Skip to Main Content

APA – Referenshantering

Information saknas i källan

Ibland kan man råka ut för att en källa saknar delar av den information som behövs för att skriva referensen. Kanske saknas information om utgivningsår, volym, nummer eller författarens namn. Sök först upp din källa i en bibliotekskatalog för att se om den innehåller uppgifter om den saknade informationen. Hittar du inte den saknade informationen får du anpassa din referens efter den information du har.

På APA:s webb finns instruktioner om hur du går till väga beroende på vilken information som saknas: Missing reference information

Författare saknas

Om författare saknas inleds referensen med verkets titel. (Överväg dock först om verkets författare är en grupp eller en organisation)

  • Vetenskapliga principer. (2021).

Årtal saknas

Vissa källor saknar datum och år. Du skriver då u.å. (= utan årtal) inom parentes i stället för årtal.

Johnson, A. (u.å.) Gott och blandat. Allmänt förlag.

Flera källor utan år

Har du flera källor som saknar årtal skiljer du dem åt genom att lägga till a, b, c, och så vidare i parentesen. Vilken som blir a eller b avgörs av bokstavsordningen utifrån titel.

  • Andersson, T. (u.å.-a). Algebra: en introduktion. Studentlitteratur.
  • Andersson, T. (u.å.-b). Matematiska problem för alla. Studentlitteratur.

I referenslistan kommer referenser utan år före referenser med år: 

Andersson, T. (u.å)
Andersson, T. (2020)

Läs mer:

APA Style: Missing Reference Information