Skip to main content

APA – Referenshantering

Tags: Svenska

Opublicerat material

Opublicerade och informellt publicerade manuskript

Hit hör artiklar som är under arbete, har blivit inlämnade för publicering eller texter som är färdiga men inte blivit inskickade för publicering. Denna kategori inbegriper även arbeten som inte har blivit formellt publicerade men är åtkomliga på personliga eller institutionella webbplatser. Webbadress anges när dokumentet är hämtat från nätet. Om man inte har hittat det på nätet utelämnar man webbadressen. Om år inte kan identifieras så används u.å. (=utan år) istället. 

Grundläggande format:

Allmänt format (manuskript på svenska respektive eneglska):

Efternam, A. A., & Efternamn, B. B. (år). Titel på manuskriptet. Opublicerat manuskript [alternativt "Manuskript inlämnat för publicering" eller "Manuskript under arbete"]. Hämtad från https://xxxx

Efternam, A. A., & Efternamn, B. B. (år). Titel på manuskriptet. Unpublished manuscript  [alternativt "Manuscript submitted for publication" eller "Manuscript in preparation]. Hämtad från https://xxxx

Om ett lärosäte kan identifieras:

Efternam, A. A., & Efternamn, B.B. (år). Titel på manuskriptet. Manuskript under arbete [alternativt "Manuskript inlämnat för publicering" eller "Manuskript under arbete"], lärosäte [t ex Avdelning, Lärosäte, Stad, Land]. Hämtad från https://xxxx

Efternam, A. A., & Efternamn, B.B. (år). Titel på manuskriptet. Unpublished manuscript  [alternativt "Manuscript submitted for publication" eller "Manuscript in preparation], lärosäte [t ex Department, University, City, Country]. Hämtad från https://xxxx

​Referenser:

Limberg, L. (2008). Bibliotek och lärande: en het kombination. Opublicerat manuskript. Hämtat från http://grupper.bf.dk/bibundervis/artikler/Bibliotek-och-laerande.doc

Blackwell, E., & Conrod, P. J. (2003). A five-dimensional measure of drinking motives. Unpublished manuscript, Department of Psychology, University of British Colombia, Vancouver, Canada.

Dahlqvist, J. (2007). The market newness of new ventures. Manuscript submitted for publication.

Svensson, J. (u.å.). Lorem ipsum dolor sit amet. Manuskript under arbete.

 

Följer man APA (6. uppl) strikt ska utgivningsorten alltså följas av land eller, när det gäller städer i USA, den tvåställiga (dvs består av två bokstäver) förkortningen på staten. 

 

Källhänvisning i löpande text:

  • Enligt en outgiven studie (Limberg, 2008) framkommer det att ...
  • (Smith, u.å.)

När författarna skrivs ut i den löpande texten skriver man 'och' istället för &-tecknet:

  • Blackwell och Conrod (2003) menar att ...

Direkta citat:

När man citerar något ordagrant ska man ange den texten inom citattecken (") och i textciteringen ska man också ange sidan från vilken man hämtat citatet.

(Limberg, 2008, s. 15)

 

Läs vidare om detta på APA Style Blog: Almost Published

 

OBS! I APA skriver man ett komma framför &-tecknet, ett så kallat Oxfordkomma (i referenserna, inte i citeringen i löpande text). Enligt svenska kommateringsregler, som är mindre tvingande, kan man utelämna kommatecknet framför &-tecknet men man bör göra detta konsekvent vid alla dessa tillfällen. Hör med din lärare i de fall du är osäker på hur hen vill ha det. Om du skriver på engelska ska du dock följa APA strikt i detta avseende!