Skip to Main Content

APA – Referenshantering

Personlig kommunikation

Personlig kommunikation är ett samlingsbegrepp för material som inte går att återfinna via formella kanaler: brev, e-brev, intervjuer, telefonsamtal, föreläsningar, föreläsningsanteckningar och liknande. Dessa ska därför inte anges i referenslistan men dock i den löpande texten. Ange så exakt datum för kommunikationen som möjligt samt förnamnsinitial.

Exempel på citering i text:

  • . . . (S. Nodén, personlig kommunikation, 15 juli, 2023).
  • S. Nodén (personlig kommunikation, 15 juli, 2023), en av bibliotekarierna vid Högskolebiblioteket . . .
  • S. Nodén nämnde under föreläsningen (personlig kommunikation, 28 januari, 2021) att . . .  
OBS! Du kan bara citera enligt exemplet ovan om personen i fråga har gått med på att figurera med sitt namn! Om personen inte givit sitt medgivande ska du ange fingerade eller beskrivande namn och följer istället exemplet för konfidentiella källor.

Exempel på hur du kan ange konfidentiella källor i texten:

  • En respondent menade att hon inte upplevt något liknande.
  • En av socialarbetarna menade att hen varit utsatt för påtryckningar.
  • En av svenskarna på plats sade att . . .
  • PJ, en fransk mellanchef vid företag X, menade att . . . 
  • Respondent C var å andra sidan inte medveten om att . . .
  • Flera av de intervjuade var av den åsikten att . . .

Om du använder fingerade namn anges dessa inom citattecken:

  • "Maria", en 45-årig socialarbetare vid Röda Korset var på plats när skalvet inträffade.

Läs mer:

Enligt APA ska alla referenser i princip vara möjliga för läsaren att återfinna. Men personlig kommunikation är i de flesta fall opublicerat och består i många fall också av anonymiserade källor. Det är viktigt att man prioriterar respondentens konfidentialitet.

Mer information om hur man refererar till personlig kommunikation på  APA Style: Personal Communications