Skip to Main Content

APA – Referenshantering

Tags: Svenska

Ljud, bild, presentationer och föreläsningar

Musikinspelning

Musikinspelning - enstaka låt

 • Ange upphov till den/de som har skrivit musikstycket och inte den som framför det.
 • Om en annan artist har spelat in stycket anges detta inom hakparenteser.
 • Om inspelningsdatumet är annat än copyrightåret skrivs detta inom parentes sist.
 • Referensen konstrueras i likhet med kapitel i bok.

Grundläggande format:

Upphov, A. (Copyrightår). Låttitel [Inspelad av A. A. Artist om annan än upphovet]. Från Skivtitel [Album]. Skivbolag. (Ursprungen utgiven inspelningsår om annat än copyrightåret).

​Exempel:

lang, k. d. (2008). Shadow and the frame. Från Watershed. Nonesuch Records.​

Källhänvisning i löpande text:

 • (lang, 2008)

Musikinspelning - hel skiva:

Grundläggande format:

Artist. (Copyrightår). Skivtitel [Album]. Skivbolag. (Ursprungligen utgiven inspelningsår om annat än copyrightåret)

Exempel:

Pink Floyd. (1987). The wall [Album]. Sony/Columbia. (Ursprungligen utgiven 1979)

​I ovanstående fall handlar det om ett gruppnamn som skall behandlas i sin fullt utskrivna form. Då det i detta fall handlar om en CD-utgåva av en tidigare inspelning anges detta också (ursprungligt inspelningsår är sålunda 1979).

Källhänvisning i löpande text:

 • (Pink Floyd, 1987)

Läs mer:

Det är inte nödvändigt att ange hur du har lyssnat på skivan, det räcker med att ange "Album" inom hakparenteser. Däremot, om skivan exempelvis har bonuslåtar eller liknande eller att det är en nyutgåva (remix) och detta är viktigt för din text kan du ange det efter ordet "Album" och separerat med ett semikolon, exempelvis: [Album; Deluxe edition].

 

Poddsändning

 • Som huvuduppslag anges producent.
 • Ange år, dag och månad.
 • Använd lämplig beskrivning inom hakparenteser, exempelvis poddsändning eller podcast. Ange länk till webbsida.
 • Nedan skiljs på poddsändningen som helhet och enstaka poddavsnitt.
 • Använd poddsändningens eller poddavsnittets värd eller värdar (programledare) som författare med beskrivningen "Värd" inom parenteser.
 • Uteslut länken till poddsändningen om den är okänd, t ex om den har hämtats via en app.

Grundläggande format:

Poddsändning:

Efternamn, A. A. (Värd). (År–År). Titel på poddsändning [Poddsändning]. Utgivare. http://xxxx 

Om en enstaka värd inte kan namnges för hela poddsändningen kan man ange exempelvis (Producent) eller dylikt istället.
​Om poddsändningen fortfarande är aktiv skriver man (exempel): (2017–nuvarande).
Utgivaren kan vara den som står för poddsändningen (t ex en radiokanal, ett tv-bolag, ett universitet eller dylikt.

​Avsnitt i en poddsändning:

Efternamn, A. A. (Värd). (År, dag och månad). Titel på poddavsnittet (nummer på avsnittet om sådant finns) [Poddavsnitt]. I Titel på poddsändningen. Utgivare. http://xxxx 

​Referenser:

Bartonek, E., Björck, I. & Smeds, T. (Producenter). (2016–nuvarande). Vetenskap & hälsa [Poddsändning]. Vetenskap & hälsa. https://www.vetenskaphalsa.se/podcast/ 

 

Wiemker, H. (Värd). (2019, 20 november). Whiplash – hon utvecklar kvinnliga krockmodeller [Poddavsnitt]. I Vetandets värld. https://sverigesradio.se/avsnitt/1392601

En poddsändning kan i många fall ligga på flera olika plattformar, i exemplet ovan leder länken till webbplatsen RadioScience som länkar vidare till sändningen på två olika plattformar (Libsyn och iTunes).

