Skip to main content

APA – Referenshantering

Tags: Svenska

Föreläsningsmaterial

PowerPoint-presentationer

​PowerPoint-presentationer kan vara av lite olika typer i referenssammanhang:

 1. En PowerPoint-presentation som ligger öppet på nätet (ibland på plattformar som SlideShare, SlidePlayer o.d.)
 2. En PowerPoint-presentation som ligger på ett intranät (Canvas eller liknande) och som dina läsare kan komma åt
 3. En PowerPoint-presentation som ligger på ett intranät (Canvas eller liknande) och som inte är åtkomlig för läsaren

Om presentationen innehåller information från andra källor är det bättre att citera originalkällan istället.

1. En PowerPoint-presentation som ligger öppet på nätet

En referens kan skapas enligt följande grundläggande format:

Efternamn, A. (år). Titel på presentationen [PowerPoint-presentation]. Namn på plattform. https://xxxx

​Lägg till namnet på plattformen om presentationen är uppladdad på en sådan.
Om inget år kan identifieras ange u.å. (= utan år) istället.
Om presentationen är på engelska kan man skriva [PowerPoint slides] istället.

Exempel:

Salo, P. (2001). Lärarrummets sociologi [PowerPoint-presentation]. SlidePlayer. https://slideplayer.se/slide/2843193/

Citering i löpande text:

 • (Salo, 2001)
 • Detta presenterar Salo (2001) i sin . . . 
   

2. En PowerPoint-presentation på en plattform som är åtkomlig för läsaren

En referens kan skapas enligt följande grundläggande format:

Efternamn, A. (år). Titel på presentationen [PowerPoint-presentation]. Namn på plattformen. https://xxxx
​Ange en länk som går till inloggningssidan.
Om inget år kan identifieras ange u.å. (= utan år) istället.
Om presentationen är på engelska kan man skriva [PowerPoint slides] istället.

Exempel:

Zetterlind, M., & Keller, C. (u.å.). Vetenskaplig metod på nätet [PowerPoint-presentation]. Canvas. https://canvas.ju.se

3. En PowerPoint-presentation på en plattform som inte är åtkomlig för läsaren

Sådana behandlas som "Personlig kommunikation" och citeras enbart i löpande text. Fingerat exempel:

 • (A. Göransson, personlig kommunikation, 25 januari, 2019)
 • Vilket A. Göransson (personlig kommunikation, 25 januari, 2019) lyfte fram i sin . . .

Inspelade föreläsningar

Nedanstående är vårt förslag till hur man kan skriva referenser till inspelade föreläsning som finns på en lärplattform, t.ex. Canvas. Om föreläsningen finns på YouTube refererar du enligt mallen för audiovisuella medier.

1. Inspelad föreläsning på en plattform som är åtkomlig för läsaren

En referens kan skapas enligt följande grundläggande format:

Efternamn, A. (år). Föreläsningens titel [Inspelad föreläsning].Namn på plattform. https:XXXX

Ange länk till inloggningssidan.
Om inget år kan identifieras, ange u.å. (= utan år) istället.

Exempel:

Nodén, S., Hjort, M., Welander F., & Gramming, E. (2021). Informationskompetens: vad är det och vad har det med lärande att göra? [Inspelad föreläsning]. Canvas. https://canvas.ju.se

 

2. Inspelad föreläsning på en plattform som inte är åtkomlig för läsaren

Sådana behandlas som "Personlig kommunikation" och citeras enbart i löpande text. Fingerat exempel:

 • (A. Göransson, personlig kommunikation, 25 januari, 2019)
 • Vilket A. Göransson (personlig kommunikation, 25 januari, 2019) lyfte fram i sin . . .