Skip to Main Content

APA – Referenshantering

Tags: Svenska

Referenser i text enligt APA

Referering enligt APA innebär att man hänvisar till sin källa genom att inkludera författare och årtal, alltså det som du sedan har på första och andra plats i din referenslista. Det gör det enkelt för läsaren att veta var i den alfabetiska referenslistan man ska leta efter den fullständiga referensen till respektive källa.

Löpande i texten anges endast efternamn och årtal, även om det i referenslistan eventuellt preciseras med mer exakt datum. För referenser utan datum anges. "u.å" (utan årtal).

Se översikten för de två olika sätten att referera med hela källan i en parentes eller författarnamnet utanför parentesen. 

När ska man skriva ut författaren i texten och när ska hen nämnas i parentesen?

Se översikten för de två olika sätten att referera med hela källan i en parentes (parentetisk citering) eller författarnamnet utanför parentesen (narrativ citering). Du väljer mellan dessa utifrån vad som passar in i din text och du kan använda dig av båda sätten i en och samma text. Att växla mellan dessa kan också vara ett sätt att skapa variation.

Exempel: 

Parentetisk:

Vårdnadshavare betraktar ofta övergången mellan förskola och förskoleklass som en stor förändring (Ackesjö, 2018).

Narrativ:

Ackesjö (2018) menar att vårdnadshavare ofta betraktar övergången mellan förskola och förskoleklass som en stor förändring.

Tips:

Även om det inte finns regler för när du ska använda narrativ eller parentetisk citering finns det några tips och riktlinjer du kan gå efter:

  • Använd inte narrativ och parentetisk citering i samma mening. Det blir rörigt.
  • Använd narrativ citering när du vill lyfta fram författaren av någon anledning, till exempel när du refererar till två författare som håller med varandra eller har olika åsikter.
  • Växla mellan narrativ och parentetisk citering i en text för att variera texten och göra den mer läsvärd.