Skip to main content

APA – Referenshantering

Tags: Svenska

Om APA

Om APA

Enligt American Psychological Association (APA) skrivs hänvisningar i den löpande texten inom parentes med information om författare och publiceringsår. APA är den mest utvecklade och använda inom de stilar som härrör ur det så kallade Harvardsystemet.

Harvardsystemet är den vanligaste benämningen men det är egentligen inte ett enhetligt system utan det finns ett flertal olika varianter som skiljer sig åt på detaljnivå. Det finns två huvudsakliga varianter av Harvadsystemet som brukar kallas för Författare-årtalsstilen som bland annat företräds av APA och Författare-titelstilen eller Författare-sidastilen som framförallt företräds av Modern Language Association (MLA).

APA-manualen är en komplett stilguide för att skriva akademiska texter men erbjuder också en mycket detaljerad beskrivning av deras version av Harvardsystemet, eller parentessystemet, för referenshantering och citering i text.

Stilen används mycket inom naturvetenskap, samhälls- och beteendevetenskap samt medicin.

Den stora fördelen med stilen är att läsaren inte behöver hoppa mellan texten och källhänvisningarna. Direkt i den löpande texten får man veta vilken källa som använts utan att behöva avsluta läsningen.

Tänk på att de beteckningar som används i referenserna (sidor, kapitel, redaktör och så vidare) styrs av källans språk.
 

OBS! I APA skriver man ett komma framför &-tecknet, ett så kallat Oxfordkomma. Enligt svenska kommateringsregler, som är mindre tvingande, kan man utelämna kommatecknet framför &-tecknet och göra detta konsekvent vid alla dessa tillfällen. Om du skriver på engelska ska du dock följa APA strikt i detta avseende!