Källhänvisning i löpande text:

 • (Wiemker, 2019)

 

Film

Grundläggande format:

Film på svenska:

Regissör, B. B. (Regissör). (år). Titel på filmen [Film]. Namn på filmbolag.

Film på engelska:

Regissör, B. B. (Director). (år). Titel på filmen [Film]. Namn på filmbolag.

​Exempel:

Javér, C. (Regissör). (2018). Rekonstruktion Utøya [Film]. Polarfox; Vilda Bomben Film.

 

​Jackson, P. (Director). (2001). The lord of the rings: The fellowship of the ring [Film; four-disc special extended ed. on DVD]. WingNut Films; The Saul Zaentz Company.

Källhänvisning i löpande text:

 • (Javér, 2018)

Läs mer:

Regissören anges vanligtvis som huvuduppslag (alltså som "författare"). Om information om sådan saknas kan du ange någon roll, som producent eller liknande. Ange "Film" inom hakparenteser och eventuellt information om utgåvan av filmen är t ex en specialutgåva. Använd då en lämplig term separerad med ett semikolon efter ordet "Film" (se exempel ovan). Om det är flera filmbolag inblandade i en film finns möjlighet att ange dessa på förlagspositionen, separerade med ett semikolon.

 

Nyhetssändning

 • Huvuduppslaget i fallet med nyhetssändningar upplagda på nätet är titeln på själva inslaget, kursiverat, följt av mediebeskrivning [Video] och därefter, i likhet med dagstidningsartiklar, år och datum för publicering.
 • Lägg därefter till plattformens namn samt webblänk. 

Grundläggande format:

Nyhetssändning på svenska:

Titel på nyhetssändningen [Video]. (år, dag och månad). Plattform. https://xxxx

​Då det saknas namn på den som har laddat upp videon anges titeln på klippet på författarplatsen.

Nyhetssändning på engelska:

Titel på nyhetssändningen [Video]. (år, månad och dag). Plattform. https://xxxx

​Då det saknas namn på den som har laddat upp videon anges titeln på klippet på författarplatsen.

​Referenser:

De tror att jorden är platt – absurda konspirationsteorin växer med hjälp av Youtube  [Video]. (2019, 16 mars). SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/de-tror-att-jorden-ar-platt-rorelsen-sprids-over-varlden

Källhänvisning i löpande text:

 • ("De tror att jorden är platt", 2019)
  Sätt titeln inom citattecken och förkorta den om den är lång.

Läs mer: 

I APA-manualen, 7:e upplagan, finns inga exempel på denna typ av referenser men exemplen ovan följer dels det format som gäller för YouTube-klipp (och annan strömmande media), dels de generella anvisningarna i APA-manualen, 7:e upplagan, sidan 284, tabell 9.1. Denna tabell finns även på APA Style Blog: Missing Reference Information (Missing element - Author).

 

TV-serie

 • Huvuduppslag konstrueras i likhet med referenser till filmer. Använd beskrivningar som "Manusförfattare", "Regissör", "Producent", och i vissa fall då samma person eller personer har innehaft dubbla roller kan du ange flera roller inom parantesen, exempelvis (Regissör & Producent) etc.
 • Om flera personer har innehaft samma roll eller roller kan dessa roller anges i plural och efter alla namnen, exempelvis (Manusförfattare & Exekutiva producenter).
 • APA-manualen ger ingen direkt ledning kring vilka roller du bör använda i referensen. Använd ditt sunda förnuft och ange de roller som verkar rimliga. Databaser som LIBRIS, produktionsbolagets webbplats, Internet Movie Database (IMDb), Wikipedia eller dylikt användas för att få fram uppgifter.
 • För enstaka avsnitt i en tv-serie konstrueras referensen som ett kapitel i bok. Använd passande beskrivning inom hakparenteser.

Grundläggande format:

TV-serie:

Efternamn, A. A. (Regissör). (År–År). Titel på TV-serien [TV-serie]. TV- eller mediebolagsnamn.

