Skip to Main Content

APA – Referenshantering

Tags: Svenska

Konferenspublikationer

Konferenspublikationer (eller konferensbidrag) är en typ av artiklar som har presenterats vid en konferens. Dessa kan ha publicerats på en rad olika sätt.

Informationen i referensens beståndsdelar bör utgöras av författare, år, titel på konferensbidraget samt källa. Källan kan vara namnet på en conference proceeding eller namnet på konferensen inklusive platsen där konferensen hölls.

Konferensbidrag utgivet på förlag

Konferensartiklar från en konferens kan ibland vara publicerade på förlag och vara av två typer:

  1. I bokform, både i tryckt och digital form. 
  2. Som artikel i en tidskrift. 

1. Konferensbidrag publicerat som ett bokkapitel:

Efternamn, A. A., & Efternamn, B. B. (utgivningsår). Titel på artikeln. I C. Efternamn, & D. Efternamn (Red.), Titel på boken: eventuell undertitel (s. x–xx). Förlag. https://doi.org/xx.xxxx
Kommentar: Skriv "I" följt av redaktörens eller redaktörernas namn samt förkortningen för redaktör/redaktörer (Red.) inom parantes. Ange förkortningen "s." för sidor samt sidorna där kapitlet återfinns i boken inom parantes.​

​Exempel:

Katz, I., Gabayan, K., & Aghajan, H. (2007). A multi-touch surface using multiple cameras. I J. Blanc-Talon, W. Philips, D. Popescu, & P. Scheunders (Red.), Lecture notes in computer science: Vol. 4678. Advanced concepts for intelligent vision systems (s. 97–108). Springer. http://doi.org/10.1007/978-3-540-74607-2_9​

2. Konferensbidrag publicerat som artikel i tidskrift:

Efternamn, A. A., & Efternamn, B. B. (utgivningsår). Titel på artikeln. Tidskriftens namn, volym(nummer), sidor. https://doi.org/xx.xxxx

Exempel:

Duckworth, A. L., Quirk, A., Gallop, R., Hoyle, R. H., Kelly, D. R., & Matthews, M. D. (2019). Cognitive and noncognitive predictors of success. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 116(47), 23499–23504. https://doi.org/10.1073/pnas.1910510116

 

Källhänvisning i löpande text:

  • Enligt en undersökning (Katz et al., 2007) framkommer det att . . .

Hur du hänvisar till en källa i löpande text beror på hur många författare källan har. Mer anvisningar kring detta hittar du under Referenser i text - Översikt.

Konferensbidrag på nätet

Konferensartiklar kan vara samlade på konferensens webbplats och är inte publicerade i bokform (tryckt eller digitalt) på ett förlag.

Grundläggande format:

Efternamn, A. A., & Efternamn, B. B. (år, datum). Titel på artikeln [Typ av bidrag]. Konferensens namn, ort, land. https://xxxx​

​Exempel:

Maddox, S., Hurling, J., Stewart, E., & Edwards, A. (2016, March 30–April 2). If mama ain't happy, nobody's happy: The effect of parental depression on mood dysregulation in children [Paper presentation]. Southeastern Psychological Association 62nd Annual Meeting, New Orleans, LA, United States.

 

Kadav, A., & Swift, M. M. (2008, December 10–11). Live migration of direct-access devices [Paper presentation]. First Workshop on I/O Virtualization, San Diego, CA, United States. https://www.usenix.net/events/wiov08/tech/full_papers/kadav/kadav.pdf

 

Källhänvisning i löpande text:

  • Enligt en undersökning (Kadav & Swift, 2008) framkommer det att . . .

När författarna skrivs ut i den löpande texten skriver du 'och' istället för &-tecknet:

  • Kadav och Swift (2008) menar att . . .
  • I en konferensartikel från 2008 visar Kadav och Swift på detta . . .
  • Detta framgår av Maddox et al. (2016) . . .

Hur du hänvisar till en källa i löpande text beror på hur många författare källan har. Mer anvisningar kring detta hittar du under Referenser i text - Översikt.

Läs mer:

Conference proceeding är en samling av alla eller ett urval av artiklarna presenterade vid en konferens. Denna conference proceeding kan vara en förlagsutgiven bok men den kan också vara publicerad i form av en pdf-fil på konferensens webbplats. I en del fall distribueras de samlade artiklarna till konferensdeltagarna via ett USB-minne eller liknande. Artiklarna kan också läggas ut på webbplatsen utan att vara samlade i en sammanhållen publikation.

I många fall kan det vara så att det enbart är abstracten som publiceras. I en del fall kan dessa samlingar av abstract kallas för sådant som "Book of abstracts" eller "Abstract book".