Skip to Main Content

APA – Referenshantering

Patent & standarder

Patent

  • ​Som upphov uppges uppfinnarna bakom patentet.
  • Patentets publiceringsår (i första hand "Offentlighetsdatum", "issue date" eller "publication date") anges, inte registreringsdatumet ("Ingivningsdatum" eller "filing date").

Källhänvisning i löpande text:

  • . . . (Appleman, 2013)
  • Detta finns beskrivet i Appleman (2013) . . .

I referenslistan:

Efternamn, A. A. (år). Titel på patentet (Patentnummer). Patentutfärdare. https://xxx

​Exempel:

Appleman, B. (2013). Preventing co-user addition to user definable co-user lists (U.S. Patent No. 9,172,667). U.S Patent and Trademark Office. http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?patentnumber=9172667

Standard

  • Som upphov uppges standardiseringsorganisationen i utskriven form.

Källhänvisning i löpande text:

Skriv ut akronymen första gången du hänvisar till källan i texten på följande vis:

  • . . . (Swedish Standards Institute [SIS], 2018).
  • Detta beskrivs i en standard utgiven av Swedish Standards Institute (SIS, 2018).

Efterföljande gånger du refererar samma källor i texten:

  • . . . (SIS, 2018).
  • I samma standard utgiven av SIS (2018) beskrivs hur . . .

Grundläggande format:

Organisation. (år). Titel på standarden (Standardens nummer). Utgivare. https://xxxx

​Exempel:

Swedish Standards Institute. (2018). Dagsljus i byggnader (SS-EN 17037:2018). Svenska institutet för standarder. https://www.sis.se/produkter/ergonomi-fb23d4ad/ergonomi--ljus-och-belysning/ss-en-170372018/