Skip to Main Content

APA – Referenshantering

Tags: Svenska

Referenser i text

Översikt

Författare/organisation Parentetisk citering (författaren inom parenteserna) Narrativ citering (författaren utanför parenteserna)
En författare (Luna, 2020) Luna (2020)
Två författare (Salas & D'Agostino, 2020) Salas och D'Agostino (2020)
Tre eller fler författare (Martin et al., 2020) Martin et al. (2020)
Organisation med akronym
Första textciteringen
(Specialpedagogiska skolmyndigheten [SPSM], 2022) Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM, 2022)
Organisation med akronym
Efterföljande textciteringar
(SPSM, 2022) SPSM (2022)
Organisation utan akronym (Stanford University, 2020) Stanford University (2020)

Bearbetad från American Psychological Association. (2020) Publication manual of the American Psychological Association (7th ed.). https://doi.org.10.1037/0000165-000 (s. 266)

Copyright 2020 av American Psychological Association

Läs mer om parentetisk vs. narrativ citering på APA Style: Parenthetical Versus Narrative In-Text Citations