Skip to main content

APA – Referenshantering

Tags: Svenska

Förändringar i 7:e upplagan

APA 7:e upplagan

Det finns ett antal förändringar i den 7:e upplagan av APA-manualen. Nedan listas de viktigaste:

  1. Förlagsort behöver inte längre anges.
Förut: Forsberg, A. (2016). Omvårdnad på akademisk grund: att utvecklas och ta ansvar. Stockholm, Sverige: Natur & Kultur.

Nu: Forsberg, A. (2016). Omvårdnad på akademisk grund: att utvecklas och ta ansvar. Natur & Kultur.

  1. Citering i text av verk med tre eller fler författare förkortas med det första författarnamnet följt av et al. redan den första gången. 
Förut: (Sävenstedt, Zingmark, & Sävenstedt, 2007)

Nu: (Sävenstedt et al., 2007)

 

  1. Upp till 20 författare ska nu anges i referenslistan. För referenser med fler än 20 författare används uteslutningtecken (. . .) som tidigare.
Förut: Miller, T. C., Brown, M. J., Wilson, G. L., Evans, B. B., Kelly, R. S., Turner, S.T., ... Lee, L. H. (2018).

Nu: Miller, T. C., Brown, M. J., Wilson, G. L., Evans, B. B., Kelly, R. S., Turner, S.T., Lewis, F., Lee, L. H., Cox, G., Harris, H. L., Martin, P., Gonzales, W. L., Hughes, W., Carter, D., Campbell, C., Baker, A. B., Flores, T., Gray, W. E., Green, G., ... Nelson, T.P. (2018).

 

  1. DOI-länkar ska anges på samma sätt som andra länkar och man behöver inte skriva ut frasen "DOI:".
Förut: doi: 10.1080/02626667.2018.1560449

Nu: https://doi.org/10.1080/0266667.2018.1560449

 

  1. Man behöver inte skriva frasen "Hämtad från" innan URL:er, förutom då man vill ange hämtningsdatum. Däremot lägger man till webbplatsens namn såvida det inte är samma som författaren/organisationen.
Förut: Rosenhouse, J. (2011,17 december). What is scientism? [bloggpost]. Hämtad från https://scienceblogs.com/evolutionblog/2011/12/17/what-is-scientism

Nu: Rosenhouse, J. (20111, 17 december). What is scientism? [bloggpost]. ScienceBlogs. https://scienceblogs.com/evolutionblog/2011/12/17/what-is-scientism

 

  1.  När det gäller e-böcker lägger man inte längre till format, plattform eller läsplatta inom hakparenteser. Däremot lägger man till förlagsnamnet.
Förut: Brück, M. (2009). Women in early British and Irish astronomy: Stars and satellites [Kindle version]. https:/doi.org/10.1007/978-90-481-2473-2

Nu: Brück, M. (2009). Women in early British and Irish astronomy: Stars and satellites. Springer Nature. http:/doi.org/10.1007/978-90-481-2473-2

 

  1. Det finns nu utökade riktlinjer för hur man hanterar medverkande andra än författare och redaktörer. Det kan till exempel handla om poddar, där man skriver ut värden för poddsändningen på författarplats.
     
  2. Manualen innehåller fler exempel på källor på nätet som poddsändningar, inlägg på sociala medier och YouTube-klipp. Dessutom beskrivs hur man skriver ut hashtaggar och emojier.