Skip to Main Content

APA – Referenshantering

Rapporter

Rapporter kan vara skrivna av forskare och vara utgivna av ett lärosäte. De kan också vara skrivna och utgivna av en myndighet eller annan organisation. Dessa kan vara skrivna av medarbetare på organisationen eller skrivna av forskare eller andra utredare på uppdrag av organisationen. 

Rapporter anges på liknande sätt som böcker fast med en möjlighet att ange rapportseriens namn och nummer om sådana uppgifter finns. Serienamn och nummer brukar oftast hittas på publikationens fram- eller baksida eller på titelsidan inuti rapporten. Om du inte hittar sådana uppgifter utelämnas de.

Rapporter kan vara utgivna i tryckt form men brukar i allmänhet finnas också eller enbart i digital form på nätet.

Rapport med namngivna författare

Källhänvisning i löpande text:

  • . . . och åsikter och värderingar ska inte märkas i texten (Nodén, 2023).

  • Nodén och Welander (2023) betonar att . . .

I referenslistan:

I tryckt form:

Efternamn, A. A., & Efternamn, B. B. (utgivningsår). Titel på rapporten (eventuell serietitel och nummer). Utgivare/organisation.

I digital form:

Efternamn, A. A., & Efternamn, B. B. (utgivningsår). Titel på rapporten (eventuell serietitel och nummer). Utgivare/organisation. https://xxxx

Exempel:

I tryckt form:

Fondén, C., & Sato, H. (2005). Drogbruk eller narkotikamissbruk? Unga och narkotika i självrepresentationer och pressbilder (SoRAD Forskningsrapport nr. 27). Stockholms universitet, Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning.

I digital form:

Andersson, P. (2019). Att utbilda nästa generation i yrket​ (Forskning för skolan). Skolverket. https://www.skolverket.se/publikationsserier/forskning-for-skolan/2019/att-utbilda-nasta-generation-i-yrket

Rapport med organisation eller myndighet som författare

Källhänvisning i löpande text:

Om en organisation har en etablerad akronym (förkortning) skriver du ut hela namnet tillsammans med akronymen inom hakparenteser första gången du citerar källan. Efterföljande gånger använder du bara akronymen. 

Första gången

  • . . . (World Health Organization [WHO], 2017).
  • World Health Organization (WHO, 2017) har i en rapport påvisat effekterna av . . .

Efterföljande gånger

  • WHO (2017) fortsätter att redogöra för . . .

I referenslistan:

Organisation. (utgivningsår). Titel på rapporten (eventuell serietitel och nummer). https://xxxx

Exempel:

World Health Organization. (2017). Health economic assessment tools (HEAT) for walking and cycling: methods and user guide on physical activity, air pollution, injuries and carbon impact assessments. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/155631/E96097.pdf