Skip to Main Content

APA – Referenshantering

Referenslistan

  • Referenslistan ska förteckna allt (publicerat) material som använts i arbetet. Bakgrundsmaterial eller material för fortsatt läsning som inte har hänvisning i den löpande texten skall således inte tas med.
  • Referenserna presenteras i alfabetisk ordning och varje referens innehåller normalt: författare, publikationsår, titel och utgivningsinformation eller länk. 
  • Första bokstaven i huvudtiteln och första bokstaven i undertiteln skrivs med versal.
  • Det ska inte finnas några kategorirubriker i listan.
  • För mer information om referenslistan se APA Style: References
  • Om du använder en programvara för referenshantering som EndNote eller Zotero behöver du inte göra dessa inställningar utan de sköts per automatik av dessa program.
OBS! Varje referens i referenslistan ska också ha hängande indrag på 1,25 cm förutom den första raden i referensen!
Mer information om hur du gör sådana inställningar i Word för Windows eller Mac: Skapa ett hängande indrag i Word.