Skip to Main Content

APA – Referenshantering

Tags: Svenska

Referera till andrahandskälla

Du bör så långt som det är möjligt undvika att hänvisa till en källa som du själv inte har läst, även om den finns omnämnd i den källa du använder. Försök i första hand söka upp förstahandskällan och referera till den. Om du inte kan få tag på denna och du anser det viktigt och relevant att då istället referera till andrahandskällan kan du använda följande mall som gäller för APA.

Om du vill referera till andrahandskällan anges enligt APA i texten ursprungskällans författare och publiceringsår (om det är känt) samt citeringen till andrahandskällan (det verk som man tagit del av). I referenslistan anges andrahandskällan. I nedanstående exempel är det alltså Hagström som ska anges i referenslistan. 

  • Åsikten har framförts att detta stämmer (Widerberg, 1968, refererad i Hagström, 2005).
  • Widerberg (1968) (refererad i Hagström, 2005) framför åsikten att...

Läs mer om andrahandskällor på APA Style: Secondary Sources