Skip to Main Content

APA – Referenshantering

Opublicerat material

  • Hit hör artiklar som är under arbete, har blivit inlämnade för publicering eller texter som är färdiga men inte blivit inskickade för publicering. Denna kategori inbegriper även arbeten som inte har blivit formellt publicerade men är åtkomliga på personliga eller institutionella webbplatser.
  • Webbadress anges när dokumentet är hämtat från nätet.
  • Om du inte har hittat det på nätet utelämnas webbadressen. Om år inte kan identifieras så används u.å. (= utan år) istället. 

Grundläggande format:

Allmänt format:

Efternam, A. A., & Efternamn, B. B. (år). Titel på manuskriptet [Opublicerat manuskript, alternativt Manuskript inlämnat för publicering eller Manuskript under arbete]. https://xxxx

Engelska termer för detta kan vara: Unpublished manuscript eller Manuscript submitted for publication.

Om ett lärosäte kan identifieras:

Efternam, A. A., & Efternamn, B.B. (år). Titel på manuskriptet. [Manuskript under arbete alternativt Manuskript inlämnat för publicering eller Manuskript under arbete]. Avdelning, Lärosäte. https://xxxx

Exempel:

Limberg, L. (2008). Bibliotek och lärande: en het kombination [Opublicerat manuskript]. http://grupper.bf.dk/bibundervis/artikler/Bibliotek-och-laerande.doc

Lippincott, T., & Poindexter, E. K. (2007). Emotion recognition as a function of facial cues: Implications for practice [Manuscript submitted for publication]. Department of Psychology, University of Washington.

Källhänvisning i löpande text:

  • Enligt en outgiven studie (Limberg, 2008) framkommer det att . . .

När författarna skrivs ut i den löpande texten skriver du 'och' i stället för &-tecknet:

  • Lippincott och Poindexter (2007) menar att . . .

Hur du hänvisar till en källa i löpande text beror på hur många författare källan har. Mer anvisningar kring detta hittar du under Referenser i text - Översikt.