Skip to Main Content

APA – Referenshantering

Tags: Svenska

Flera verk av samma författare och samma år

Om samma författare har flera verk med samma år sorteras de efter titeln i bokstavsordning. För att skilja på dem i både referenslista och i löpande text lägger man till en bokstav efter året.

Ange a, b, c enligt den ordning som referenserna har i referenslistan:

  • Franzén, H., & Andersson, T. (2018a). Algebra: en introduktion. Studentlitteratur.
  • Franzén, H., & Andersson, T. (2018b). Matematiska problem för alla. Studentlitteratur.

Detta gäller även när referenserna saknar år:

  • Andersson, T. (u.å.-a). Algebra: en introduktion. Studentlitteratur.
  • Andersson, T. (u.å.-b). Matematiska problem för alla. Studentlitteratur.