Skip to Main Content

APA – Referenshantering

Öppna lärresurser

Använd mallen för öppna lärresurser bara när materialet är direkt tillgängligt (materialet kan laddas ned eller är direkt åtkomligt på sidan). Blir du istället hänvisad till en annan webbplats är det till den specifika webbsidan du refererar. Följ då mallen för webbplatser.

Källhänvisning i löpande text:

  • Det är viktigt för barns utveckling att de får vistas i en varierad utomhusmiljö (Thompson, 2020).
  • Thompson (2020) hävdar att utomhusvistelse gynnar barns utveckling.

I referenslistan:

Efternamn, A. A. (utgivningsdatum). Sidans titel. Lärresursens namn. https://xxxx

Organisation. (utgivningsdatum). Sidans titel. Lärresursens namn. https://xxxx

Exempel på referens:

Thompson, J. (2020, 16 mars). Berkeley Unified School District Garden-Based Learning Curriculum Kindergarten - Third Grade. OER Commons. Hämtad 11 augusti, 2020, från https://www.oercommons.org/authoring/9106-berkeley-unified-school-district-garden-based-lear/view