Skip to Main Content

APA – Referenshantering

Författares namn

En bra tumregel är att titta på vilket format som har använts för författarnamnet i tidigare publikationer. Formatet kan variera beroende på författarens nationalitet. Utgångspunkten är dock att formatet i löpande text och i referenslistan ska stämma överens med namnet på den publikation som avses.

Efternamn med tillägg så som von eller de sorteras i referenslistan alfabetiskt på första bokstaven. de Beauvoir sorteras till exempel under D.  

Här följer några exempel:  

Fullständigt namn I löpande text I referenslistan
Simone de Beauvoir     de Beauvoir  de Beauvoir, S.
Camilla Elwing Johansson Elwing Johansson Elwing Johansson, C.
Anna-Karin Palm Palm Palm, A.-K.
Andrew M. St. Laurent         St. Laurent St. Laurent, A. M.
Désirée von Ahlefeld Nisser         von Ahlefeldt Nisser     von Ahlefeldt Nisser, D.