Skip to main content

APA - Referenshantering

Tags: Svenska

Referensens byggstenar

Referensens byggstenar

Den grundläggande tanken med en referens är att den ska innehålla såpass mycket information så att läsaren kan återfinna källan. Det är då en fördel att man skapar sina referenser på ett konsekvent sätt. Exempel på olika typer av referenser kan man hitta i exempelvis APA-manualen och på ett otal webbsidor om APA-stilen som man kan hitta på nätet, däribland denna som du just nu läser. Men ibland kan det vara så att man inte tycker att man hittar något exempel för just den källan man hittat och som man vill referera till. Då är det bra att veta om vilka element eller byggstenar som en referens ska innehålla.

En referens ska kunna besvara följande frågor - Vem, När, Vad och Var:

 • Vem skapade källan?
  Detta är antingen en eller flera författare eller en organisation.
 • När skapades källan?
  Detta är i de allra flesta fall ett årtal men till exempel för dagstidningsartiklar anger man år, månad och dag. När inget år kan lokaliseras kan man istället skriva förkortningen u.å. (=utan år) på dess plats. 
 • Vad heter källan?
  Detta är titeln på en bok, en artikel, ett kapitel, en webbplats, en rapport, ett musikstycke, en bloggpost etc.
 • Varifrån kommer källan (eller Var kan läsaren hitta källan)?
  Det här elementet ska svara på frågan "Var" och det innebär olika saker beroende på vilken typ av referens det handlar om, det vill säga, är det en bok eller en webbplats, en tidskriftsartikel eller ett bokkapitel? Är det en bok så är det förlaget, är det en webbplats är det dess länk, är det en tidskriftsartikel är det tidskriftens namn och är det ett bokkapitel är det boken vari man hittar det kapitlet.

Dessa ovanstående element ska alltså finnas med och de separeras med en punkt. Exempel:​

Författare, A. (år). Titeln på en bok. Förlagsort, land: Förlag.

Se vidare kring detta i APA Style Blog: Periods in Reference List Entries

Det finns några undantag när det gäller den första frågan om vem som skapade källan:

 • Uppslagsord i ett lexikon eller uppslagsverk utan angiven författare
  I dessa fall skriver man uppslagsordet på det stället där författaren/organisationen brukar stå.
  Se "Uppslagsverk eller lexikon utan författare" under exempel för Referensverk & lexikon.
 • Offentligt tryck
  ​Enligt APA ska man skriva referenser till offentligt tryck, som riksdagstryck, lagar och annat juridiskt material enligt den juridiska traditionen i det land dessa publikationer kommer ifrån. De har ofta beteckningar som SFS, SOU, NJA och dylikt och det är dessa man sedan använder som upphov istället för författare eller organisation. Se exempel för Offentligt material. 

Tänk på att de beteckningar som används i referenserna (sidor, kapitel, redaktör och så vidare) kan skiljas åt beroende på om källan är på svenska eller engelska (eller annat språk).
 

OBS! I APA skriver man ett komma framför &-tecknet, ett så kallat OxfordkommaEnligt svenska kommateringsregler, som är mindre tvingandekan man utelämna kommatecknet framför &-tecknet men man bör göra detta konsekvent vid alla dessa tillfällen. Hör med din lärare i de fall du är osäker på hur hen vill ha det. Om du skriver på engelska ska du dock följa APA strikt i detta avseende!