Skip to Main Content

APA – Referenshantering

Tags: Svenska

Korta citat

Korta citat innehåller färre än 40 ord. Vid korta citat skriver du citattecken ("...") runt orden du citerar och citatet införlivas i den löpande texten. Inkludera sidnummer i textciteringen.

Exempel:

  • "Litteratur är målet för informationssökningarna, men den information man möter på vägen dit kommer att vara väl så viktig" (Friberg, 2012, s. 57).
  • Friberg (2012) menar att "Litteratur är målet för informationssökningarna, men den information man möter på vägen dit kommer att vara väl så viktig" (s. 57).
  • Det kan finnas flera skäl till att att genomföra ett evidensbaseringsprojekt, till exempel att "finna den för dagen bästa vetenskapliga kunskapen och beprövade erfarenheten och därmed de bästa bevisen för hur en viss vårdhandling ska genomföras" (Friberg, 2012, s. 113).