Skip to Main Content

APA – Referenshantering

Tags: Svenska

Öppna lärresurser

Använd mallen för öppna lärresurser bara när materialet är direkt tillgängligt (materialet kan laddas ned eller är direkt åtkomligt på sidan). Blir du istället hänvisad till en annan webbplats är det till den specifika webbplatsen du refererar. Följ då mallen för webbplatser.

Grundläggande format:

Efternamn, A. A. (utgivningsdatum). Sidans titel. Webbplatsens namn. https://xxxx

Organisation. (utgivningsdatum). Sidans titel. Webbplatsens namn. https://xxxx

Exempel på referens:

Pihlgren, A. S. (2019, maj). Skolans värdegrund – Grundskola och gymnasieskola. Modul: Delaktighet och inflytande i undervisningen. Del 5. Samtal för ökad elevdelaktighet. Skolverket, Lärportalen. https://tinyurl.com/2p8m6zja

 

Källhänvisning i löpande text:

  • Delaktighet i skolan innebär att...(Pihlgren, 2019)
  • Enligt Pihlgren (2019) innebär delaktighet...

 

Bearbetade och förkortade texter

I några av modulerna i Skolverkets lärportal består innehållet av texter som bearbetats och förkortats av andra än de ursrungliga författarna. APA-manaulen saknar regler för hur man ska skriva referenser till dessa texter. Vi har utgått från andra regler i APA-manualen och kommit fram till följande förslag.

Nilholm, C., & Göransson, K. (2020, juni). Specialpedagogik – Grundskola åk 1-9. Modul: Inkludering och delaktighet. Del 2: Inkludering – vad betyder det? (K. Szönyi, bearbetning). Skolverket, Lärportalen. https://tinyurl.com/ycktc2hd

Källhänvisning i löpande text

I källhänvisningen anges publiceringsår för både originaltexten och bearbetningen.

  • Det engelska begreppet inclusion introducerades (Nilholm & Göransson, 2013/2020)
  • Enligt forskarna Nilholm och Göransson (2013/2020) introducerades begreppet inclusion på 1980-talet.