Skip to Main Content

APA – Referenshantering

Tags: Svenska

Lärplattformar (Canvas)

Dokument på lärplattformar t.ex. Canvas

OBS! Om det är en PowerPoint-presentation, se avsnittet om PowerPoint-presentationer. 

1. Ett dokument på en lärplattform som är åtkomlig för läsaren:

En referens kan skapas enligt följande grundläggande format:

Efternamn, A. (år). Titel på dokumentet. Namn på lärplattformen. https://xxxx
​Ange länk till lärplattformen.
Om inget år kan identifieras ange u.å. (= utan år).

Exempel:

Zetterlind, M., & Keller, C. (u.å.). Vetenskaplig metod på nätet. Canvas. https://canvas.ju.se

Källhänvisning i löpande text: 

  • Tidigare forskning har visat att... (Zetterlind & Keller, u.å.).

2. Ett dokument på en lärplattform som inte är åtkomlig för läsaren

​Sådana behandlas som "Personlig kommunikation" och citeras enbart i löpande text. Fingerat exempel:

  • (A. Göransson, personlig kommunikation, 25 januari, 2019)
  • Vilket A. Göransson (personlig kommunikation, 25 januari, 2019) lyfte fram i sin . . .