Skip to main content

APA – Referenshantering

Tags: Svenska

Om referenslistan

Om referenslistan

Referenslistan ska förteckna allt (publicerat) material som använts i arbetet. Bakgrundsmaterial eller material för fortsatt läsning som inte har hänvisning i den löpande texten skall således inte tas med. Man delar heller inte upp referenslistan i olika kategorirubriker.

Referenserna presenteras i alfabetisk ordning och varje referens innehåller normalt: författare, publikationsår, titel och utgivningsinformation eller länk.
 

OBS! Varje referens i refenslistan ska också ha hängande indrag på 1,25 cm förutom den första raden i referensen!

Mer information om hur du gör sådana inställningar i Word för Windows eller Mac: Skapa ett hängande indrag i Word

Om du använder en programvara för referenshantering som EndNote eller Zotero behöver du inte göra dessa inställningar utan de sköts per automatik av dessa program.


Om år saknas

Om årtal saknas för en källa används förkortningen u.å. (utan år):

 • Andersson, T. (u.å). Algebra genom tiderna.
 • Franzén, H. (u.å.). Matematiska problem genom tiderna.

Ordningen i referenslistan

Referenslistan sorteras i alfabetisk ordning efter uppslaget (författare eller organisation som författare). Fingerade exempel:

 • Andersson, D., Wallander, B. & Johansson, G. (2010). 
 • Franzén, H., & Andersson, T. (2015).
 • World Health Organization. (2012).

Om samma författare har fler verk i referenslistan sorteras de efter år med det tidigaste året först:

 • Franzén, H., & Andersson, T. (2015).
 • Franzén, H., & Andersson, T. (2017).

Om samma författare har fler verk, samma år, sorteras de efter titeln i bokstavsordning. För att skilja på dessa i både referenslista och i löpande text lägger man till en bokstav efter året. Ange a, b, och c etc. i den ordning som referenserna hamnar i referenslistan:

 • Franzén, H., & Andersson, T. (2018a). Algebra: en introduktion.
 • Franzén, H., & Andersson, T. (2018b). Matematiska problem för alla.

Detta gäller även om referenserna saknar år:

 • Andersson, T. (u.å.-a). Algebra: en introduktion.
 • Andersson, T. (u.å.-b). Matematiska problem för alla.

Citering i löpande text

I löpande text anger man dem på följande sätt utifrån sorteringen i referenslistan:

 • För att lösa matematiska problem kan man ibland behöva använda en miniräknare om talen är på tok för stora (Franzén & Andersson, 2018b). Algebra härstammar från arabiskan och betyder återförening eller koppling (Franzén & Andersson, 2018a).

Om man använder u.å. (utan år) skriver man ut ett streck innan efterföljande ordningsbokstav på följande vis:

 • (Andersson, u.å.-a, u.å.-b)
 • Andersson (u.å.-b) framför att . . . Samma tankegångar ser vi även i Andersson (u.å.-a).