Skip to Main Content

APA – Referenshantering

Ordningen i referenslistan

Referenslistan sorteras i alfabetisk ordning efter uppslaget (författare eller organisation):

  • Andersson, D., Wallander, B. & Johansson, G. (2010). 
  • Franzén, H., & Andersson, T. (2015).
  • World Health Organization. (2012).

Kommentar: 

Efternamn med tillägg så som "von" eller "de" sorteras i referenslistan i alfabetisk ordning på första bokstaven i tillägget. de Beauvoir sorteras till exempel under D. 

En referens som startar med "The", "A" eller "An" sorteras i referenslistan på det första betydelsebärande ordet. The Center for Autism sorteras till exempel under C.