Skip to Main Content

APA – Referenshantering

Referenser i text enligt APA

Referering enligt APA innebär att man hänvisar till sin källa genom att inkludera författare och årtal, alltså det som du sedan har på första och andra plats i din referenslista. Det gör det enkelt för läsaren att veta var i den alfabetiska referenslistan man ska leta efter den fullständiga referensen till respektive källa.

I texten anges endast efternamn och årtal, även om det i referenslistan eventuellt preciseras med mer exakt datum. För referenser utan datum anges. "u.å" (utan årtal).

Se översikten för exempel på hur olika typer av författarnamn anges vid parentetisk respektive narrative citering.

När ska man skriva ut författaren i texten och när ska hen nämnas i parentesen?

Det finns två olika sätt att enligt APA skriva referenserna i texten; parentetisk och narrativ citering. Du väljer mellan dessa utifrån vad som passar in i din text och du kan använda dig av båda sätten i en och samma text. Att växla mellan dessa kan också vara ett sätt att skapa variation. Använd dock inte narrativ och parentetisk citering i samma mening och se till att alla delar i dina referat faktiskt har en referens.

Parentetisk citering: 

Parentetisk citering innebär att referensen skrivs inom parentes. Om ditt referat består av flera meningar är det viktgt att vara uppmärksam så att referensen faktiskt kommer i slutet av hela referatet.

Exempel:

Vårdnadshavare betraktar ofta övergången mellan förskola och förskoleklass som en stor förändring (Ackesjö, 2018). Studier har också visat att också barnen förväntar sig att det är skillnad mellan förskola och förskoleklass (Lago, 2014).  

Narrativ citering:

Narrativ citering innebär att du inleder ditt stycke med referensen. Författarnamnet skrivs då löpande och invävt i texten och årtalet inom partentes. Använd narrativ citering när du vill lyfta fram författaren av någon anledning, till exempel när du refererar till två författare som håller med varandra eller har olika åsikter. Det kan också vara lämpligt att använda narrativ citering om det är ett långt referat för att tydliggöra var informationen kommer ifrån. 

Exempel: 

Ackesjö (2018) menar att vårdnadshavare ofta betraktar övergången mellan förskola och förskoleklass som en stor förändring.