Skip to Main Content

APA – Referenshantering

Förhandspublicerat och opublicerat material

Artikel som är förhandspublicerad online

Det är vanligt att vetenskapliga tidskrifter publicerar artiklar online innan det tryckta tidskriftsnumret finns tillgängligt. Dessa artiklar saknar ofta uppgifter om både tidskriftsvolym, tidskriftsnummer och sidor. I referenslistan ska du skriva en anmärkning om detta efter tidskriftens titel.

På engelska används begreppen Advance online publication, Ahead of print, In print eller liknande. På svenska skriver du Förhandspublicerad online. Ange doi-länk om sådan finns.

Källhänvisning i löpande text: 

Källhänvisningen i löpande text påverkas inte av att artikeln är förhandspublicerad.

  • . . . (Strauss et al., 2023).
  • Strauss et al. (2023) hävdar att . . .

I referenslistan:

Efternamn, A. A., & Efternamn, B. B. (utgivningsår). Titel på artikeln. Tidskriftens titel. Förhandspublicerad online. https://doi.org/xx.xxxx

Exempel:

Strauss, C., Deleurme, K., & Cummings, J. A. (2023). Everyone Has Won, but There are Two Types of Prizes: Simple versus Healing Satisfaction Following Victim-Young Offender Mediation. Victims & Offenders. Förhandspublicerad online. 1–19. https://doi.org/10.1080/15564886.2023.2227951

Opublicerade och informellt publicerade manuskript

  • Hit hör artiklar som är under arbete, har blivit inlämnade för publicering eller texter som är färdiga men inte blivit inskickade för publicering. Denna kategori inbegriper även arbeten som inte har blivit formellt publicerade men är åtkomliga på personliga eller institutionella webbplatser.
  • Webbadress anges när dokumentet är hämtat från nätet.

Källhänvisning i löpande text:

  • ... (Limberg, 2008).
  • Enligt en outgiven studie (Limberg, 2008) framkommer det att . . .

I referenslistan:

Allmänt format:

Efternamn, A. A., & Efternamn, B. B. (år). Titel på manuskriptet [Opublicerat manuskript, alternativt Manuskript inlämnat för publicering eller Manuskript under arbete]. https://xxxx

Engelska termer för detta kan vara: Unpublished manuscript eller Manuscript submitted for publication.

Om ett lärosäte kan identifieras:

Efternam, A. A., & Efternamn, B.B. (år). Titel på manuskriptet. [Manuskript under arbete alternativt Manuskript inlämnat för publicering eller Manuskript under arbete]. Avdelning, Lärosäte. https://xxxx

Exempel:

Limberg, L. (2008). Bibliotek och lärande: en het kombination [Opublicerat manuskript]. http://grupper.bf.dk/bibundervis/artikler/Bibliotek-och-laerande.doc

Lippincott, T., & Poindexter, E. K. (2007). Emotion recognition as a function of facial cues: Implications for practice [Manuscript submitted for publication]. Department of Psychology, University of Washington.