Skip to Main Content

APA – Referenshantering

Interna dokument

Hit hör dokument som inte är tillgängliga för allmänheten utan är skapade för internt bruk inom ett företag eller annan organisation. APA har inga exempel på specifikt denna typ av dokument och menar att sådant material som inte kan återfinnas av läsaren bör heller inte vara med i referenslistan. Du bör då antingen behandla dem som typen personlig kommunikation (se avsnittet Personlig kommunikation) eller ha med dokumentet i en bilaga.

Om dokumentet utgör en viktig källa för ditt arbete kan det vara en god idé att bifoga det opublicerade materialet i form av en bilaga till ditt arbete. Då behöver du inte skriva en refens i referenslistan utan hänvisar till bilagan i löpande text (se exempel nedan). Tänk på att du i dessa fall behöver fråga efter tillstånd från företaget eller organisationen som har skrivit dokumentet.

Vid hänvisning till bilaga i löpande text:

  • Detta förfarande beskrivs i Region Jönköpings Läns riktlinjer (se Bilaga)

Om du har fler bilagor benämns dessa med stora bokstäver i den ordning de kommer i ditt arbete:

  • Detta förfarande beskrivs i Region Jönköpings Läns riktlinjer (se Bilaga C)