Skip to Main Content

APA – Referenshantering

Konferenspublikationer

Konferenspublikationer (eller konferensbidrag) är en typ av artiklar som har presenterats vid en konferens. Dessa kan ha publicerats på en rad olika sätt.

Informationen i referensens beståndsdelar bör utgöras av författare, år, titel på konferensbidraget samt källa. Källan kan vara namnet på en conference proceeding eller namnet på konferensen inklusive platsen där konferensen hölls.

Konferensbidrag utgivet på förlag

Konferensartiklar från en konferens kan ibland vara publicerade på förlag och vara av två typer:

  1. I bokform, både i tryckt och digital form. 
  2. Som artikel i en tidskrift. 

Källhänvisning i löpande text:

  • . . . och åsikter och värderingar ska inte märkas i texten (Nodén & Welander, 2023).

  • Nodén och Welander (2023) betonar att . . .

1. Konferensbidrag publicerat som ett bokkapitel:

Efternamn, A. A., & Efternamn, B. B. (utgivningsår). Titel på kapitlet. I C. Efternamn, & D. Efternamn (Red.), Titel på boken: eventuell undertitel (s. x–xx). Förlag. https://doi.org/xx.xxxx

​Exempel:

Katz, I., Gabayan, K., & Aghajan, H. (2007). A multi-touch surface using multiple cameras. I J. Blanc-Talon, W. Philips, D. Popescu, & P. Scheunders (Red.), Lecture notes in computer science: Vol. 4678. Advanced concepts for intelligent vision systems (s. 97–108). Springer. http://doi.org/10.1007/978-3-540-74607-2_9​

2. Konferensbidrag publicerat som artikel i tidskrift:

Efternamn, A. A., & Efternamn, B. B. (utgivningsår). Titel på kapitlet. Tidskriftens namn, volym(nummer), sidor. https://doi.org/xx.xxxx

Exempel:

Duckworth, A. L., Quirk, A., Gallop, R., Hoyle, R. H., Kelly, D. R., & Matthews, M. D. (2019). Cognitive and noncognitive predictors of success. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 116(47), 23499–23504. https://doi.org/10.1073/pnas.1910510116

Konferensbidrag på nätet

Konferensartiklar kan vara samlade på konferensens webbplats och är inte publicerade i bokform (tryckt eller digitalt) på ett förlag.

Källhänvisning i löpande text:

  • Enligt en undersökning (Maddox et al., 2016) framkommer det att . . .
  • Detta framgår av Maddox et al. (2016) . . .

I referenslistan:

Efternamn, A. A., & Efternamn, B. B. (år, datum). Titel på artikeln [Typ av bidrag]. Konferensens namn, ort, land. https://xxxx​

​Exempel:

Maddox, S., Hurling, J., Stewart, E., & Edwards, A. (2016, March 30–April 2). If mama ain't happy, nobody's happy: The effect of parental depression on mood dysregulation in children [Paper presentation]. Southeastern Psychological Association 62nd Annual Meeting, New Orleans, LA, United States.

Läs mer:

Conference proceeding är en samling av alla eller ett urval av artiklarna presenterade vid en konferens. Denna conference proceeding kan vara en förlagsutgiven bok men den kan också vara publicerad i form av en pdf-fil på konferensens webbplats. I en del fall distribueras de samlade artiklarna till konferensdeltagarna via ett USB-minne eller liknande. Artiklarna kan också läggas ut på webbplatsen utan att vara samlade i en sammanhållen publikation.

I många fall kan det vara så att det enbart är abstracten som publiceras. I en del fall kan dessa samlingar av abstract kallas för sådant som "Book of abstracts" eller "Abstract book".