Skip to Main Content

APA – Referenshantering

Ordningen i referenslistan

Referenslistan sorteras i alfabetisk ordning utifrån vem som skapat källan (författare eller organisation):

 • Andersson, L. F., Eriksson, L., & Nystedt, P. (2022). Workplace accidents and workers’ solidarity: mutual health insurance in early twentieth‐century Sweden. The Economic History Review, 75(1), 203–234. https://doi.org/10.1111/ehr.13088
 • Franzén, F., & Andersson, J. (2014). Biologisk recipientkontroll vid Oskarshamns kärnkraftverk : årsrapport för 2014 (Aqua report 2015:4). Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet. https://publications.slu.se/?file=publ/show&id=66039 
 • World Health Organization. (2023). Empowering youth in health emergencies: an implementation tool. https://www.who.int/europe/publications/i/item/WHO-EURO-2023-7782-47550-69982

Kommentar: 

Författarnas namn skrivs i den ordning de står i källan.

Efternamn med tillägg så som "von" eller "de" sorteras i referenslistan i alfabetisk ordning på första bokstaven i tillägget. de Beauvoir sorteras till exempel under D. 

En referens som startar med "The", "A" eller "An" sorteras i referenslistan på det första betydelsebärande ordet. The Center for Autism sorteras till exempel under C. 

Flera verk av samma författare

Om samma författare har flera verk i referenslistan sorteras de efter år med det tidigaste året först:

 • Franzén, H., & Andersson, T. (2015).
 • Franzén, H., & Andersson, T. (2017).

Flera verk av samma författare och samma år

Om samma författare har flera verk med samma år sorteras de efter titeln i bokstavsordning. För att skilja på dem i både referenslista och i löpande text lägger man till en bokstav efter året.

Ange a, b, c enligt den ordning som referenserna har i referenslistan:

 • Franzén, H., & Andersson, T. (2018a). Algebra: en introduktion. Studentlitteratur.
 • Franzén, H., & Andersson, T. (2018b). Matematiska problem för alla. Studentlitteratur.

Detta gäller även när referenserna saknar år:

 • Andersson, T. (u.å.-a). Algebra: en introduktion. Studentlitteratur.
 • Andersson, T. (u.å.-b). Matematiska problem för alla. Studentlitteratur.

Flera verk med samma år och samma försteförfattare

Om du vill referera till flera verk som har samma försteförfattare och årtal behöver du i källhänvisningen i texten skilja dessa referenser åt. Du behöver då skriva ut så många författare som krävs för att skilja referenserna åt.  

Exempel:

 • Kapoor, Bloom, Montez, et al. (2017)
 • Kapoor, Bloom, Zucker, et al. (2017)

Om det bara är sista författaren som skiljer referenserna åt, skriver du inte et al. efter:

 • Hasan, Liang, Kahn, and Jones-Miller (2015)
 • Hasan, Liang, Kahn, and Weintraub (2015)

APA Style: Citing Multiple Works With Three or More Authors and the Same Date

Referens som inleds med siffror

Om en referens inleds med siffror sorteras den som om den hade skrivits ut. Alltså skrivs "700 år" före "Thunström" eftersom "Sjuhundra", när det skrivs ut kommer före "Thunström".