Skip to Main Content

APA – Referenshantering

Tags: Svenska

När och vad ska du referera

Ska man ha en referens till allt man skriver?

Det generella svaret är att man alltid ska tala om varifrån information kommer när man refererar eller hänvisar till vad någon har sagt eller skrivit. Det finns dock inget entydigt svar som gäller för alla tillfällen och alla ämnesområden. 

Allmänt känd kunskap som inte kommer att bestridas behöver vanligtvis inte en källhänvisning. Till exempel datum för kända världshändelser eller allmänt kända fakta som att svenska är det officiella språket i Sverige. Sådant som man kan förvänta sig att de allra flesta känner till utan att titta i ett uppslagsverk. 

Gränsen mellan vad som är allmän kunskap och vad som är specialkunskap inom olika ämnesområden och därmed behöver en referens kan ibland vara svår att avgöra. Stäm av med din lärare om du är osäker. Utgångspunkten bör dock alltid vara att information som du har tagit från en annan källa ska ha en referens.  

Hur ofta bör man skriva ut referenserna?

Utgå alltid från läsarens perspektiv. Det ska vara enkelt för läsaren att förstå vilken del av informationen som kommer från respektive källa och vad som eventuellt är dina egna kommentarer eller slutsatser.

Sträva efter att göra texten läsvänlig och därmed infoga referensen så smidigt som möjligt. Läsaren ska inte behöva stanna upp i läsningen för att läsa ut din källhänvisning och du behöver heller inte upprepa referensen i onödan så länge det är tydligt att det är samma källa.

Har du ett längre stycke som kommer från samma källa kan det vara bra att vid något tillfälle göra läsaren uppmärksam på att det fortfarande är samma källa som refereras. Detta är också ett smidigt sätt att, om så behövs, förtydliga att det inte är din egen åsikt som framförs. Du gör detta genom att använda referatmarkörer tillsammans med författarnamnet:

Exempel:

  • Greene poängterar även… Greene antyder att… Greene menar

 Det finns många olika referatmarkörer att välja mellan. Variera dig och välj det som passar sammanhanget.

Exempel:

  • berättar, skriver, förklarar, presenterar, poängterar, understryker, konstaterar, tycker, anser, menar, hävdar, påpekar, fastslår, bekräftar

 
Om referatet fortsätter i ett nytt stycke återupprepar du hänvisningen i sin helhet.

Läs mer om referering på APA Style: Appropriate Level of Citation