När en serie spänner över fler år anges anges startår och slutår när sådant finns (exempel): (2015–2019).
När en serie enbart spänner över ett år anges endast det året (exempel): (2017).
När en serie spänner över fler år och fortfarande sänds anges startår och "nuvarande" (exempel): (2015–nuvarande).

TV-serieavsnitt:

Efternamn, A. A. (Manusförfattare), & Regissör, B. B. (Regissör). (År, dag och månad). Titel på avsnitt (säsong, avsnitt)  [TV-serieavsnitt]. I A. Producent (Exekutiv producent), Namn på TV-serie. TV- eller mediebolagsnamn.​

​Referenser:

TV-serie: 

Björn, H. (Manusförfattare & Regissör), & Hammarström, F. (Producent). (2015–2017). Jordskott [TV-serie]. Palladium Fiction.

TV-serieavsnitt:

Herngren, F. (Manusförfattare & Regissör). (2011, 29 januari). En miljardär flyttar till Solsidan (Säsong 2, avsnitt 2) [TV-serieavsnitt]. I  J. Ericstam, C. Wiernik, F. Herngren, Y. Axell, & P. Edgren (Exekutiva producenter), Solsidan. Jarowskij; FLX.  

Källhänvisning i löpande text:

 • (Herngren, 2011)
 • (Björn & Hammarström, 2015–2017)

 

YouTube, UR mfl.

 • På författarplats anges uppladdarens riktiga namn och inom hakparenteser anges personens användarnamn (screen name).
 • Om du enbart vet användarnamnet skrivs detta på författarplatsen utan hakparenteser.
 • Ange datum då klippet laddades upp. Om inte exakt datum finns, ange året.
 • Ange plattformens namn, t ex YouTube, Vimeo etc., på förlagsplatsen, dvs efter titelinformationen. 
 • Webbadressen till ett YouTube-klipp hittar du i webbläsarens adressfält.

Grundläggande format:

YouTube-klipp på svenska:

Efternamn, A. A. [Användarnamn]. (år, datum). Titel på klippet [Video]. YouTube. https://xxxx

YouTube-klipp på engelska:

Efternamn, A. A. [Användarnamn]. (år, datum). Titel på klippet [Video]. YouTube. https://xxxx​

​Exempel:

YouTube-klipp:

Big Think. (2013, 12 februari). Are you dating a psychopath? [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=cP5HIjA9hh4&lc​

 

Boström, J. (2017, 12 december). Kvalitativ metod i klinisk forskning [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=xMthi42xIUQ

 

KTHLearningLab. (2010, 21 september). Att studera med eller utan studieteknik [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=XgMiaSjJfTk

 

Skolverket. (2016, 2 december). Att undervisa på modersmål och svenska [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=OStuxXpJ7iY  ​

 

Sveriges Utbildningsradio. (2020). Skrivjouren: Talspråk och skriftspråk [Video]. UR Play. https://urplay.se/serie/217848-skrivjouren

Källhänvisning i löpande text:

 • (Skolverket, 2001)
 • (KTHLearningLab, 2010)
 • (Boström, 2017)
 • (49metal, 2016)
 • Detta kan man hitta på deras YouTube-kanal (EndNoteTraining, u.å.).
 • Boström (2017) beskriver i ett YouTube-klipp detta tillvägagångsätt som . . .

Direkta citat:

Om du vill ange tidsangivelse (timestamp) för videoklipp anges tiden i minuter och sekunder separerade med ett kolon. Om citatet i klippet du hänvisar till börjar innan en minut har fortgått anges en nolla framför kolonet. Håll markören över klippet så syns tidsangivelsen längst ned i klippet.

 • Sfi-läraren beskriver tillvägagångsättet med att "eleverna får först träffa modersmålsläraren som skapar förförståelse för texten" (Skolverket, 2016, 0:19).
 • "Ju bättre man blir på statistik och kvantitativa metoder så ser man också dess begränsningar" (Boström, 2017, 2:29).

