Skip to Main Content

APA – Referenshantering

Lärplattformar (Canvas)

Obs! Om det är en PowerPoint-presentation, se avsnittet om PowerPoint-presentationer.

Lärplattform som är åtkomlig för läsaren

Källhänvisning i löpande text: 

  • Tidigare forskning har visat att... (Zetterlind & Keller, u.å.).

I referenslistan:

Efternamn, A. (år). Titel på dokumentet. Namn på lärplattformen. https://xxxx

  • ​Ange länk till lärplattformen.
  • Om inget år kan identifieras ange u.å. (= utan år).

Exempel:

Zetterlind, M., & Keller, C. (u.å.). Vetenskaplig metod på nätet. Canvas. https://canvas.ju.se

Lärplattform som ej är åtkomlig för läsaren

Dokument som finns på lärplattformar som inte är åtkomliga för läsaren behandlas som "Personlig kommunikation" och citeras enbart i löpande text.

Fingerat exempel:

  • . . . (A. Göransson, personlig kommunikation, 25 januari, 2019).
  • Vilket A. Göransson (personlig kommunikation, 25 januari, 2019) lyfte fram i sin . . .