franzén, H., & Andersson, T. (2015).
 • Franzén, H., & Andersson, T. (2017).

Om samma författare har flera verk med samma år sorteras de efter titeln i bokstavsordning. För att skilja på dem i både referenslista och i löpande text lägger man till en bokstav efter året. Ange a, b, c enligt den ordning som referenserna har i referenslistan:

 • Franzén, H., & Andersson, T. (2018a). Algebra: en introduktion.
 • Franzén, H., & Andersson, T. (2018b). Matematiska problem för alla.

Detta gäller även när referenserna saknar år:

 • Andersson, T. (u.å.-a). Algebra: en introduktion.
 • Andersson, T. (u.å.-b). Matematiska problem för alla.

Författare saknas: 

Om författare saknas inleds referensen med verkets titel. 
(Överväg dock först om verkets författare är en grupp eller en organisation)

 • Vetenskapliga principer. (2021).

Referens som inleds med siffror:

Om en referens inleds med siffror sorteras den som om den hade skrivits ut. Alltså skrivs "700 år" före "Thunström" eftersom "Sjuhundra", när det skrivs ut kommer före "Thunström". 

Kommatecken framför &

I APA skriver man ett kommatecken framför &-tecknet, ett så kallat Oxfordkomma. Detta gäller i referenslistan, inte i löpande text. Enligt svenska kommateringsregler, som är mindre tvingande, kan man utelämna kommatecknet framför &-tecknet men man bör göra detta konsekvent vid alla dessa tillfällen. Hör med din lärare i de fall du är osäker på hur hen vill ha det. Om du skriver på engelska ska du dock följa APA strikt i detta avseende!

Format på individuella författare

En bra tumregel är att titta på vilket format som har använts för författarnamnet i tidigare publikationer. Formatet kan variera beroende på författarens nationalitet. Utgångspunkten är dock att formatet i löpande text och i referenslistan ska stämma överens med namnet på den publikation som avses. Här följer några exempel:  

 

Fullständigt namn I löpande text I referenslistan
Simone de Beauvoir de Beauvoir de Beauvoir, S.
Camilla Elwing Johansson Elwing Johansson Elwing Johansson, C.
Anna-Karin Palm Palm Palm, A-K.
Andrew M. St. Laurent St. Laurent St. Laurent, A.M.
Désirée von Ahlefeld Nisser von Ahlefeld Nisser  von Ahlefeld Nisser, D.