Skip to Main Content

APA – Referenshantering

Tags: Svenska

Patent & standarder

Patent

 • ​Som upphov uppges uppfinnarna bakom patentet.
 • Patentets publiceringsår (i första hand "Offentlighetsdatum", "issue date" eller "publication date") anges, inte registreringsdatumet ("Ingivningsdatum" eller "filing date").

Grundläggande format:

Efternamn, A. A. (år). Titel på patentet (Patentnummer). Patentutfärdare. https://xxx

​Exempel:

Fjellström, B. (2019). Walker connection (Patent SE 541500). Patent- och registreringsverket.

 

Appleman, B. (2013). Preventing co-user addition to user definable co-user lists (U.S. Patent No. 9,172,667). U.S Patent and Trademark Office. http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?patentnumber=9172667

Källhänvisning i löpande text:

 • (Fjellström, 2019)
 • Detta finns beskrivet i Appleman (2013) . . .

Standard

 • Som upphov uppges standardiseringsorganisationen i utskriven form.

Grundläggande format:

Organisation. (år). Titel på standarden (Standardens nummer). Utgivare. https://xxxx

​Exempel:

Swedish Standards Institute. (2018). Dagsljus i byggnader (SS-EN 17037:2018). Svenska institutet för standarder. https://www.sis.se/produkter/ergonomi-fb23d4ad/ergonomi--ljus-och-belysning/ss-en-170372018/

 

International Organization for Standardization. (2018). Occupational health and safety management systems—Requirements with guidance for use (ISO 45001:2018). International Organization for Standardization. https://www.iso.org/standard/63787.html

 

Källhänvisning i löpande text:

Första gången du citerar källan i texten då du vill använda de etablerade akronymerna:

 • (Swedish Standards Institute [SIS], 2018)
 • Detta beskrivs i en standard utgiven av Swedish Standards Institute (SIS, 2018).
 • (International Organization for Standardization [ISO], 2018)
 • Detta beskrivs i en standard utgiven av International Organization for Standardization (ISO, 2018).

Kommentar: Swedish Standards Institute används som organisationens officiella namn i utskriven form även på svenska medan akronymen SIS (som historiskt har uttytts som Svenska Industriens Standardiseringskommission, Standardisering I Sverige och Svensk Industri Standard)  används som officiell akronym i både svensk och engelsk text. 

Efterföljande gånger du refererar samma källor i texten:

 • (SIS, 2018)
 • I samma standard utgiven av SIS (2018) beskrivs hur . . .
 • (ISO, 2018)
 • I standarden utgiven av ISO (2018) beskrivs även hur . . .