 

PowerPoint-presentationer

​PowerPoint-presentationer kan vara av olika typer i referenssammanhang:

 1. En PowerPoint-presentation som ligger öppet på nätet (ibland på plattformar som SlideShare, SlidePlayer o.d.)
 2. En PowerPoint-presentation som ligger på ett intranät (Canvas eller liknande) och som dina läsare kan komma åt
 3. En PowerPoint-presentation som ligger på ett intranät (Canvas eller liknande) och som inte är åtkomlig för läsaren

Om presentationen innehåller information från andra källor är det bättre att citera originalkällan istället.

1. En PowerPoint-presentation som ligger öppet på nätet

En referens kan skapas enligt följande grundläggande format:

Efternamn, A. (år). Titel på presentationen [PowerPoint-presentation]. Namn på plattform. https://xxxx

​Lägg till namnet på plattformen om presentationen är uppladdad på en sådan.
Om inget år kan identifieras ange u.å. (= utan år) istället.
Om presentationen är på engelska kan man skriva [PowerPoint slides] istället.

Exempel:

Salo, P. (2001). Lärarrummets sociologi [PowerPoint-presentation]. SlidePlayer. https://slideplayer.se/slide/2843193/

Citering i löpande text:

 • (Salo, 2001)
 • Detta presenterar Salo (2001) i sin . . . 
   

2. En PowerPoint-presentation på en plattform som är åtkomlig för läsaren

En referens kan skapas enligt följande grundläggande format:

Efternamn, A. (år). Titel på presentationen [PowerPoint-presentation]. Namn på plattformen. https://xxxx

​Ange en länk som går till inloggningssidan.
Om inget år kan identifieras ange u.å. (= utan år) istället.
Om presentationen är på engelska kan man skriva [PowerPoint slides] istället.

Exempel:

Zetterlind, M., & Keller, C. (u.å.). Vetenskaplig metod på nätet [PowerPoint-presentation]. Canvas. https://canvas.ju.se

Citering i löpande text:

 • (Zetterlind & Keller, u.å.)
 • Zetterlind och Keller (u.å.) tydliggör detta genom att... 

3. En PowerPoint-presentation på en plattform som inte är åtkomlig för läsaren

Sådana behandlas som "Personlig kommunikation" och citeras enbart i löpande text. Fingerat exempel:

 • (A. Göransson, personlig kommunikation, 25 januari, 2019)
 • Vilket A. Göransson (personlig kommunikation, 25 januari, 2019) lyfte fram i sin . . .

 

Inspelade föreläsningar

Nedanstående är vårt förslag till hur man kan skriva referenser till inspelade föreläsning som finns på en lärplattform, t.ex. Canvas. Om föreläsningen finns på YouTube refererar du enligt mallen för audiovisuella medier.

1. Inspelad föreläsning på en plattform som är åtkomlig för läsaren

En referens kan skapas enligt följande grundläggande format:

Efternamn, A. (år). Föreläsningens titel [Inspelad föreläsning]. Namn på plattform. https:XXXX

Ange länk till inloggningssidan.
Om inget år kan identifieras, ange u.å. (= utan år) istället.

Exempel:

Nodén, S., Hjort, M., Welander F., & Gramming, E. (2021). Informationskompetens: vad är det och vad har det med lärande att göra? [Inspelad föreläsning]. Canvas. https://canvas.ju.se

 • I sin föreläsning visar Nodén et al. (2021) att...
 • Enligt en tidigare föreläsning (Nodén et al., 2021) framkommer....

 

2. Inspelad föreläsning på en plattform som inte är åtkomlig för läsaren

Sådana behandlas som "Personlig kommunikation" och citeras enbart i löpande text. Fingerat exempel:

 • (A. Göransson, personlig kommunikation, 25 januari, 2019)
 • Vilket A. Göransson (personlig kommunikation, 25 januari, 2019) lyfte fram i sin . . .