Skip to Main Content

APA – Referenshantering

Referera till flera källor vid samma tillfälle

Om du hänvisar till flera arbeten vid samma tillfälle anger du dessa först i alfabetisk ordning efter författare och sedan i kronologisk ordning. Arbetena  skiljs åt med semikolon. Ordningen mellan arbetena är då densamma som i referenslistan och det blir lätt för din läsare att hitta dem.

  • Människans strävan efter ett perfekt yttre kan ta sig många uttryck (Eco, 2005; Johansson, 2006; Thulin, 2000, 2004)
  • Meurling för fram tankar om könsroller och skönhetsideal (1999, 2003)

Läs mer på APA-Style: Citing multiple works