Skip to Main Content

APA – Referenshantering

Hänvisa till andrahandskälla

Hur hänvisar man till en andrahandskälla?

Du bör så långt som det är möjligt undvika att hänvisa till en källa som du själv inte har läst, även om den finns omnämnd i den källa du använder. Försök i första hand söka upp förstahandskällan och hänvisa till den. Om du inte kan få tag på denna och du anser det viktigt och relevant att då istället referera till andrahandskällan kan du använda följande mall som gäller för APA.

Om du vill hänvisa i andra hand skriver du ursprungskällans författare och publiceringsår i texten tillsammans med en hänvisning till andrahandskällan (alltså den text som du tagit del av). I referenslistan anges endast andrahandskällan. I nedanstående exempel är det alltså Hagström som ska vara med i referenslistan. 

  • Åsikten har framförts att detta stämmer (Widerberg, 1968, refererad i Hagström, 2005).
  • Widerberg (1968, refererad i Hagström, 2005) framför åsikten att...

Läs mer om andrahandskällor på APA Style: Secondary Sources