Skip to main content

APA – Referenshantering

Tags: Svenska

Patent & standarder

Patent

​Som upphov uppges uppfinnarna bakom patentet. Patentets publiceringsår (issue date eller publication date) anges, inte registreringsdatumet (filing date). Om man hämtat patentet från nätet anges webblänken.

Grundläggande format:

Tryckt patent:

Efternamn, A. A. (år). Patentnummer. Ort, Land [eller delstat]: Patentutfärdare.

Patent hämtat från nätet:

Efternamn, A. A. (år). Patentnummer. Hämtad från https://xxx

​Referenser:

Tryckt patent:

Berg, M., Gustafsson, M., & Edvardsson O. (2014). Patent SE 538397. Stockholm, Sverige: Patent- och registreringsverket.

Patent hämtat från nätet:

Appleman, B. (2013). US20130091434 A1. Hämtat från https://patents.google.com/patent/US20130091434?oq=US20130091434+A1

 

Källhänvisning i löpande text:

Enligt APA ska man i löpande text ange patentnumret, inte uppfinnarnamnet

 • (Patent SE 538397, 2014)
 • Detta finns beskrivet i patentet US20130091434 A1 (2013) ...

 

Läs mer om detta på APA Style Blog: From Microprocessors to Sticky Notes: Patent References and Citations


 •  
OBS! I APA skriver man ett komma framför &-tecknet, ett så kallat Oxfordkomma (i referenserna, inte i citeringen i löpande text). Enligt svenska kommateringsregler, som är mindre tvingande, kan man utelämna kommatecknet framför &-tecknet men man bör göra detta konsekvent vid alla dessa tillfällen. Hör med din lärare i de fall du är osäker på hur hen vill ha det. Om du skriver på engelska ska du dock följa APA strikt i detta avseende!

Standard

Som upphov uppges standardiseringsorganisationen i utskriven form.

Grundläggande format:

Organisation. (år). Titel på standarden (Standardens nummer). Hämtad från https://xxxx

​Referenser:

Swedish Standards Institute. (2018). Dagsljus i byggnader (SS-EN 17037:2018). Hämtad från https://www.sis.se/produkter/ergonomi-fb23d4ad/ergonomi--ljus-och-belysning/ss-en-170372018/

International Organization for Standardization. (2018). Occupational health and safety management systems—Requirements with guidance for use (ISO 45001:2018). Hämtat från https://www.iso.org/standard/63787.html

 

Källhänvisning i löpande text:

Första gången man citerar källan i texten då man också vill använda de etablerade akronymerna:

 • (Swedish Standards Institute [SIS], 2018)
 • Detta beskrivs i en standard utgiven av Swedish Standards Institute (SIS, 2018).
 • (International Organization for Standardization [ISO], 2018)
 • Detta beskrivs i en standard utgiven av International Organization for Standardization (ISO, 2018).

Kommentar: Swedish Standards Institute används som organisationens officiella namn i utskriven form även på svenska medan akronymen SIS (som historiskt har uttytts som Svenska Industriens Standardiseringskommission, Standardisering I Sverige och Svensk Industri Standard)  används som officiell akronym i både svensk och engelsk text. 

Efterföljande gånger man refererar samma källor i texten:

 • (SIS, 2018)
 • I samma standard utgiven av SIS (2018) beskrivs hur ...
 • (ISO, 2018)
 • I standarden utgiven av ISO (2018) beskrivs även hur ...

 

Läs mer om hur man citerar standarder på APA Style Blog: How to Cite Quality Standards and Guidelines in APA Style

 

OBS! I APA skriver man ett komma framför &-tecknet, ett så kallat Oxfordkomma (i referenserna, inte i citeringen i löpande text). Enligt svenska kommateringsregler, som är mindre tvingande, kan man utelämna kommatecknet framför &-tecknet men man bör göra detta konsekvent vid alla dessa tillfällen. Hör med din lärare i de fall du är osäker på hur hen vill ha det. Om du skriver på engelska ska du dock följa APA strikt i detta avseende!