Skip to Main Content

APA – Referenshantering

Tags: Svenska

Programvaror

  • Observera att du inte behöver ange referenser till standardprogramvaror och programmeringsspråk som till exempel Windows Excel och Word, Java, Adobe Photoshop eller SPSS.
  • Skriv beskrivning inom hakparenteser.
  • Ange även ort och programvaruproducent. 

Exempel:

Miller, M. E. (1993). The interactive tester (Version 4.0) [Programvara]. Westminster, CA: Psytek Services.

Formbeteckningar: Svenska [Programvara], engelska [Computer software]  

Om programvaran finns tillgänglig på nätet, ange URL:en istället för ort och programvaruproducent:

St. James, J., Schneider, W. & Eschman, A. (2003). PsychMate Student Guide (Version 2.0) [Computer software]. http://www.pstnet.com/products/PsychMate/default.htm

Källhänvisning i löpande text:

(Miller, 1993)

(St. James, Schneider, & Eschman, 2003)