Skip to main content

APA – Referenshantering

Tags: Svenska

PowerPoint-presentationer

PowerPoint-presentation

APA har inga exempel för PowerPoint-presentationer utan generella riktlinjer. Exemplena nedanför är förslag utifrån dessa generella riktlinjer.

Läs mer om detta på APA Style Blog:


​PowerPoint-presentationer kan i huvudsak vara av två olika typer i referenssammanhang:

  1. En PowerPoint-presentation som ligger öppet på nätet
  2. En PowerPoint-presentation som ligger på ett intranät (typ Ping Pong eller liknande) och som inte är åtkomlig för läsaren
     

1. En PowerPoint-presentation som ligger öppet på nätet

En referens kan skapas enligt följande grundläggande format:

Efternamn, A. (år). Titel på presentationen [PowerPoint-presentation]. Hämtad från https://xxxx
Om inget år kan identifieras ange u.å. (= utan år) istället.
Om presentationen är på engelska kan man skriva [PowerPoint slides] istället.

Referens:

Salo, P. (2001). Lärrarummets sociologi [PowerPoint-presentation]. Hämtad från http://www.vasa.abo.fi/users/psalo/Web/L%C3%A4rarrummet.ppt

Citering i löpande text:

  • (Salo, 2001)
  • Detta presenterar Salo (2001) i sin ... 

 

2. En PowerPoint-presentation som inte är åtkomlig för läsaren

​Sådana behandlas som "Personlig kommunikation" och citeras enbart i löpande text. Fingerat exempel:

  • (A. Göransson, personlig kommunikation, 25 januari, 2019)
  • Vilket A. Göransson (personlig kommunikation, 25 januari, 2019) lyfte fram i sin ...