Skip to main content

APA – Referenshantering

Tags: Svenska

Referensens byggstenar

Referensens byggstenar

Den grundläggande tanken med en referens är att den ska innehålla såpass mycket information att läsaren kan återfinna källan. Det är då en fördel att man skapar sina referenser på ett konsekvent sätt. 

En referens ska kunna besvara följande frågor:

  • Vem skapade källan?

Detta är antingen en eller flera författare eller en organisation.

  • När skapades källan?

Detta är i de allra flesta fall ett årtal. För till exempel dagstidningsartiklar anges också månad och dag. När inget år kan lokaliseras, skriver du förkortningen u.å. (utan år) på dess plats.

  • Vad heter källan?

Detta är titeln på en bok, en artikel, ett kapitel, en webbplats, en rapport, en bloggpost etc.

  • Varifrån kommer källan?

Det här elementet ska svara på frågan "Var" och det innebär olika saker beroende på vilken typ av referens det handlar om. För en bok är det förlaget, för en webbplats är det länken, för en tidskriftsartikel är det tidskriftens namn och för ett bokkapitel är det bokens namn.

Dessa ovanstående element ska alltså finnas med och de separeras med en punkt. Exempel:​

Författare, A. (år). Titeln på en bok. Förlag.

 

Det finns några undantag när det gäller den första frågan om vem som skapade källan:

  • Uppslagsord i ett lexikon eller uppslagsverk utan angiven författare

I detta fall skrivs uppslagsordet på det ställe där författaren/organisationen brukar stå. Mer information om Uppslagsverk och lexikon utan författare. 

  • Offentligt tryck

Enligt APA ska referenser till offentligt tryck, som riksdagstryck, lagar och annat juridiskt material, skrivas enligt den juridiska traditionen i det land dessa publikationer kommer ifrån. De har ofta beteckningar som SFS, SOU, NJA och dylikt och det är dessa man sedan använder som upphov istället för författare eller organisation.

Tänk på att de beteckningar som används i referenserna (sidor, kapitel, redaktör och så vidare) kan skiljas åt beroende på om källan är på svenska eller engelska (eller annat språk).
 

OBS! I APA skriver man ett komma framför &-tecknet, ett så kallat Oxfordkomma. Enligt svenska kommateringsregler, som är mindre tvingande, kan man utelämna kommatecknet framför &-tecknet men man bör göra detta konsekvent vid alla dessa tillfällen. Hör med din lärare i de fall du är osäker på hur hen vill ha det. Om du skriver på engelska ska du dock följa APA strikt i detta avseende!